Mer avgifter och mindre service i Luleå kommun

2019-01-16 11:00:10


Nedmonteringen av välfärden måste få ett slut.

De senaste månaderna har höjda avgifter drabbat Luleborna slag i slag. Den mest orättvisa formen av finansiering av välfärden används ytterst medvetet av socialdemokratin och Moderaterna i sin nedmontering av kommunal service.

Till skillnad från att finansiera välfärden via kommunalskatten eller statsbidrag innebär fler och höjda avgifter att låginkomsttagare betalar högre andel av sin inkomst för service än höginkomsttagare. Avgifter är alltså en ”regressiv” beskattning – motsatsen till den ”progressiva” beskattningen som arbetarrörelsen historiskt har kämpat för (alltså att höginkomsttagare betalar större del av sin inkomst i skatt, till exempel genom statlig skatt eller den så kallade värnskatten).
Listan kan göras lång över alla avgifter som höjs:

Bostadskön:
Från Lulebos avgiftsfria kö får du nu betala 250 kronor per år och person för att stå i kö. Dessutom finns färre lägenheter tillgängliga på grund av utförsäljningarna. 

Äldreomsorgen:
6,3 miljoner kronor mer ska tas in från de som har behov av äldreomsorg. Vissa får en nästan fördubblad taxa. Dessutom höjs avgifterna för hemsjukvård. 

Fritidsanläggningar:
Redan idag är det en klassfråga vilka föräldrar som har råd att betala för idrottsaktiviteter. Med avgiftshöjningar på 10-25 procent på de flesta anläggningar kommer segregeringen att öka ytterligare. På vissa anläggningar är höjningarna dramatiska.
Priset på ett familjebadkort höjs med 85 procent, ett pensionsärsbadkort med 43 procent och en ny spåravgift införs för skidåkning på Ormberget, något kommunledningen på kommunfullmäktige försvarade med att det ”är naturligt”. Varför det inte är ”naturligt” att ta betalt för att köra på en kommunal gata eller promenera i kommunal park kunde de inte svara på.

Barnomsorgen:
Som Offensiv skrivit om tidigare höjs avgiften generellt, men mest för föräldralediga och arbetslösa.

V/A-taxan:
Trots att vatten- och avloppssystemet är i en ”intensiv utvecklingsfas” tas hela taxan ut via avgifter, även om den delvis skulle kunna finansieras via skatten för en mer rättvis finansiering.

Bygglovstaxan:
Den höjs med 20 procent för ett enbostadshus.

Det är tydligt att med höjda avgifter sker en förskjutning mot kommunal service efter plånbok istället för efter behov. Avgiftshöjningarna går hand i hand med besluten om stora nedskärningar. Under mandatperioden planerar Socialdemokraterna med Moderaternas stöd att skära ned sex procent av budgeten – det största nedskärningspaketet i kommunens moderna historia.
Aldrig förr har väl Socialdemokraternas allt sällsyntare tal om ”rättvisa” och ”jämlikhet” låtit så hycklande och orwellskt.
– När Socialdemokraterna krokar arm med Moderaterna för att göra kommunrekord i nedskärningar och samtidigt höja avgifterna drastiskt är det dags för att vi som försvarar välfärden också krokar arm. Om olika nätverk, partier, fackföreningar, patientföreningar, föreningar med mera organiserar oss tillsammans och tar strid kan raseringen av välfärden utmanas. Äldrevårdsupprorets demonstration den 2 februari är ett naturligt avstamp att utgå ifrån, säger Liv Shange Moyo, gruppledare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna.

 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!