Non-profit segrade på Kommunals kongress

2013-06-07 09:25:58


Malin Ragnegård

Kommunals kongress beslutade att non-profit ska gälla inom vård, skola och omsorg. Dessutom ska förbundet driva en opinionsbildande kam­panj i frågan. Kongressombuden följde därmed delegaterna på LO-kongressen ifjol och tvingade ledningen att backa.

Tre motioner om vinster i välfärden och non-profit diskuterades på torsdagen. Motion K1 från sektion 26 i Stockholm ställde krav på en non-profitlinje och motion K3 krävde en kampanj mot vinster i välfärden. Förbundsstyrelsen ville inte säga ja till någon av dem och ansåg dem ”besva­rade”, d v s att Kommunal redan agerar i dessa frågor.
I sitt svar till motionerna ställde ledningen bristen på resurser mot frågan om vinster: ”Att förbjuda ­vinstuttag är dock inte heller lösningen på något av problemen. En sådan åtgärd ger inte tillräckligt mycket pengar till sektorn för att åtgärda de brister som har framkommit och en sådan åtgärd förbättrar inte i sig kvalitén.” Men de fick snabbt svar i kongressdebatten. Johanna ­Svensson, Kommunal Vänerväst, som höll det första inlägget, menade att kravet på mer resurser var självklart. Hon preciserade också detta genom att föreslå att Kommunal ska kräva ökade statsbidrag till välfärden. Därefter argumenterade hon för att ­Kommunal ska ta ställning för att non-profit ska gälla i vård, skola och omsorg.
De starka applåderna och de följande inläggen visade på en stark opinion. Ombud från bland annat Stockholm, Skåne och Bergslagen stödde Johanna Svensson och motionerna K1 och K3.

Kommunals ordförande Annelie Nordström gavs tid att i ett längre inlägg bemöta kraven. Hon argumenterade på nytt att krav på mer bemanning skulle vara effektivare för att ”reglera vinster” än att förbjuda dem. Hon betonade också banden till socialdemokratin som är en ”reformis­tisk rörelse” som tar ”ett steg i ­taget”.
Men det övertygade inte majoriteten av kongressombuden, som kunde ge många exempel på hur vinster­na vanställer välfärden.
Efter ytterligare någon timmes debatt meddelade därför Annelie Nordström till mycket kraftiga applåder att förbundsledningen backat och föreslog att motion K1 skulle antas. Däremot ville ledningen inte anta motion K3 eller tilläggsförslag från Mikael Turesson, Skåne, om en opini­onsbildande kampanj i linje med LO-kongressens beslut om non-profit.
Motion K1 antogs nu enhälligt. Omröstningarna om resten blev ­tajta, men förbundsstyrelsen fick se sig besegrad.
Mikael Turessons tillägg till K1 antogs med 99 röster mot 98. Men ännu tydligare var styrkeförhållande­na i omröstningen om K3, som antogs med röstsiffrorna 110-88.
Glada ombud applåderade och Kommunalarbetarens rubrik ”Non-profitbeslut tände ombuden” är mycket träffande.
Nu gäller det förstås för medlemmar, sektioner och avdelningar att inleda detta kampanjarbete mot vinsterna. Att LO-ledningen med hjälp av en utredning under hösten lyckades urvattna sitt kongressbeslut är en varning.

Kommunals förbundsstyrelse blev nedröstad i två andra frågor. Motioner om att det ska finnas ett golv i kollektivavtalen och att Kommunal ska ordna ett Ungdomsforum gick igenom, trots att ledningen från början ville säga nej.
Kravet på ett golv för avtalen kom från sektionerna 26 och 28 i Stockholm.
I motion B21 från sektion 28 kritiserades det att Kommunal genom avtal har urholkat arbetsrätten:
”Ibland framstår det som om att man från förbundets sida gjort avsteg från till exempel lagen om anställningsskydd eller arbetstidslagen för att få en förbättring på något annat område, eller kanske över huvud ­taget att få ett avtal i hamn. I det korta perspektivet kan det finnas viss förståelse för det. I det längre perspektivet är dock erfarenheterna mycket negativa. I det dagliga fackliga arbetet ute på arbetsplatserna märker vi hur försämringarna som skrivits in i avtalen slår hårt mot våra medlemmar.”
Detta gäller kanske särskilt anställningstryggheten för personliga assistenter, konstaterade sektion 26 motion B22: ”År 2012 har vi kollektivavtal som ger arbetsgivaren möjlighet att fritt avskeda våra medlemmar. I våra kollektivavtal för person­liga assistenter finns en klausul om samarbetssvårigheter. ­Tolkningsrätten på vad som är samarbetssvårigheter ligger helt på arbetsgivarens sida.”
Förbundstyrelsen ville avslå motion B21, som krävde förbud att träffa avtal som är sämre än lagen, och att B22 – att arbetsrätten ska vara ett golv – skulle anses vara besvarad.
Kongressens beslut blev att efter omröstning anta motion B22.
Motion 07 från en enskild medlem krävde att Kommunal ska upprätta ett ungdomsforum och göra stora satsningar på ungdomar.
Kongressen röstade igenom kravet på ett ungdomsforum trots att motionen fått nej i både sektionen i Skellefteå och avdelning Västerbotten, samt att förbundsstyrelsen ursprung­ligen yrkade avslag. 
Förbundsledningen ändrade ­linje under ­debatten och gick med på kravet.
Kommunalkongressen röstade tyvärr emot motionen som krävde uteslutning av förtroendevalda Sverigedemokrater ur förbundet.
– Använder man medlemsmöten som värvningsforum för en odemokratisk politik och har tagit ställning för fascismen så delar man inte vår förenings värderingar, sa Lena ­Ezelius, som argumenterade för motionen.

Per-Åke Westerlund

Röster från kongressen:

Sebastian Blomdahl Muñoz, sektion Norr, Stockholms län:
– Kongressen var bättre än väntat, jag är mycket nöjd. Det viktigaste var beslutet mot vinster i välfärden. Effekten av beslutet blir att Kommunal nu kan driva opinions­bildning.
– Det blev också bra beslut i ungdomsfrågorna, att Kommunal ska ordna ett Ungdomsforum.

Lena Ezelius, sektion Gullmarsplan, Stockholms län:
– Det viktigaste var nonprofitmotionen. Det är inte längre en Stockholmsgrej att reagera mot vinsterna. Folk är less. Nu såg vi ombud från Bergslagen och andra avdelningar argumentera för vår motion. Det var en stor seger.
– Besluten om ett golv i kollektivavtalen och om ett Ungdomsfo­rum var också viktiga. Det är också positivt att förbundsstyrelsen fick flera nya och yngre ledamöter.

Malin Ragnegård, sektion ­Falun, Kommunal Bergslagen:
– Det blev en jättebra kongress med bra stämning. Det viktigaste var att vi fick in skrivningar om att Kommunal ska agera mot karensdagen och mot vinster. Vi var två från min avdelning som gick upp om karensdagen, som är djupt orättvis. Även förändringarna i lönepolitiken och ­medlemsavgifterna känns bra.

Intervjuer: Per-Åke Westerlund

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!