Ny strid väntar om lokalvården i Luleå

2007-04-04 14:33:13
År 2003 beslutades om privatiseringar av delar av lokalvården i Luleå. Efter en massiv kampanj av lokalvårdare tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna, med bland annat en strejk, reducerades omfattningen av privatiseringen. Nu hotar ytterligare privatiseringar.

När cirka 10 tjänster lades ut på entreprenad 2005 fanns ett beslut om att entreprenaden skulle utvärderas efter avtalstiden utgång i slutet av 2007. Nu pressar politiker och tjänstemän inom skolan på för att utvärderingen skall göras snabbare, så att mer verksamhet ska kunna läggas ut och därmed spara pengar åt skolförvaltningen. Kommunhälsan har därför på Tekniska förvaltningens uppdrag påbörjat en utvärdering som ska vara klar inom några veckor.

Klara försämringar

Redan innan utvärderingen presenterats är det klart att privatiseringen inneburit stora försämringar, både i personalens villkor och i kvalité.
För att minska kostnaderna upphandlas inte längre storstädning av lokalerna, något som de kommunanställda gjorde under sommartid när det var mindre folk i lokalerna. Det handlar om skurning och polish av golv, extra dammtorkning av väggar, ventilationsrör etc och att putsa fönster. Storstädning är på sikt helt nödvändigt för att slitaget på materialen inte ska bli omfattande och underhållet dyrt. Till detta kommer att kommunanställd personal ser lokalerna som ”sina egna” och tar mer ansvar för sin arbetsplats. De blir också naturligt att hjälpa andra, t ex lärare eller elever, utan att ta extra betalt.

Kompetens ger kvalitet

I Luleå kommun har lokalvårdarna en snittanställningstid på cirka 17 år, jämfört med 2-3 år hos privata städbolag, där de flesta är unga som ser lokalvård som ett genomgångsyrke. Det innebär att kompetensen hos kommunens personal är mycket hög, vilket ger hög kvalité på städning men framförallt att slitaget på materialet minskas (nästan alla anställda har till exempel yrkesbevis).
De privata städbolag som fått entreprenaden på Hälsans hus har redan efter två år slipat sönder ett helt nytt golv i sporthallen. Från skolor rapporteras om att linoleummattor förstörs när oerfaren personal hos de privata städbolagen blaskar på för mycket vatten.
När lokalvård upphandlades 2004 lade även Tekniska förvaltningen ett bud om att fortsätta städa som tidigare. Eftersom tekniska förvaltningen har lokalvårdare anställda årets alla 12 månader blev deras bud högre än de privata, som kan ha städpersonal i lokalerna bara under de 8 månader som det är mycket elever etc där. Om kommunen lägger ut en större del av lokalvården på entreprenad, kommer de privata städbolagen att få samma problem, eftersom de inte kan ”pytsa ut” hur mycket personal som helst på andra lokaler sommartid. Det innebär antingen att priset kommer att höjas, eller mer otrygghet för personalen som bara tas in de månader som de ”behövs”.

Minskad städtid

Till det ska läggas den bristande konkurrensen på marknaden (ISS och Sodexho är de två stora), vilket gör att priset kan höjas om kommunen gör sig av med den kompetens som byggts upp under årtionden.
Trots att Luleå kommuns lokalvård har de effektivaste hjälpmedlen och modernaste utrustningen har de privata städbolagen dragit ned på städtiden. För Hälsans Hus har den dragits ned från sexton till tio timmar per dag, Furuparkskolans tid har nästan halverats och Hackspetten har gått från 3-4 kommunanställda till att två personer nu ska göra samma jobb. Effekten av detta är dubbel. Dels är det omöjligt att upprätthålla samma kvalité om arbetet ska ske dubbelt så snabbt, dels blir det en betydligt större belastning på personalen som knappast klarar någon längre anställning under de villkoren. I de privata städbolagen förlorar de äldre anställda sin längre semester och personalen förlorar troligen sin rätt att träna två timmar per vecka på arbetstid.
– Nu behövs en ny strid mot privatiseringsivrarna. Lokalvårdare måste ta striden med stöd av andra berörda: personal, elever, föräldrar etc, säger Helena Söderström, lokalvårdare i Luleå kommun och kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.
Jonas Brännberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!