Otillräckligt stöd till kvinnojourer

2015-09-30 14:46:43

foto: Elin Gauffin
Regeringens satsning till tjej- och kvinnojourer är långt ifrån tillräckligt för att möta behoven.

Tjej- och kvinnojourer i Sverige hjälper många kvinnor i alla åldrar som har utsatts för våld och kränkningar. Regeringen säger att man vill satsa på att förebygga våld mot kvinnor, men budgeten för ekonomiskt stöd till kvinnojourerna är långt ifrån tillräcklig.

Sveriges tjej- och kvinnojourer drivs till stor del av människor som arbetar ideellt, och utan dem skulle inte verksamheten kunna drivas som den gör idag. Men det finns en stor brist på resurser och många kvinnor blir nekade hjälp för att det inte finns resurser. 

Dessutom är det många som jobbar ideellt hos jourerna som blir utbrända, då det finns mer att göra än vad resurserna räcker till. Detta är något som rapporteras om från allt fler ideella organisationer.

I regeringens budget ska 100 miljoner kronor ges till tjej- och kvinnojourerna, vilket bara är en bråkdel av vad som akut behövs. Förra året avvisades i snitt fem kvinnor varje dag från jourerna på grund av platsbrist.

Jourerna behöver mycket större resurser för att kunna ha fler platser och ta emot alla kvinnor som är i behov. Regeringens bidrag till jourerna, som kallas ”långsiktigt”, ska gälla i två år.

De kvinnor som avvisas från kvinnojourerna kanske aldrig klarar av att komma tillbaka och prova igen. Det finns en stor risk att det våld man har flytt ifrån förvärras just för att man har flytt. Trots den risken tvingas kvinnor tillbaka till sina våldsamma män för att de inte har någon annanstans att ta vägen eller saknar ekonomiska resurser.

Samtidigt har många svårt att ta sig vidare från jourerna till egna boenden. Detta beror till stor del på bostadsbristen i samhället, men också på många kvinnors ekonomiska utsatthet. Det behöver byggas nya, billiga bostäder i form av ett nytt miljonprogram för att alla som behöver bostad enkelt ska kunna få det

Stödet till tjej- och kvinnojourer måste inte bara öka, utan även vara permanent och inte ingå i budgeten i högst två år. 

Samtidigt krävs en satsning på att stoppa mäns våld mot kvinnor och den negativa kvinnosyn som vi matas med av media samt en kamp mot dem sexism som råder. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!