Ökat våld mot kvinnor och barn

2006-07-28 14:07:18
Natten mot lördag knivskars en 12-årig flicka till döds i Västerhaninge, utanför Stockholm. Hennes 13-åriga kompis våldtogs och knivskars också av samme gärningsman, men överlevde.
Inget är mer omskakande än ett barns tragiska bortgång. Nyheten om vad som hänt i Västerhaninge har skapat en allmän känsla av sorg, förtvivlan och ilska. Och många reser den berättigade frågan: Hur kunde detta ske?
Våld mot barn och kvinnor är tyvärr ingen ovanlighet. Antalet polis-anmälda misshandels- och sexualbrott mot barn under 15 år ökade med 60 procent mellan 1994 och 2004, enligt Rädda Barnens rapport Våldsbrott mot barn – fakta om anmälningar och polisens utredningsresurser. Rapporten presenterades den 11 maj i år.
År 2004 polisanmäldes 11 520 fall av misstänkt barnmisshandel eller sexuella övergrepp mot barn under 15 år i Sverige.
”Hemmet är den farligaste platsen för kvinnan”, skrev Dagens Nyheter för en vecka sedan.
Under ett år dödas i medeltal 16 kvinnor av en man som hon har eller har haft en nära relation till.
Sedan 1995 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats och misshandel i hemmet ökat med 20 procent.

Våldet mot barn och kvinnor har ökat. Fysiskt och psykiskt våld (inklusive hot om våld) är brutala medel för att upprätthålla den rådande maktordning som finns i samhället som helhet och i hemmen.
I hemmen ser mannen sig oftast som överordnad, en ordning som förstärks av de traditionella och diskriminerande värderingar som genomsyrar dagens klassamhälle.
Inte så att alla män slår eller är beredda att använda våld mot kvinnor och barn. Men våld i hemmet måste ses i ett socialt sammanhang och kan inte förklaras med hänvisning till individers ondska, drog- eller alkoholmissbruk.
Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge har länge drivit en kampanj mot mäns våld mot kvinnor och för upprustning av kommunens fattiga bostadsområden.
I Haninge finns såren ännu kvar efter det stålbad som följde med 1990-talets exempellösa nedskärningar. Haninge har exempelvis pekats ut som den mest barnfientliga kommunen i landet i olika utredningar gjorda av Lärarförbundet, BRIS och Rädda Barnen.
Haninge satsar mindre per elev och förskolebarn än i många andra kommuner. Nedskärningar vad gäller elevvårdande personal, kuratorer och skolsköterskor, har gjort det än svårare att i tid upptäcka att unga far illa.

Utgångspunkten i dessa frågor måste vara barnens rätt och framtid, inte någon missriktad omsorg om ”familjen”.
År av ständiga neddragningar inom psykiatrin bidrog till att gärningsmannen i Västerhaninge inte fick vård trots att han både sökt och var känd som en våldsman.
I det massflygblad som RS i Haninge kommer att dela ut i helgen återupprepar vi kraven på att:
• Återanställa den elevvårdande personalen, varje skola ska ha en kurator och sköterska på heltid.
• Rusta upp psykiatrin, socialtjänsten och det drogförebyggande arbetet.

Den 15 maj överlämnade Rättvisepartiet Socialisterna 1 658 namn med krav på att Stoppa våldtäkterna till kommunpolitikerna, som ett led i partiets kampanj mot mäns våld mot kvinnor. De krav som fördes fram var:
• Storsatsa på skyddade boenden, jourer och vård av offer för sexualiserat våld och mäns våld.
• Utbildning i självförsvar på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden.
• Bättre gatubelysning, kollektivtrafik och nattvandrare/fältassistenter.
Dessa krav tillsammans med kamp för upprustning av Haninge skolor och bostadsområden skapar förutsättningar för att bekämpa våld och förtryck.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!