Neddragen brandstyrka drabbar brandskyddet

2018-07-25 09:14:52
I april beslutade S-ledningen i Luleå kommun med stöd av Moderaterna om att minska antalet brandstyrkor i Luleå stad från två till en. Med sommarens extrema hetta och skogsbränder visar sig den nya organisationen bräcklig.
I Norrbotten rapporterades om 33 bränder på söndagen, varav 2-4 var större – de största i Jokkmokk och Gällivare. Få har (än så länge) drabbat Luleå. Luleå påverkas dock ändå; i veckan beslutades om att skicka en del av stadens ordinarie styrka till skogsbränder, medan en deltidsbrandstyrka täckte upp i Luleå. Det kan förstås ställa till problem när personal utifrån saknar kompetens för material, rutiner, lokalkännedom med mera. Med bara en räddningsstyrka i Luleå blir det problem om en brand till exempel skulle bryta ut i skärgården.
Oavsett vilken bedömning som ansvarigt befäl gör vad gäller var personalen behövs bäst är det uppenbart att den nya organisationen är svagare än tidigare – samtidigt som vi vet att vi kommer att drabbas av mer extremväder i framtiden. Istället för nedrustning behövs en satsning på en upprustad räddningstjänst mot bränder och andra naturkatastrofer som riskerar att drabba oss.