Nytt lagförslag – fortsatt kamp för amnesti

2018-03-28 12:43:02

foto: Andrew Herbert
Kampen fortsätter för amnesti och ett stopp på de inhumana utvisningarna.

Nu har regeringen uppdaterat förslaget som ska ge ensamkommande flyktingbarn en ”ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Vad är nytt i förslaget och vilka villkor är det som gäller?

Den 19 mars presenterade regeringen sitt slutliga förslag till ”ny möjlighet till uppehållstillstånd”, efter att ha tagit in synpunkter på det förslag som först lades fram den 27 november förra året. Nu ska lagrådet titta på förslaget som sedan, efter eventuella nya ändringar, lämnas över till riksdagen. Någon gång under våren ska riksdagen rösta om förslaget blir lag. Om det blir ja ska lagen börja gälla den 1 juli 2018. 

Lagförslaget innebär att vissa unga på flykt som har fått eller skulle få avslag på sin asylansökan ska få en chans att göra en ny ansökan om uppehållstillstånd för gymnasie- eller liknande studier. Det finns en lång rad villkor som den sökande måste uppfylla. Villkoren kan sammanfattas så här:
• Din ansökan om uppehållstillstånd registrerades senast 24 november 2015.
• Du sa att du var under 18 år när du kom.
• Du anvisades till en kommun som ordnade boende åt dig.
• Du väntade minst 15 månader på första avslaget, som alltså kom efter 20 juli 2016.
• Du hade fyllt eller blivit uppskriven till 18 år när du fick första avslaget.
• Du studerar eller har studerat och vill börja igen, på gymnasiet eller särskilda yrkesutbildningar.
• Du måste vara i Sverige när du ansöker.
• Du får bara ansöka en gång.
• Lagen ska bara gälla i tre månader.

Regeringen har vägrat lyssna på de flesta av de många kritiska synpunkter som lämnades in till svar på förslaget från i november, men de har ändrat ett par saker: det kommer inte att vara ett krav att du kan ”göra din identitet sannolik”, alltså visa upp godtagbara ID-handlingar som nästan inga ensamkommande har.
Om det finns ”särskilda skäl” ska du även kunna få uppehållstillstånd för att kombinera deltidsstudier och -arbete.
Det är ändringar som tillmötesgår Centerpartiets förslag. Om C röstar för lagförslaget, tillsammans med S, MP och V, går det igenom. Centerpartiet har uttalat sig positivt om förslaget, trots att övriga Allianspartier är emot. 

Om det blir ett ja i riksdagen påstår regeringen att det kommer att ge omkring 9 000 unga chansen till tillfälliga uppehållstillstånd. Lagförslaget innehåller också andra delar. Bland annat utvärderas inte den ”tillfälliga lagen” – alltså den hårda lagstiftning som trädde i kraft den 19 juli 2016 och gör det närapå omöjligt att få asyl i Sverige – utan den ska gälla utan vidare i tre år (minst, då signalerna från S och andra partier är att det ”tillfälliga” är början på ett allt omänskligare ”nya normala”).
Samtidigt ligger idag 17 175 utvisningsärenden på gränspolisens bord, enligt nätverket #vistårinteut. En ”chans” för 9 000 är alldeles för lite, särskilt som den inte har något med skyddsskäl att göra, utan bara med att vara lönsam för svensk ekonomi genom att vara duktig på att studera och arbeta.

Kraven på att klara gymnasiestudier sätter en orimlig press på unga människor som redan har fått gå igenom mer än någon borde, särskilt när många kommuners tolkning av Skolverkets regler idag betyder att asylsökande över 18 år stängs ute från gymnasiet.
Ändå innebär lagförslaget ett hopp att hålla fast vid för de som omfattas av den här möjligheten. Nu gäller det att hålla ut till dess, att göra allt som krävs för att bli kvar i Sverige till 1 juli.  

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv stödjer kampen för en fullständig amnesti för alla människor på flykt som är i Sverige.


Motion om amnesti: C och MP bekänner färg

Den 28 mars (dagen efter att Offensiv har gått i tryck) behandlar riksdagen också Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande barn som har varit mer än ett år i Sverige. 
Varken Centerpartiet eller Miljöpartiet, som själva hävdar att man är emot utvisningspolitiken, vill stötta motionen.
Istället säger Johanna Jönsson (C) och Maria Ferm (MP) att de skulle rösta nej till amnesti. De kritiserar motionen hårt utan att förklara varför de själva inte formulerat något bättre amnestiförslag.
Båda hävdar att motionen bara skulle gälla de som idag är under 18 år.
Vänsterpartiet säger tvärtom att motionen är ett förslag som ska gälla de som var under 18 år när de kom.
Båda säger också att det är rutin att inte rösta för andra partiers motioner utan att förklara på vilket sätt ”rutin” är lika med ”rätt”.

Maria Ferm skrev på sin Facebooksida: ”Som regeringsparti röstar vi inte för enskilda motioner, utan påverkar direkt i regeringen genom att förhandla fram riktiga lagförslag. Det är det vi har gjort det senaste året.”
Resultaten är alltså det grymt otillräckliga ”riktiga” lagförslaget om den ”nya möjligheten”, samt att 69 unga tvångsutvisades till Kabul under 2017.
Tolv ensamkommande tog sina liv under 2017. 

Samtidigt har även Vänsterpartiet  en del att svara för. V hade chansen att ställa ett ultimatum under budgetförhandlingarna i höstas – ”amnesti nu eller så backar vi inte regeringens budget” – men valde att inte göra det.
Det är en förnyad massrörelse med demonstrationer, strejker och andra protester – inte minst riktade mot partiernas valrörelser – som står för den enda verkliga chansen till amnesti och en ny, mänsklig flyktingpolitik.

Rättvisepartiet Socialisterna/Offensiv kämpar för:

  • Stoppa tvångsutvisningarna och polisjakten på flyktingar.
  • Skola och bostad åt alla; låt ensamkommande stanna i sina kommuner även efter 18-årsdagen – mer resurser till kommunerna.
  • Stoppa förnedrande ålders­kontroller och åldersuppskrivningar.
  • Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller – ja till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.
  • Amnesti för alla som väntar, fått avslag och för papperslösa! Återinför asylrätten för alla som flyr från krig och förtryck – låt storföretag och skatteflyktingar betala.
  • Riv Fort Europas murar – riv upp EU:s och Sveriges omänskliga flyktingpolitik.
  • Gemensam kamp mot rasism, skuldbeläggning av flyktingar och ökade klyftor – omfördela samhällets resurser för jobb, välfärd, bostad åt alla.
  • Global kamp mot terror, krig samt imperialismens militarism och plundring.
  • För en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!