Obama bygger nya flyktingmurar

2014-08-13 16:37:27

foto: public domain
USA:s president Barack Obama bygger nya flyktingmurar, och har utvisat fler flyktingar än vad hans föregångare George W. Bush gjorde.

Obamas regering har offentliggjort en plan på att satsa 3,7 miljarder dollar (25 miljarder kronor) för att hejda den senaste tidens ström av flyktingar från Centralamerika till USA. En del av flyktingströmmen består av 90 000 ensamkommande barn som tagit sig över gränsen mellan USA och Mexiko. 

Bilder har läckt ut i mängder till amerikansk media. De avslöjar de trångbodda och inhumana förhållanden som tusentals människor tvingas leva under, utsatta för reaktionär och invandrarfientlig propaganda från politiker och extremistiska organisationer. Detta har skapat förutsättningar för små rasistiska grupper i Murietta i Kalifornien, som angrep bussar med ensamkommande flyktingbarn, att få nationell uppmärksamhet för denna motbjudande uppvisning i fientlighet mot flyktingar.

Mitt uppe i allt detta glöms den svåra situationen för dessa barn och orsakerna till att de lämnar sina länder bort. Det finns en stor brist på kunskap om den starka kopplingen mellan den amerikanska politiken och den geopolitiska strategin i Centralamerika å ena sidan och flyktingströmmen norrut å andra sidan. Att en generation förflyttas är nära sammankopplat med
den politiska, militära och ekonomiska hållning som USA:s regering har i regionen. I en del fall genomförs denna politik av de härskande klasserna i regionen. Det vilar ett ytterligare ansvar på den amerikanska regeringens invandringspolitik där dessa oskyldiga offer behandlas som utstötta och rymlingar.

Sedan 1971 har det av USA ledda ”kriget mot narkotikan” gjort att landet har fått det högsta antalet fängelsedömda i hela världen. Enligt FN har ”kriget mot narkotikan” lett till att produktionen och spridningen av många droger tilltagit, trots att målsättningen var den motsatta. 

Hela inriktningen på USA:s krig mot droger har gjort att det drogrelaterade våldet flyttats till Latinamerika, särskilt till Centralamerika och delar av Mexiko. 

Under 1994 ökade USA militariseringen av gränsen mellan USA och Mexiko med förevändningen att detta skulle hejda drogkartellerna. Men istället för att hejda flödet av droger har detta lett till att det har uppstått en krigszon där olika gäng och karteller kämpar om att få monopol på den amerikanska marknaden. Arbetslösheten och fattigdomen har bara förvärrats av detta våld.

 Detta är bara en del i den amerikanska politiken som har skapat förhållanden som gör att vanliga människor tar den oerhörda risken det innebär att lämna sina hem och ge sig ut på den farofyllda resan norrut. 

År 2004 skapade flera högerregeringar i Centralamerika, tillsammans med USA, den Dominikanska republikens och Centralamerikas frihandelsavtal (CAFTA-DR). 

CAFTA-DR var inspirerat av Nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA). 

Det innebar att tullarna på amerikanska produkter minskades kraftigt och begränsade alla former av statliga regleringar. Detta avtal var ett klassiskt exempel på nyliberalismens destruktiva effekter. Det påstods att det skulle leda till att ekonomierna skulle stärkas och sysselsättningen skulle öka genom att investeringarna i Centralamerika skulle öka. 

Men eftersom småbrukare inte kan konkurrera mot det massiva inflödet av jordbruksprodukter från USA har nästan 200 000 arbetare på landsbygden förlorat sin försörjning under det senaste årtiondet. 

Dessa arbetare har till stor del tvingats söka sig till arbeten i ”frihandelszonerna”, som går under namnet maquilas eller maquiladoras. Barnarbete, förföljelse mot fackföreningar, långa arbetsdagar och lå-ga löner är allmänt förekommande i dessa zoner. 

”Frihandelsavtal” som CAFTA-­DR och NAFTA är imperialismens verktyg för att effektivt undergräva ekonomierna i Centralamerika och styra dem utifrån det amerikanska kapitalets intressen. 

Eftersom det är omöjligt att tjäna en anständig lön under dessa förhållanden har miljontals människor tvingats emigrera för att överleva.

År 2009 störtades presidenten i Honduras, Manuel Zelaya, i en brutal USA-stödd militärkupp sedan han lovat en mer demokratisk författning och reformer för att bekämpa fattigdomen. Den nuvarande regeringen, som på ett oroande sätt påminner om tidigare regimer, har varit en trogen bundsförvant till Wall Street och andra kapitalintressen i regionen. På samma sätt har Guatemalas regering återupptagit en brutal förföljelse av arbetarrörelsen, ursprungsbefolkningar och andra progressiva meningsmotståndare. 

USA:s president Barack Obama har vid flera tillfällen sagt att han bara vill deportera immigranter som har varit inblandade i våldsbrottslighet. Men faktum är att han har överträffat sin föregångare, George W Bush, när det gäller att deportera oskyldiga människor. 

Samtidigt som han hyllar länder som Turkiet och Jordanien för att de tar emot ett stort antal flyktingar, försöker han hindra tusentals unga människor som flyr från ett förfärligt våld från att ta sig in i landet. 

De tusentals unga som tar sig till USA:s gräns försöker återförenas med sina föräldrar och familje­medlemmar som redan befinner sig i landet, eller så försöker de bara nå till ett område där de kan finna fred och stabilitet. Faktum är att den amerikanska regeringen har spelat en avgörande roll när det gäller att orsaka de svåra förhållanden som de flytt ifrån.

Vi instämmer i det krav som framförts av ett antal grupper om att barn som flyr från våldet i Centralamerika ska ges flyktingstatus. Men det gäller att gå längre och kräva ett omedelbart slut på alla deportationer och fullständiga rättigheter och legalisering av alla papperslösa invandrare. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!