Migrationsutredningen – lång lista av attacker på flyktingars rättigheter

Regeringen och de blåbruna förenas mot asylrätten. S och M står bakom 18 av Migrationskommitténs 23 förslag. Foto: Natalia Medina

I juni 2019 tillsatte regeringen i samarbete med C och L en parlamentarisk kommitté som senast den 15 augusti skulle lägga fram förslag på hur Sverige skulle få ”en långsiktigt hållbar migrations- och integrationspolitik”

Några av direktiven till kommittén var bland annat 

 • Om skyddsbehövande ska beviljas tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd.
 • Om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare andra grunder än de som gäller enligt EU-rätten och svenska konventionsåtaganden och då speciellt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas.
 • I vilken utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig.
 • Om ett försörjningskrav ska införas och hur det i så fall ska utformas.

Vidare skulle kommittén utgå från och jämföra andra EU-länders regelverk och också analysera varför flyktingar söker asyl i Sverige.

Sedan kommitténs arbete började har de olika partierna försökt göra allt för att strama åt flyktingpolitiken så mycket det går. 

Splittringen inom borgerligeheten har blivit tydlig. SD och M vill ha en betydligt minskad invandring, i praktiken vill man att Sverige inte ska ta emot några flyktingar alls. C, KD och L vill sätta en gräns i paritet med Danmark och Norge vilket också innebär ett kraftigt minskat flyktingmottagande.

S vill också strama åt flyktingmottagandet och förhandlar med M om ett gemensamt förslag. 

V och MP är emot förslagen på en åtstramad flyktingpolitik och vill återgå till ”en mera human flyktingpolitik”, utan att precisera närmare vad man menar med detta. 

Vidare är S, M, C, L, SD och KD överens om att tillfälliga tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel och bara gälla i tre år. Man vill försvåra anhöriginvandring och förlänga tiden för förnyad asylansökan om man fått avslag.

Polisen ska få utökade resurser att jaga flyktingar, bland annat vill man utöka den så kallade inre flyktingkontrollen. Detta innebär att polisen får utökad rätt att utföra id-kontroll. Alla minns väl REVA-lagen och vad den ledde till.

Trots oenigheten i kommittén lade man fram sitt förslag den 7 augusti. Förslagen i urval, enligt Migrationskommittén, och nyhetsbyrån TT; är:

 • Uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade.
  Stöds av: S, C, L, M, KD och SD.
 • Kvotflyktingar ska få permanenta tillstånd. Inga andra undantag.
  Stöds av: S, C, L, M och KD
 • Första tillståndet för flykting ska vara i tre år
  Stöds av: S, C, L, M, KD och SD.
 • Om tillståndet förlängs ska det gälla i två år. Om vissa krav är uppfyllda kan permanent tillstånd ges i stället.
  Stöds av: S, C, L, M och KD.
 • Första tillståndet för alternativt skyddsbehövande (oftast krigsflykting) ska gälla 13 månader.
  Stöds av: S och L.
 • Om tillståndet förlängs ska det gälla i två år
  Stöds av: S, L, M, KD och SD.
 • Om tillståndet förlängs igen ska det gälla i två år. Om vissa krav är uppfyllda kan permanent tillstånd ges i stället.
  Stöds av: S, L, M och KD.
 • Vandelskrav, försörjningskrav, språk och samhällskunskapskrav införs för permanent tillstånd.
  Stöds av: S, L, M och KD.
 • Skyddskategorin ”övrig skyddsbehövande” tas bort ur utlänningslagen.
  Stöds av: S, C, L, M, KD, V och SD.
 • Den som har tidsbegränsat uppehållstillstånd (inklusive alternativt skyddsbehövande) med välgrundade utsikter att få varaktigt tillstånd har rätt till familjeåterförening.
  Stöds av: S, C, L, KD och V.
 • Ett uppehållstillstånd ska få vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år.
  Stöds av: S, C, L, M, KD och SD.
 • Försörjningskrav ska som huvudregel ställas för anhöriginvandring.
  Stöds av: S, C, L, M och KD
 • Personen i Sverige ska kunna försörja sig själv och den anhörige och ha tillräckligt stor bostad.
  Stöds av: S, C, L och KD.

Bara Socialdemokraterna står bakom samtliga av kommitténs förslag. SD och M vill ha ännu hårdare regler på några av de förslag som lagts fram.

Nästa steg blir nu att regeringen lägger en proposition i riksdagen om de olika förslagen. Nu måste alla krafter som vill stoppa attackerna på asylrätten, på flyktingar och ensamkommande och på invandrare mobiliseras för att se till att migrationskommittens förslag stoppas. 

Rättvisepartiet Socialisterna/Offensiv säger:

 • Återinför asylrätten– stoppa utvisningarna till krig och förtryck. 
 • Permanenta uppehållstillstånd åt alla istället för tillfälliga. 
 • Riv EU:s flyktingmurar. ■

Anders Wemmert 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!