På jobbet med fara för eget liv

2013-11-22 14:17:19
De ökade utsugningen av arbetskraften – det borgerliga systemskiftets andra sida – tömmer arbetet på dess innehåll och resulterar i ökad ohälsa, stress samt fler arbetsskador.

Samtidigt som pressen på löntagarna ökat har sjukförsäkringen försämrats och företagshälsovård, rehabliteringskedjan samt arbetarskyddet monterats ned.
Antalet anmälda arbetsplatsolyckor som leder till sjukskrivningar har stadigt ökat sedan 2009.
 År 2009 anmäldes 25 900 arbetsplatsolyckor som ledde till sjukskrivning för den drabbade. I fjol anmäldes 30 100 arbetsplatsolyckor som ledde till sjukskrivningar. Även arbetsskador som inte leder till sjukskrivning och antalet anmälda arbetssjukdomar har ökat markant sedan 2009.
Varje månad dör fem arbetare på sina jobb.
Detta trots att det finns såväl resurser som kunnande för att göra jobben och arbetsplatserna tryggare. Men utvecklingen går bakåt på grund av den upptrissade vintsjakten, nyliberala avregleringar och nedskärningar, vilket innebär att färre anställda tvingas göra mer på kortare tid.
Det hårdare klimatet på arbetsplatserna och det uppskruvade tempot jämte fler otrygga jobb har resulterat i att förutsättningarna för att kunna arbeta ända till pensionen med en bibehållen hälsa och ha en god inkomst under ett helt arbetsliv har försämrat snabbt. Störst försämring har arbetare, i synnerhet kvinnor, fått. Idag ser vi att kraven och stressen ökar i arbetet, samtidigt som det egna inflytandet minskar. Jobben har blivit allt mer monotona, enligt LO:s rapport Arbetsmiljön 2012, som publicerades i juni i år.

Det är heller
ingen tillfällighet att fler otrygga jobb har ökat sjukskrivningarna och att antalet anmälda arbetsplatsolyckor är dubbelt så många inom bemanningsbranschen jämfört med den övriga arbetsmarknaden.
Dagens arbetsliv bränner ut människor.
Häri finns orsakerna till varför sjukskrivningarna ökar igen. Framför allt är det stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa som har ökat dramatiskt under de senaste åren.
Nästan 135 000 personer var sjukskrivna i juli månad. Det är 1 500 fler än när regeringen drastiskt försämrade sjukförsäkringen 2008.

I inget annat jämförbart europeiskt land kommer arbetsgivarna så lindrigt undan som i Sverige, när det gäller att ta ansvar för återgång i arbete för dem som har drabbats av ohälsa.
”Sedan 2006, när Alliansen tillträdde, har arbetsgivarna dessutom steg för steg ytterligare avlövats på ansvar”, enligt LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio i Dagens Arena den 12 november. Och regeringen senaste höstbudget innehåller ytterligare minskade anslag till företagshälsovården.
Alliansregeringens tid vid makten har kantats av minskade anslag till arbesmiljöarbetet och en av regeringens första åtgärder var att lägga ned arbetsmiljöinstitutet.
Arbetsmiljöverket har fått se sina anslag minska med 20 procent från 2006 och antalet arbetsmiljöinspektörer har minskat från 389 personer till dagens 251.

RS / Offensiv säger:

  • Återupprätta resurserna till Arbetsmiljöverket, arbetslivsforskning och företagshälsovården.
  • För ett demokratisk kontrollerat rättväsende och polis med resurser att ställa arbetsmiljöbrottslingar till svars.
  • Stoppa villkorsdumpning, ökad stress via privatiseringar, bemanningsföretag, outsourcing med underentreprenörer, ”ungdomsavtal” med mera. Kollektivavtal åt alla. Fasta jobb, heltid till den som vill.
  • Kamp för facklig vetorätt mot omorganisationer inklusive outsourcing, bemanning, uppsägningar och nedläggningar.
  • Demokratiska och kämpande fack
  • För landsomfattande protester mot högerpolitiken med fackföreningar, nätverk, pensionärsorganisationer med flera.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!