När Korsnäs pappersarbetare gick i strejk

2010-04-21 15:02:59
Ingen rök stiger längre ur brukets skorstenar, samtidigt som vi möts av en behaglig lukt från brukets orörda flishögar. Den första vi stöter på när vi kommer fram till strejkvakterna vid entrén till det nedstängda bruket fredag förmiddag är förbundets ordförande Jan-Henrik Sandberg, som själv har jobbat på bruket i 17 år, var­av fyra som ordförande i avdelningen.
– Strejken blev oundviklig sedan arbetsgivarna i Skogsindustrierna kom till oss med beskedet att de saknade mandat att förhandla, förklarar han.
Pappers har inte kunnat acceptera ett bud som de anser betyder sänkt reallön och står därför fast vid det re­dan låga ursprungliga LO-kravet på 2,6 procent för ett avtal på ett år, eller dubbelt mer i ett eventuellt tvåårsavtal. Andra nyckelkrav är höjda löner vid låglönebruk som i vissa fall kan ligga 6 000 kronor under nivån på Korsnäs, pensionsavräkning enligt samma modell som tjänstemännen och ett nej till inhyrning om det finns uppsagda med återanställningsrätt.

Strejken har därför inletts vid sex lönsamma bruk med olika ägare, vid SCA Packaging i Munksund, Iggesunds bruk, Korsnäs i Gävle, Stora Enso i Skoghall, Värö bruk och Skär­blacka bruk i Billerud. Om detta inte räcker för att, som Sandberg uttrycker det, få arbetsgivarna att ”lätta på snöret” har ytterligare sex bruk varslats om strejk från den 26 april.

Har även Pappers problem med bemanningsföretag?
– I väldigt liten utsträckning, men vi vill mota Olle i grind, svarar Jan-Henrik Sandberg.
En annan av strejkvakterna, Thomas Pettersson, talar om att gränsen mellan entreprenörer och bemanningsföretag kan vara hårfin i en tid av hårt slimmad arbetsorganisation.
– Bemanningen för underhåll har minskats, så att mer läggs ut på entre­prenörer när det gäller till exempel eljobb, svetsning och byggjobb.
Han understryker samtidigt att företaget har råd att betala vad facket begär. Exporten, som ökat mest till Sydamerika och Asien, gynnas av att kronan sjunkit.
– Vi har 58 dygnsorder på kraftpapper, vilket är väldigt högt, mot normala 20.

Med en organisationsgrad som här på Korsnäs på 98-99 procent är också problemet med oorganiserade minimalt. Strejken har inletts utan nå­gra större problem, trots att det har tagit ett par dagar att stänga ned processindustrin, vilket fortfarande ställer krav på visst skyddsarbete.
– Att starta upp igen tar ett dygn ungefär till full produktion, tillägger Thomas Pettersson.
Enligt Jan-Henrik Sandberg har ungefär 30 procent av alla dispensansökningar beviljats. Det gäller t ex leverans av fjärrvärme.
Men när bolaget i ren desperation försökte hävda att stoppad hämtning av processvatten från en närliggande sjö skulle få vattennivån att stiga med fyra centimeter per dygn och därmed krocka med en vattendom fick det nej.
Sedan strejkvakterna, som går i skift på fyra timmar, fått några långtradare att vända har de inte haft så mycket att göra, förutom att prata med journalister och informera.
När vi kommer dit har redan 50 ”vanliga medlemmar” anmält sig som frivilliga till strejkvakten förutom lika många fackliga ombud.
Under eftermiddagens välbesökta strejkmöte i en konferenslokal intill restaurangen utanför grindarna anmäler sig ytterligare ett dussintal, totalt 112.
Pappers distriktsordförande Lars-Göran Johansson från Grycksta pappersbruk och förbundsstyrelsen, som också deltar i strejkvakten, kommenterar Skogsindustriernas försök att anklaga facket för att strejken skulle kosta uppåt 100 miljoner kronor per dag.
– Det betyder att de är beredda att förlora ungefär lika mycket på tre dagars strejk som det skulle kosta att betala Pappers lönekrav.

