Mindre än hälften av de arbetslösa får a-kassa

2010-09-01 16:48:53
– Både tidigare och nuvaran­de regeringar har låtit a-kassan förfalla till en medioker försäkring, larmade TCO-ordförande Sture Nordh tidigare i år.

Idag får inte ens hälften av de som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen någon ersättning från a-kassan. Av de yngre är det bara en fjärdedel som får a-kassa.
Bara en av tio som arbetar heltid kan räkna med att få de utlovade 80 procenten av sin tidigare inkomst i ersättning vid arbetslöshet.

Knappt hade högeralliansen tagit över innan man aviserade stora försämringar i a-kassan. Innan år 2006 var till ända hade riksdagen beslutat att göra det mycket dyrare att vara med i a-kassan samtidigt som ersättningsnivåerna sänktes och villkoren för att komma in a-kassan försvårades.
Sedan hösten 2006 har högern genomfört uppemot 40 olika förändringar, läs försämringar, i a-kassan.
Under samma tid har nära en halv miljon människor lämnat a-kassan.

”Enligt uppgift från Arbetsförmedlingen har andelen av de arbetslösa som får ersättning från arbetslös- hetsförsäkringen fortlöpande minskat från cirka 70 procent under 2006 till ca 50 procent för heltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda och till 45 procent för deltidsarbetslösa i slutet av 2009”, skriver Bo Jangenär och Le­vi Svenningsson, tidigare chefer vid Ams, i en ny rapport Återskapa en solidarisk och allmän arbetslöshetsförsäkring, utgiven av Arbetarrörelsens Tanke­smedja.
Den sänkta ersättningsnivån i kombination med fler karensdagar har medfört att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen sjunkit till en europeisk bottennivå.
Enligt TCO har nettoersätt- ningsnivån i arbetslöshetsförsäkring­en för en medelinkomsttagare sjunkit från 67 procent av tidigare inkomst till 50 procent 2008 – en förlust på drygt 3 000 kronor netto per månad.
”Ingen seriös politiker kan längre kalla arbetslöshetsförsäkringen för en inkomstbortfallsförsäkring i egentlig mening” (Återskapa en solidarisk och allmän arbetslöshetsförsäkring).

Försämringarna i a-kassan inleddes redan i början av 1990-talet.  ”Tidigare socialdemokratiska regeringar har inte varit tydliga i denna fråga – man har tagit till sig marknadsliberala argument och det har va­rit bekvämt för att kunna motivera sämre villkor och minskade ­kostnader i arbetslöshetsförsäkringen” (Återska­pa en solidarisk och allmän arbetslöshetsför­säkring).
För högern är den sämre och dyra­re a-kassan ett redskap för att pressa ned löner och försvaga facket för att påskynda utvecklingen mot en låglönemarknad. Och nya försämringar är på väg.
I högeralliansens valmanifest flaggas det för en obligatorisk a-kassa där avgifterna blir högst för de som löper störst risk att bli arbetslösa.
RS säger sluta straffa arbetslösa.
  • Riv omedelbart upp alla försämringar i arbetslöshetsförsäkring­en.
  • Återställ a-kassan och sjukförsäkringen till 90 procent, höj ta­ket och sänk avgifterna.

Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!