Organisera och ta kamp mot kapitalism och imperialism – gå med i ISA/RS

ISA och RS tar aktivt kamp mot förtryck, klimatkris och nedskärningar. Gå med du också! (Foto: Natalia Medina)

av Danny Byrne, International Socialist Alternative (ISA) // Artikel i Offensiv

Varför bör du gå med i International Socialist Alternative? Därför att kapitalismen är ett förfallande system som leder till död och förstörelse.

I närmare 200 år har världen regerats av kapitalism och imperialism, ett ekonomiskt, socialt och politiskt system som styrs av vinsthungriga bolagsägare (kapitalisterna) under skydd konkurrerande nationalstater.
Under dessa 200 år har systemet återkommande orsakat mardrömslika katastrofer och barbari. Redan på 1800-talet beskrev den revolutionäre socialisten Karl Marx kapitalismen som ett system som ”droppar av blod och smuts från topp till tå” kantat av kriser och krig.
För att upprätthålla de superrikas minoritetsstyre och klassförtryck använder sig systemet av splittring – rasism, sexism, hbtq+-fobi, med mera.

I kapitalismens ”högborg” USA och två år efter polisens rasistiska mord på George Floyd riktas nu historiska attacker mot rätten till abort och kvinnors rättigheter.
Det vanligaste måttet på den globala uppvärmningen – 1,1-1,2 grader sedan förindustriell tid – skulle mer korrekt kunna formuleras som att temperaturen har ökat så mycket sedan kapitalismens början. I början av den kapitalistiska historien identifierade Marx den ”metaboliska revan” i systemets hjärta och förklarade hur det kapitalistiska vinstdrivande produktionssättet förstör det globala ekosystemet. Nästan 200 år senare hotar denna klyfta att underminera grunden för den mänskliga civilisationen. Kalla och heta krig samt ekonomiska kriser får denna dödliga klocka att ticka allt fortare.

Alla mänsklighetens mest akuta problem kan på ett allt tydligare sätt spåras till kapitalismens motsättningar och det hinder för utvecklingen som det privata ägandet och nationalstaten utgör. Under kapitalismens 200-åriga historia har många försök gjorts att ”tämja odjuret”, eller att reformera bort dessa motsättningar, men alla har oundvikligen misslyckats. Vår slutsats är: Systemet kan inte lappas ihop, det måste bort.
Denna slutsats är utgångspunkten för International Socialist Alternative och vårt arbete i över 30 länder på alla kontinenter. Vi är en kämpande internationell rörelse med ett program som, om det tas upp av massorganisationer, kan erbjuda en väg ut ur mänsklighetens brännande problem. Vi organiserar oss för att omsätta historiens lärdomar i en strategi för att vinna dagens kamp, för global socialism.
När detta skrivs står Socialist Alternative (ISA i USA) i spetsen för de stora protester som genomförs för att försvara aborträtten. I Brasilien kämpar våra medlemmar för att bygga upp ett arbetarbaserat motstånd mot Bolsonaroregimen, och i Storbritannien kampanjar vi för att de fackliga demonstrationerna den 18 juni mot inflationens härjningar ska följas av en fortsatt upptrappad kamp mot de ökade levnadskostnaderna.
Vid COP26, i november 2021, organiserade vi det största internationella blocket för massdemonstrationer om klimatet, som samlade hundratals ungdomar från över 20 länder.

I Sverige har ISA:s parti, Rättvisepartiet Socialisterna (RS), en lång historia av kamp och kampanjer mot rasism och för asylrätt, för att rädda hyresrätten och mot marknadshyra, för att rädda välfärd undan nedskärningar och privatiseringar samt mot krig och militarism.
Om vi organiserar oss och kämpar finns det hopp. Vi köper inte att utvecklingen är ödesbestämd; att kampen om framtiden redan är förlorad och att det inte lönar sig eftersom inget kan stoppa de katastrofer som hotar. Varje dag, vid sidan av och mitt i kapitalismens och imperialismens fasor, kan vi i arbetarklassens kamp och organisering se en glimt av hur en bättre framtid kan byggas.
Marx och Engels identifierade arbetarklassen som den sociala kraft som har de egenskaper som krävs för att leda samhället ut ur kapitalismens motsättningar på grund av dess roll i att få ekonomin att fungera samt dess kollektiva och internationella intressen.