Hur är reaktionerna från andra arbetargrupper?
– Ja, det är glada tillrop från de flesta håll, säger han.
Lars-Göran Johansson är kritisk till de konstruktioner i bemanningsfrågan som hittills har förhandlats fram av IF Metall, GS, Livs och Handels.
– De är otydliga, inte fullt användbara, och de öppnar för minst 8-9 veckors inhyrning under hela förhandlingsprocessen.
Han påpekar också att en ny Maraboudom i Arbetsdomstolen mot att bemanningsföretag kan ersätta uppsagda mer än vid en tillfällig topp kan stjälpa de antaganden som ligger bak­om dessa avtal.
Processoperatören Anneli Nelson och laboranterna Monica Kock och Anne Hoogan är tre av fabrikens fem kvinnliga skyddsombud, av totalt 50. Dessa är viktiga i en tid av närmast permanent underbemanning, ”på bristningsgränsen”, som de säger.

Andelen kvinnor med fackliga uppdrag är lika stor som andelen av de anställda, d v s ungefär en tiondel. Verksamheter som städning och res­taurangen har sedan tidigare outsourcats.
– Inte riktigt rätt, säger de om medlarbudets reallönesänkning, utan skydd för inflationen eller en lösning på pensionsfrågan.
Ingen tvekar om att det är nödvändigt att stödja strejken. Inhyrning-en och låglönesatsningen tycker de är viktiga solidaritetsfrågor, även om den sistnämnda inget skulle ge här på Korsnäs.
Offensiv får också delta på eftermiddagens fullpackade strejkmöte, som öppnas av den lokala avdelningens ordförande Bosse Myrberg.
Jan-Henrik Sandberg ger därefter en ingående rapport om hur strejken inletts ”till punkt och pricka” på vart och ett av de sex uttagna bruken, bortsett från ett par incidenter.

Eftter problem på Iggesund med chaufförer som tagit sig in för att lasta av, har Transport kontaktats med begäran om sympatiåtgärder. På Skär­blacka har en grinig personalchef tvingat avdelningens ordförande att begära tillstånd att gå ut och in. På Värö bruk finns rykten om att företaget vill avlöna några oorganiserade.
– Det är något att se upp med så de inte trixar med det även här. De får inte gynna dem som inte är med i facket, det är ”union busting”.
Sandberg redogör därefter för kraven på reallöneökning, låglönesatsning och pensionsavräkning. Han up- pehåller sig sedan länge vid kravet att inhyrd personal inte ska få ersätta uppsagda med företrädesrätt.
– Det kan annars bli enkelt för arbetsgivarna att bara säga ”arbetsbrist” för att kunna göra sig av med halta, lytta och uppkäftiga.

Allt som behövs är enligt Jan-Henrik Sandberg fyra enkla textrader som inte heller kostar mycket alls för arbetsgivarna.
– Detta ska vi vara noga med att få igenom, säger han till en spontan applåd.
Han redogör också för hur arbetsgivarna uppträder ”stenhårt samordnade”.
– De har åberopat finanskrisen och lågkonjunkturen och försökt sät­ta lägsta möjliga lönenorm där facket är som mjukast och redan har gjort stora eftergifter och gått med på att sänka lönen och arbetstiden, flytta fram lönehöjningen först ett halvt år och sedan ännu längre. Vi har alltid avvisat sånt där. Där det finns avtalat vilken lön som ska gälla tummar vi inte på det.
Han betvivlar att några jobb har räddats genom sådana krisavtal.
– Om de behöver säga upp 100 kan de varsla 200, få ett avtal om sänkt lön och därefter säga, ”Ja, vi räddade 100 jobb”, utan att ha räddat ett enda. Och sånt är svårt att bli av med.
Jan-Henrik Sandberg talar sedan om hur det ena förbundet efter det andra träffat lika dåliga avtal. Så blev Unionens 2,6 procent på 18 månader 3,2 procent på 22 månader för en rad LO-fack.
 
