Ockuperade universitet och 50 000 studenter ute på gatorna

2009-11-11 16:15:28
Under torsdagen den 22 oktober ockuperade studenter på Wienuniversitetet sin huvudföreläsningssal, Auditori-um Maximus. Några dagar senare hade ockupationerna spridit sig till andra österriki­ska universitet och städer.

Den 28 oktober gick 50 000 studenter i Wien och 400 i Salzburg ut på gatorna i protestdemonstrationer mot resurs-, utrymmes- och ekonomisk brist, samt för en kostnadsfri utbildning. Deras huvudkrav är, för höjda ekonomiska anslag till universiteten istället för att ge pengar till bankerna, nej till terminsavgifter, nej till Bolognaprocessen (ett EU-direktiv som går i riktning mot ”marknadsanpassning” av utbildningen) och nej till ”knockout”-examinering.
Efter nio dagar av ockupation signalerade forskningsminister Hahn att regeringen ska anslå ytterligare 34 miljoner euro (350 miljoner kronor) till universiteten. Trots det faktum att dessa 34 miljoner euro inte kommer att lösa krisen på universiteten, är det ett tecken på att regeringen genom kamp kan tvingas till eftergifter.

Under förra årets valkampanjperiod avskaffades delvis terminsavgifterna på grund av de starka stämning- arna emot dessa avgifter. De tillämpas dock fortfarande, för studerande icke-EU-medborgare och för studenter som studerar längre än ett visst antal läsår. Media och regeringen har försökt skylla den rådande krisen på det delvisa avskaffandet av terminsav-gifterna, likaväl som på antalet tyska studenter som går på österrikiska universitet – vilket ignorerar det faktum att det är de otillräckliga ekonomiska anslagen som bär ansvaret.
Regeringens lösning består i ytterligare en attack på den kostnadsfria utbildningen. Det finns också en fara för att terminsavgifter återinförs. Terminsavgifter infördes år 2002, tillsam­mans med kandidatexamenssystemet och ”delvis autonomi” för universiteten, åtgärder som möttes av arga protester från studenternas sida. Dessa protester misslyckades på grund av den studentfackliga lika väl som den fackliga ledningens roll. Rörelsen isolerades och förändringarnas konsekvenser blev inte uppenbara för mas- san av studenter, då.
Detta har förändrats sedan dess.

Det faktum att regeringen ger pengar till bankerna medan studenterna tvingas godta hårda villkor på universiteten är också något som provocerar fram en massa ilska. En av huvudparollerna på demonstrationer­na var ”Pengar till utbildning – inte till banker och storföretag!”.
Protesterna äger rum under en tid då vreden över den sociala situationen växer bland arbetarna. Ett mått på stämningarna är att ÖGB (österrikiska LO) varit tvunget att öppet stödja studenternas protesterna. Många arbetare ser på protesterna med sympati, glada över att äntligen ”händer det något”. Detta skiljer sig från läget under tidigare studentprotester.
Kamprörelsen har dragit in ett nytt skikt ungdomar i aktiviteter. Ett av rörelsens intressanta särdrag är dess uttalade internationalism – på mötena svaras de regelbundna rapporterna om universitetsockupationer i andra länder av jubelrop.
Trots rörelsens positiva särdrag, är en svaghet att den är politiskt mindre radikal än tidigare rörelser. Medveten­heten har ännu inte hunnit ikapp händelseutvecklingen.

Sozialistische LinksPartei (SLP – CWI Österrike) har från första början varit med i kampen.
Idén om en demonstration den 28 oktober fördes fram av CWI-medlemmar. SLP-aktivister har också spelat en avgörande roll i försöken att knyta ihop protesterna med annan kamp.

SLP har poängterat vikten av att rörelsen demokratiskt väljer kommittéer som organiserar protesterna och att ÖGB organiserar solidaritetsaktio­ner.
Vi har lanserat idén om en nationell studentkonferens för diskussion om krav, paroller och nästkommande steg för att öka trycket på regeringen.
Det är det kapitalistiska systemet som bär ansvaret för krisen inom utbildningsväsendet.
Den måste övervinnas genom en socialistisk samhällsomvandling, så att de grundläggande behoven av en kostnadsfri och högkvalitativ utbildning kan tillgodoses.

Laura Rafetseder
SLP (CWI Österrike)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!