Moralism förklädd till vetenskap

2008-06-30 20:37:09

foto: AnnaMaria Berggren Ericsson
Karin Wallmark.

På DN:s debattsida den 22 juni har en grupp läkare och barnmorskor ett debattinlägg om att kondom inte skyddar mot könssjukdomar. Istället förs krav fram på avhållsamhet och parrelationer. Det är förstås högervridet svammel. Dessa moralister har visst inte förstått hur viktigt det är för människors välbefinnande att ha frihet att utforska sin sexualitet, utan att få dåligt samvete, eller bli stämplade som lösaktiga. Avhållsamhet ska inte tvingas på någon utifrån. Det kan i vissa fall få mycket allvarliga konsekvenser. Tänk bara på alla skandaler där katolska präster försökt praktisera avhållsamhet, men istället våldtar barn.
– Det är inte upp till barnmorskan som rådgivare att värdera hur många sexualpartners en ung människa har. Att börja predika avhållsamhet är inte rätt väg att gå. Det känns som att stiga tillbaka flera sekler, svarar barnmorskan Catharina Zätterström i tidningen Vårdfacket.

Skolan har ett ansvar för att förbättra kunskapen om säker sex och sexualkunskapen behöver förbättras på många sätt. Det måste till exempel tas upp om att kondom ska användas under hela sexakten. Eleverna måste bli uppmuntrade att våga ställa krav. Många elever känner idag att det inte finns någon vuxen på skolan som de har förtroende för. För att ändra på det måste det anställas elevvårdande personal. I debattinlägget framhålls en motvilja mot att gå och testa sig som ett problem. Men finns det verkligen någon som tror att fler skulle testa sig om sex var mer tabubelagt och det var mer skam förknippat med det?
De som har erfarenheter från arbete mot HIV/AIDS i utvecklingsländer där det problemet är utbrett vittnar om hur propaganda för att lita på parrelationer istället för kondom leder till ökad sjukdomsspridning. I många länder är utdelning av kondomer till och med förbjudet.
Kvinnoförtrycket är också en faktor som gör att kvinnor är utsatta i högre utsträckning. I Sydafrika är kvinnor på grund av fattigdom ekonomiskt beroende av män, våldtäkter och våld mot kvinnor är vanligt och kvinnor löper större risk att bli smittade av HIV/AIDS.
Kvinnoförtrycket påverkar frågan även i Sverige. Blir man våldtagen, eller på annat sätt känner sig pressad, är det inte lätt att ställa krav på att kondom ska användas.

Debattinlägget för direkt tankarna till typiska högeridéer om att sjuka får skylla sig själva och vurmande för kärnfamiljen. Och mycket riktigt, författarna är medlemmar i den superkonservativa organisationen Kristna Läkare och Medicinare.
Den kristna högern predikar inte avhållsamhet och parrelationer för att förhindra spridning av könssjukdomar. I cirka 8 000 år har kvinnans sexualitet varit utsatt för kontroll, då kärnfamiljen är en hörnsten i klassamhället.
Religiösa högerkrafter är också fiender till aborträtten. Avsaknad av rätt till abort runt om i världen dödar 70 000 kvinnor varje år.
Moralisterna vill att sexualitet ska vara kopplat till skuldkänslor och tabu. Jag tycker det är bättre om folk har en sund relation till sin sexualitet och ges kunskap och möjlighet att skydda sig.


Karin Wallmark är aktiv i Vägra Kallas Hora

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!