Vi organiserar oss på global nivå, eftersom det är nödvändigt för att förändra världen.

Sedan Marx och Engels dagar har arbetarklassen vuxit i antal och social tyngd världen över. Om arbetarklassen får grepp om samhällsrodret skulle produktion, teknik och vetenskap kunna användas för att rädda mänskligheten istället för att som nu snarare förstöra förutsättningarna för allt liv.
Eftersom vår makt ligger i kollektiv styrka måste vi vara organiserade för att kunna utöva den. Ensamma är vi och varje arbetare utlämnade till förtryckarna och de styrande. Men när arbetarna är enade och organiserade vänds maktbalansen. Denna makt är källan till alla framsteg som har vunnits under kapitalismen – från rösträtt till välfärd.
När arbetarklassen nu under i 2020-talet står inför kriser och attacker utan motstycke är arbetarklassens organisationsgrad svagare än för några decennier sedan. Att återuppbygga arbetsorganisationerna är en brådskande nödvändighet för socialister. ISA kämpar för att få människor organiserade, först och främst som revolutionära socialister i vår organisation, men kämpar också för att bygga upp arbetarklassens massorganisationer – fackföreningar, sociala rörelser och arbetarpartier – för att kunna lösa den kris och förlamning som avsaknaden av ett politiskt program och ledarskap utgör.

ISA kämpar för att forma ett ledarskap i arbetarorganisationerna som är berett att ta strid och som lever under samma villkor som medlemmarna – ut med den privilegierade byråkrati som styr de flesta av dagens fackföreningar och som är ett hinder för kampen; för demokratiska och kämpande fack.
ISA:s program är för internationell socialism och vilar på en strategi som möjliggör organiserad kamp för att störta kapitalistiska och imperialistiska regimer och ersätta dem med arbetarregeringar med socialistisk politik. Ett socialistiskt program innebär att de superrikas förmögenheter tas över för att höja levnadsstandarden för arbetare och fattiga, att man finansierar massiva offentliga satsningar för välfärd, bostäder och en grön omställning. Det innebär även en beslutsam kamp för att utplåna all strukturell rasism, sexism och hbtq+-fobi.
Den nödvändiga grunden för alla dessa förändringar är att eliminera den kapitalistiska elitens rikedomar och makt genom att ställa ekonomins avgörande delar under offentligt demokratiskt ägande. När de väl är under offentlig kontroll kan planetens resurser planeras rationellt för att lösa samhällets problem. Arbete och rikedomar skulle omfördelas för att höja levnadsstandarden och öka fritiden för alla. Samhället skulle organiseras kring respekt för naturen och miljön, snarare än fientlighet mot den.

För ISA är internationalismen ingen abstrakt princip, utan grunden för vår politik och organisation. Vi organiserar oss på global nivå, eftersom det är nödvändigt för att förändra världen. I vårt program förklaras att arbetare inte har några nationella intressen, utan endast internationella politiska intressen.
Vi tar ingen sida i det kalla kriget mellan den amerikanska och kinesiska imperialismen och står emot alla former av imperialism och militarism. Vi kämpar för att klimat-, feministiska, fackliga och andra rörelser förenas i enande aktioner över gränserna, inte endast under en dag eller i form av demonstrationer, utan även i strejker och andra massaktioner som stannar upp arbetet.

Vad innebär det att vara medlem i ISA? Medlemmar i ISA är de som håller med om vårt politiska program och är beredda att arbeta tillsammans med andra i en revolutionär organisation för att främja detta. Detta innebär att delta i lokalavdelningar, bidra ekonomiskt och sprida våra idéer genom att sälja vår tidning och hjälpa till att dela vårt innehåll på nätet. Vi strävar efter att varje medlem ska vara så aktiv som möjligt i det dagliga arbetet och hjälpa till att utveckla våra idéer och vårt program. Aktiva medlemmar är en förutsättning för demokrati och ett levande inre liv.
Om du håller med, eller om du vill diskutera mer om vad ISA är och vad vi kämpar för, ta kontakt med oss idag!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!