Ombildningar planeras i Framtiden – rusta för protester och motstånd

av Carlos Gutierrez

Bostadsrätter till varje pris är AB Framtidens melodi. Upp till kamp! (Foto: Bostadsbolaget / CC)

I en politiskt beställd och genomförd rapport av en grupp politiker inom Göteborgs bostadskoncern AB Framtiden riktad till koncernen uppmanas Framtiden till omfattande ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Argumenten upprepas om att det är bostadsrätter som kommer minska boendesegregationen i Göteborgs förorter.

Den politiskt tillsatta gruppen har varit verksam i ett år och sett till namnet ”Den politiska arbetsgruppen för blandade boendeformer i stadens utvecklingsområden” är det lätt att förstå hur de kommit fram till sina slutsatser. I gruppen ingår tolv personer, två från Framtidenkoncernens styrelse och två vardera från styrelserna för dotterbolagen Poseidon, Gårdstensbostäder, Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget och Familjebostäder med totalt drygt 72 000 lägenheter i Göteborg.
Rapporten som nu ligger på AB Framtidens mötesbord pekar med rätta ut att boendesegregationen i Göteborg är omfattande. I Göteborg finns stadsdelar där andelen hyresrätter är 80-92 procent och andra delar av staden där situationen är den omvända, alltså domineras av villor och bostadsrätter.

Den självvalda segregationen, de välställdas reservat för stadens överklass, ägnar rapporten inte mycket tid åt. Istället är det områdena med majoriteten hyresrätter som rapporten fokuserar på. Rapportförfattarna pekar på segregationen i Göteborgs ”utvecklingsområden”. Men det är städer som är segregerade och att då inte väga in hela staden och dess mest segregerade områden i de rikas villakvarter avslöjar att det bara är en politiskt beställd rapport för ombildning.
Några förslag på att ombilda bostadsrätter till hyresrätter eller bygga hyresrätter i villareservaten finns inte med i rapportens slutsatser.
Rapporten slår fast behovet att det byggs både bostadsrätter och egnahem i utvecklingsområden, men också att hyresrätter ska ombildas till bostadsrätt. Målet är att andelen hyresrätter inte ska överstiga 65-70 procent år 2035. Precis det som Framtiden och andra aktörer redan slagit fast i ”Framtidens Hjällbo”.

Politikerna har insett att det saknas vilja till ombildningar och istället försöker de hitta vägar för att ändå möjliggöra det. En modell som tittas på är att osålda lägenheter som boende inte vill köpa ska övertas av det kommunala bostadsbolaget som i sin tur hyr ut dem i andra hand till hyresgästerna. Därmed skulle hyresgästerna inte ha grannen som hyresvärd, utan allmännyttan som i sin tur sitter i bostadsrättsföreningen. Detta skulle vara att flytta makten ännu längre bort från hyresgästerna.
Rapporten har bordlagts två gånger på Framtidenkoncernens styrelsemöten, vilket visar att det är en fråga där politikerna vet att det finns en sprängkraft och ett omfattande motstånd.
Den 4 juni fattades också beslut i AB Framtidens styrelse, där de går på rapportens linje och öppnar upp för ombildningar. Beslutet tar hotet mot hyresrätten ett steg närmare ombildningar i stadens förortsområden. Hyresgästföreningen måste omedelbart blåsa till strid mot beslutet. 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!