Nästa Offensiv kommer torsdag 10 januari 2013

2012-12-19 22:15:05
Detta 24-sidiga dubbelnummer av Offensiv blir det sista för året.
I väntan på nästa Offensiv, den 10 januari 2013, hänvisar vi till RS och Offensivs hemsida:
socialisterna.org.
År 2013 har alla förutsättningar att bli ett händelserikt och spännande år som du bäst följer genom Offensivs unika rapporter, kommentarer och fördjupningar.

Vi vill också passa på att önska alla prenumeranter och läsare en God jul och ett Gott nytt år.

Offensivs redaktion