Mot pampvälde och politikerprivilegier

2010-08-19 10:52:59
Rättvisepartiet socialisterna ställer upp i valet som ett led i att bygga en kamp­rörelse för att kräva tillbaka resurserna till vård och skola, för att käm­pa mot politikerprivilegier och för att stoppa rasistpartierna. Vi vill också visa på behovet av ett nytt arbetarparti.

Oavsett om det blir den S-ledda alliansen eller högeralliansen som vinner va­let i höst, kommer det att innebära fortsatta nedskärningar och en omvänd Robin Hood-politik.

Högerregeringen fortsätter att råna fattiga för att ge till de rika. Det första regeringen gjorde var att sänka ersättningarna i a-kassa och sjukförsäk­ring. Skälen var att finansiera skattesänkningar för de rika, skapa en låglö- nemarknad och att splittra arbetarna. Välavlönade med heltidsjobb skulle gynnas på bekostnad av deltidsarbetande, pensionärer, arbetslösa och sju­ka.
Ingen ska ha illusioner om den rödgröna alliansen. Socialdemokraterna ansvarade, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, för 15 nedskär­ningsbudgetar under åren 1994-2006. De sänkte a-kassan, studiebidraget med mera.
När det gäller de nyliberala privatiseringarna, som bland annat innebär att skattepengar plundras till förmån för vinster för vårdbolag och privatskolors ägare, så är det ingen skillnad.
På den senaste socialdemokratiska kongressen (senhösten 2009) förklarades det att frågan om privat ägande är en ”icke-fråga”.

Europa har det under det senaste halvåret präglats av EU:s hårda nedskärningar. Arbetarklassen har ­reagerat med bland annat flera generalstrejker i Grekland.
På DN Debatt den 7 juni efterlyste Socialdemokraternas ledare Mona Sah­lin och finansministerkandidaten Thomas Östros skärpta budgetregler inom EU och berömde sig själva för 1990-talets (S)tålbad, det vill säga nedskärningarna. De ställer sig bakom EU:s och regering­arnas angrepp på arbetar­na.
De svenska socialdemokraternas stöd till EU-regeringarnas slakt på välfärd och arbetsvillkor ger en bild av den politik som man själv ämnar föra om man vinner höst­ens val. Behovet av ett nytt arbetarparti i Sverige och i Europa har aldrig varit så tydligt.
I Västernorrlands landsting styr sossar och vänsterpartister och i Sundsvalls kommun även Miljöpartiet. Mest dramatiska har nedskärningarna inom vården och skolan varit. Massuppsägningar har skett vid länets sjukhus och i kommunen har ­lärare sagts upp varje år. Orsaken är framför allt att resurser­na till kommuner och landsting har skurits ned under ett par årtiondens tid av alla sittande regeringar.
Att det är S och V som håller i yxan i Västernorrlands landsting har fått politiker från högern att försöka göra populistiska poänger på detta. Detta görs genom att påpeka i media att det var ett socialdemokratiskt förslag att genomföra den stora vårdslakten. Men faktum kvarstår – båda sidorna röstade för sparkraven.
Politiker och partier som angriper fattiga och sjuka för att gynna rika på riksplanet kommer givetvis att vägledas av samma ideologi i kommuner och landsting. Att de inte heller har något att erbjuda ser man då man kollar på borgerligt styrda kommuner.

Vi menar att det behövs kamp för att kräva tillbaka de resurser som dragits in från kommuner och landsting. Vi sä­ger nej till privatiseringar av den offentliga sektorn. Vi kräver offentligt ägande och att de anställda och brukar­na ska få ökat inflytande.
Ett krav från Rättvisepartiet Socialisterna är att företrädare för arbetare också ska leva på en arbetarlön.
De etablerade partiernas representanter tar emot privilegier i form av arvoden och höga löner. Tyvärr gäller det också många fackliga ledare. LO-basen Wanja Lundby-Wedin tjänar 120 000 kronor i månaden. Det är en av förklaringarna till att de inte kämpar emot nedskärningarna och att de blir inblan­dade i pensions- och bonusskandaler.
Sundsvalls kommunalråd, socialdemokraten Peder Björk, tjänar 70 000 kronor i månaden.
Dessa representanter har ingen anledning att kämpa. De tillhör den rika elit som har fått det bättre under Reinfeldts högerregering.
Rättvisepartiet Socialisternas företrädare vinner inget ekonomiskt på si­na uppdrag. Våra valda representanter i fullmäktige i Luleå och Haninge tar inte emot arvoden för egen del utan dessa skänks till kampen mot nedskärningar.
Att spara på politikerprivilegier och partistöd är det enda sparförslag som vi driver.
Per Johansson
Mattias Lantz

Kandidater för Rättvisepartiet Socialisterna i Sundsvalls kommunalval och Västernorrlands landstingsval

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!