– Ett, tu, tre, blev det bara vi kvar, konstaterar han.
– Men vi är inte ensamma, det finns förbund kvar, andra som inte vill ta de svagaste avtalen som modell, tillägger han.
Han talar sedan om vikten av att ”bryta upp Svenskt Näringslivs offensiv” för att diktera en och samma tvångströja över alla.
– Ni kan inte styra över fackföre­ningarna, säger han och berättar om Svenskt Näringslivs helsidesannons i Aftonbladet med uppmaning till Pappers och Elektrikerna att ta sitt ansvar.
– Vi försvarar vår rätt att fritt age­ra till försvar för medlemmarnas intressen, säger han och drar ned en spontan applåd från de cirka 160 mötesdeltagarna.
När det blir dags för frågor undrar någon om man kan åka ut till sin sommarstuga. Beskedet blir att en strejk inte innebär att man är ledig.
– Det innebär att man står till förbundets förfogande som strejkvakt och annat, att facket tar över ledning­en av arbetskraften.

På en fråga om det finns något att backa på blir svaret att man från början haft en lång lista av krav som sammanställts efter förbundsledningens besök på samtliga av förbundets drygt 60 avdelningar.
– Vi har redan gallrat hårt och släppt 90 procent, samtidigt som arbetsgivarna inte har skjutit till någonting, svarar Jan-Henrik Sandberg.
– Det skulle vara väldigt långsökt, blir svaret på en arbetares oro för att regeringen skulle kunna ingripa, särskilt som förbundet gett dispens till samhällsviktiga funktioner som leverans av fjärrvärme.
På frågan om hur länge strejken kan hålla på ges svaret att ”vi kan hål­la på i månader”.
– Pappers har den största strejkkassan räknat per medlem i hela LO.
Ett annat besked är att Pappers hoppas etablera en ny kontakt med arbetsgivarna redan denna helg i ett försök att undvika en upptrappning av konflikten.
Pappers får därefter beröm och varma applåder för en ”jättebra” information.
 
Jan-Henrik Sandberg reagerar dock blixtsnabbt på ett kort stödinlägg från undertecknad om betydelsen av Pappers strejk för hela fackfö- reningsrörelsen i en tid av tillbaka­pressade fack och allt fler otrygga anställningar.
– Offensiv är en vänsterfraktion vid sidan av socialdemokratin, inget vi brukar samarbeta med i vanliga fall, säger han, uppenbarligen som en indirekt varning för att underteckna upprop.
Att förbundsledningen har uppmärksammat Jobbupproret råder det dock ingen tvekan om.
Konfliktersättning utlovas ­därefter ungefär vid tiden för normala löneutbetalningar. Offensiv får därefter ett kort ­samtal med avdelningens ordförande Bosse Myrberg, som medger att det är ”en ny och lite spänd situation, minst sagt”.

– Det är kärvt, men glatt humör, slår han fast.
Ändå visar dagen att de svenska facken besitter en nedärvd organisatorisk kompetens, trots att som Bosse Myrberg uttrycker det ”ingen strejkat sedan mina föräldrars tid”.
– Styrelsen finns alltid på expeditionen så länge strejken pågår, den är bemannad dygnet runt. Även skyddsarbete pågår ju dygnet runt och facket ska när som helst kunna hjälpa de som behöver. Att kampstämningen är mycket bra bevisas också av att så många anmält sig som frivilliga strejkvakter i ett schema som redan är fulltecknat till måndagen.
Nya strejkmöten är också inplanerade varannan eftermiddag, närmast måndag, onsdag och fredag.

RS/Offensiv stödjer självklart Pappers strejk, som är av största vikt för de svenska fackens överlevnad. En seger, både när det gäller att bryta Svenskt Näringslivs lönediktat och särskilt i bemanningsfrågan, skulle ha enorm betydelse efter den serie svekavtal som hittills undertecknats.
Vi uppmanar Pappers att inte ge vika och argumenterar samtidigt för att medlemmarna även i Pappers ska få rösta om avtalet.
Reportage av Arne Johansson och Lina Thörnblom

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!