Ordningsvakt försökte stoppa Offensivförsäljning i Angered centrum

2015-03-25 12:57:25
Lördagen den 21 mars försökte ordningsvakter i Ange­red centrum, i nordöstra Göteborg, hindra Rättvisepartiet Socialisterna (RS) från att sprida Offensiv. De gick så långt att de brottade ned och satte handfängsel på Amer Mohammed Ali, varefter RS kallade på polis.

Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar står varje vecka och säljer Offensiv på gator, torg och i gallerior landet runt och är väl medvetna om vilka rättigheter vi har.
– I Angered Centrum står vi varje fredag och lördag, men nu är det nya vakter här som tydligen vill visa upp sig lite, säger Amer Mohammed Ali (RS) och fortsätter:
– Ingen har rätt att inskränka vår rätt att sprida tryckt politiskt material. Det är en av de viktigaste demokratiska rättigheter som vi har och är grundlagsskyddat. Jag försökte förklara detta för ordningsvakten. Jag uppmanade honom att kontakta polisen för att få reda på vad som gäller. Men istället sa han att jag skulle avlägsna mig från centrum. Jag svarade nej och plötslig slog han ned mig i marken och satte handfängsel på mig. Mina glasögon repades och blev sneda och jag fick ligga på marken en lång stund, vilket var oerhört kränkande.

Ordningsvakten saknar laga stöd för sitt agerande. Tryckfrihetsförordnings (TF), en av våra fyra grundlagar, sjätte kapitlet, 1 §, ger rätt åt varje svensk medborgare eller svensk juridisk person att själv eller med biträde av andra ”till salu hålla, försända eller annorledes sprida tryckta skrifter”.
Tryckfrihet innebär rätten att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad. Tryckfriheten innebär att medborgare och grupper inom landet får publicera alster ut-an att någon förhandsgranskning eller censur äger rum. Envar har också rätt att fritt distribuera producerade texter.
Rättvisepartiet Socialisterna har vid flera tillfällen fått ta diskussioner med ordningsvakter som inte kan grundlagen och bara blint ”följer order” från centrumledningar.
Men RS har rätt, vilket polisens uttalande i både Dagens Nyheter och till SR P4 Stockholm visar:
– Privata ägare får varken förbjuda allmänna sammankomster eller utdelning av tryckta skrifter. Ett centrum är en offentlig plats när den är öppen på dagarna. På en offentlig plats har man rätt att utan tillstånd dela ut och sälja tryckta skrifter, säger Annelie Granstedt på Stockholmspolisens tillståndsenhet i DN den 22 januari 2008.

Angered centrums ledning distanserar sig från övergreppet: ”Ordningsvakten handlade på eget bevåg. Ni har all rätt att stå där, vi kan inte hindra er. Vi ber om ursäkt för hans agerande.” De meddelar även att det kan bli aktuellt att byta vaktbolag.
RS reagerar starkt mot varje försök att hindra oss från att sprida vårat politiska material. Vi har även polisanmält händelsen. Vi accepterar inte att någon försöker hindra eller skrämma oss ifrån att utöva våra rättigheter. Detta markerade vi tydligt genom att dagen efter vara 19 medlemmar som sålde Offensiv i centrumet med gott resultat. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!