Nedskärningar i socialförsäkringen

2006-12-20 14:33:40
Sjukförsäkringen: Inkomsttaket i sjukförsäkringen sänks från tio till sju och ett halvt prisbasbelopp från och med den 1 januari 2007.
Det sänkta inkomsttaket ska tillämpas i sjukförsäkringen samt vid beräkning av havandeskapspenning och tillfällig föräldrapenning.
Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) sänks 2007, med sikte på att ersättningen ska grundas på den historiska inkomsten (inkomsten de senaste 12 månaderna).

Sänkta pensioner: Efter årsskiftet sänks pensionen för personer med inkomstrelaterad aktivitets- och sjukersättning. Detta sker genom att det pensionsgrundande beloppet sänks från dagens 93 till 80 procent.
Försäkringskassans prognos visar att regeringens föreslagna försämringar betyder att utgifterna för hela socialförsäkringen skärs ned med omkring 4 miljarder kronor per år från 2007.
• Arbetsgivare ska kunna kräva sjukintyg från första sjukdagen efter årskiftet.
• Regeringen kommer under våren att tillsätta en parlamentarisk utredning som ska lägga fram förslag med sikte på en framtida ”reformerad socialförsäkring”.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!