Östeuropa: Arga protester mot sänkta löner och nedskärningar

2009-01-21 15:16:22
Lettlands, Bulgariens och Litauens huvudstäder har skakats av vilda protester den senaste veckan mot de nedskärningspaket som regeringarna har lagt i krisens spår.
Ett utbrett missnöje har nu börjat spridas över hela Öst­europa och fler protester är att vänta.

Den 13 januari samlades 10 000 i ett fredligt protestmöte på domkyrkotor­get i Lettlands huvudstad Riga för att demonstrera mot regeringens brutala nedskärningspaket i spåren på finans­krisen.
Vid mötet krävde talare från oppositionen och fackföreningsrörelsen att president Valdis Zatlers ska upplösa parlamentet och utlysa nyval.
Demonstranterna krävde ett slut på den utbredda korruptionen bland regeringspartierna och att regeringen skulle bemöta Lettlands akuta ekonomiska kris med andra åtgärder.

I Lettland är ilskan stor, då en del statligt anställda inte fått ut sina löner på senaste tiden, samtidigt som regeringen har skurit ner den offentliga lönebudgeten med 15 procent samt höjt moms och punktskatter.

Även i grannlandet Litauens huvudstad Vilnius organiserade fackfö­reningsrörelsen ett protestmöte med uppskattningsvis 7 000 deltagare.
Precis som i Lettland riktades även protesterna i Litauen mot regeringen och de extrema nedskärningspaket som den har drivit igenom.

I Bulgariens huvudstad Sofia hölls också ett protestmöte som samlade 2 000 människor utanför parlamentsbyggnaden. Utbredd ilska mot korruption och inkompetens hos landets ledare fanns bland demonstranterna. Denna ilska har spätts på ännu mer i spåren på den pågående gaskonflikten, i vilken Bulgarien drabbats av allvarlig brist på värme och el på grund av landets totala beroende av Ryssland för dess energibehov.
”Vi är trötta på att leva i det fattigaste och mest korrupta landet”, menade organisatörerna.
I samtliga tre länder följdes också protesterna av kravaller där folk försökte storma parlamentsbyggnaden.
Östeuropa får nu ta en rejäl smäll när ländernas tillväxt går från den tidigare höga nivån till att vara negativ under år 2009.

Regeringarna i Östeuropas länder genomför nu stora ”krispaket” för att rädda banker och storföretag, medan vanligt folk får lönesänkning­ar. Samtidigt som prishöjningar, ökad arbetslöshet och inflation kommer att slå hårt mot människor.
Att protester mot andra regeringar i Östeuropa kommer att komma är väntat. Pavel Sirovs på den lettiska dagstidningen Diena menar att ”Ryssland förbereder sig för en upprepning av det scenario som utspelats i Riga”.
Att människor är beredda att gå ut i kamp har den senaste veckans händelser tydligt visat. Vad som behövs nu är en arbetarrörelse som kan ena kampen mot ländernas korruppta   regeringar och mot det kapitalistiska sy­stemet.

Nils Kaza

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!