Ny tvångströja på strejkrätten?

2008-11-06 16:04:50
LO/PTK har överlämnat ett förslag till Svenskt Näringsliv om nya begränsningar av och trögheter mot fackförbundens rätt att själva förhandla och besluta om strejker.
– Ganska fantastiskt, säger arbetsrättsexperten Kurt Junesjö, och i flera förbund växer oron.

LO och PTK vill enligt LO-Tidning­en införa en huvudavtalsnämnd som ska avgöra vad som är en lämplig konflikt på arbetsmarknaden, om den kan anses innebära ”god sed” inom den konkurrensutsatta sektorns lönenormering. Om inte ska huvudorganisationerna ”snarast möjligt vidta åt- gärder”. LO/PTK:s baktanke är att ”offentlig kritik” ska räcka, medan Kurt Junesjö befarar att Svenskt Näringsliv, SN, ”som ett brev på posten” kan komma att föreslå sanktioner.
Enligt förslaget, som innebär en comeback för LO i rollen som lönepolis, ska parterna också ta fram gemensam statistik till ett gemensamt förhandlingsunderlag.

Flera förslag går ut på att hårda­re reglera förhandlingarna. Senast tre månader före avtalen löper ut ska skriftliga förslag framställas till motparten, som inte får ändras utan ”särskilda skäl”. Förhandlingarna ska se- dan inledas inom 14 dagar. Om man inte är överens innan avtalen löpt ut eller när varsel lagts om stridsåtgärd ska medlare omedelbart utses. Dessa ges rätten att skjuta upp en konflikt under högst 14 dagar. Förslaget innehåller också skrivningar om vilka sympatiåtgärder som kan tillåtas, samt om att ”samhällsviktiga funktioner” inte ska störas.
Enligt LO-Tidningen lär en fråga för nämnden bli att ”ta ställning till om det är god sed när Elektrikerförbundet varslar ett litet antal av sina medlemmar i Västsverige om konflikt – och effekterna påverkar stora delar av fordonsindustrin”.
SN:s förhandlare Jan-Peter Duker gläds åt att det finns ”en gemensam vilja att skapa ordning och reda” (LO-Tidningen). Ett officiellt svar ges den 6 november.
Svenskt Näringsliv har själva föreslagit bland annat: förbud mot sympatiåtgärder och samhällsfarliga kon- flikter; medlare med rätt att skjuta på eller stoppa konflikter‚ tvångsskiljedom; proportionalitetsregel som begränsar konflikters effekter och eko- nomiska sanktioner.

Förhandlingarna ska enligt tids­planen vara klara före årets slut, om Stråthutredningen fått parterna nöjda i frågan om konsekvenserna av Laval­domen. Att LO/PTK har lagt fram sitt förslag om stramare tyglar på strejkrätten, trots att Stråthutredning­en pekar i fel riktning, är desto mer anmärkningsvärt.
– Det är ganska fantastiskt hur man avsäger sig förbundens rätt att själva besluta om sina avtal, säger den nu pensionerade arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö till Offensiv om LO/ PTK:s förslag.

– Modellen i det föreslagna huvudavtalet är nästan exakt som indu­striavtalet, med ännu mer pregnant skyldighet att underkasta sig, säger Junesjö och nämner rätten att själv ta fram förhandlingsunderlag, formulera egna krav utan att böja sig för den konkurrensutsatta sektorn eller begränsas av krav på ”god sed” och proportionalitet.
Han förutspår också att SN lär svara med krav på sanktioner, till exempel att de retroaktiva pengarna ry­ker om man inte kommer överens på utsatt tid.
Än finns det få reaktioner från fackförbunden.
– Det är parterna själva som ska avgöra avtal och stridsåtgärder, men jag vill vänta med mer detaljerade kommentarer, säger Bjarne Isaksson i Sekos förbundsstyrelse.
Elektrikerförbundets ordförande Stig Larsson drar sig för att svara alltför tydligt på Offensivs frågor.
– Vi tar inte ställning förrän vi ser en helhet, och det finns ju också mån­ga fler frågor som konsekvenserna av Lavaldomen, omställningsförsäkring, rehabilitering, utbildningsavtal och LAS som ska upp.

Stig Larsson tvivlar på ett resultat före nyår, med tanke på att Stråthutredningen inte blir klar förrän i mit- ten av december.
Han ser ändå en fördel i att parter-na enligt förslaget till huvudavtal själ­va ”äger frågan” i stället för jurister. I nästa andetag konstaterar han sarkastiskt att här ska alla vara överens om vad som är ”god sed” utan att vad det är har prövats.
– Och visst innebär förslaget trögare ventiler, inget snack om saken.
Inte heller vill Elektrikerna ha nå­gon inskränkning av sin rätt att strej­ka när det gäller tolkningen av vad som är ”god sed”.
– Vi arbetar ju åt entreprenörer som gör jobb åt andra, liksom Byggnads, Målarna, Fastighets och delar av IF Metall – och det är klart att andra företag då drabbas av en konflikt. In­om ramen för god sed.
– Oavsett hur vi ställer oss mås­te vi kunna stå upp för våra medlemmar, understryker Stig Lars- son.
Han medger att trycket kan bli hårt då avtalet måste godkännas av alla förbund.
– Vi är inte ensamma utan det är flera andra förbund som tvekar om det här verkligen är rätt, även Transport och Byggnads som idag har sina egna avtalsrörelser.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!