Patienten i fokus i nya försök

2017-08-24 20:27:47

foto: Flickr CC / Peter Tandlund
Ett ökat självbestämmande för patienter inom psykiatrin har gett positiva resultat.

Ett nytt koncept har införts inom psykiatrin, där patienter numera kan lägga in sig självvalt. Tidigare har ett läkarbeslut krävts vid inläggning, men att låta patienter välja själva har gett positiva resultat.

Att läggas in på sjukhus inom psykiatrin har tidigare varit ett beslut som läkare fattar åt patienten om denne upplevs ha det behovet. Men nu har flera landsting i Sverige infört ett system där patienter själva kan välja att lägga in sig om de känner det behovet. Det är något nytt i Sverige, men flera andra länder har haft det som system länge. Ett av de länderna är Norge, där man har arbetat utifrån patientdelaktighet för att få en så bra vård som möjligt. Stockholms läns sjukvårdsområde tog inspiration därifrån och valde år 2014 att testa.
Konceptet har fått mycket positiv respons av de som själva är i behov av att utnyttja det. Många har uttryckt det positiva i att få fatta egna beslut om sin vård, vilket innebär ett större självbestämmande. Självbestämmande är något mycket viktigt inom vården och omsorgen och enligt Patientlagen ska patienternas självbestämmande och delaktighet främjas. Att låta patienter själva fatta beslut baserade på det behov de har är verkligen att främja deras inflytande över den egna vården.
Den självvalda inläggningen inom psykiatrin innebär att en patient kan välja att lägga in sig på sjukhus när som helst, och även lämna precis när de vill. Tidigare har det ofta hänt att patienter som själva ber om att bli inlagda inte anses tillräckligt sjuka just för att de själva kommer, och då skickas de hem även om de kanske faktiskt behöver vårdas. Patienterna hamnar i ett underläge i och med deras beroendeställning där läkaren har makten att besluta om de får hjälp eller inte.

Nils-Tore Krusenblad är en av de som har provat på självvald inläggning i Stockholm. Han har vid två tillfällen valt att lägga in sig på Sankt Görans sjukhus och beskriver konceptet som något positivt. Han berättar att en självvald inläggning går via en sjuksköterska istället för via läkare för att göra processen snabbare; för att slippa fastna i läkarnas byråkrati.
– Då kan man lägga in sig när man börjar må dåligt så att man får hjälp i tid; om man får hjälp i ett tidigt skede kommer det minska inläggningstiden. Jag känner en trygghet i att jag kan bli inlagd när jag behöver det.
Nils-Tore berättar också att han träffat många som absolut inte vill läggas in. Det finns mycket stigmatisering kring psykisk ohälsa och det talas väldigt lite om inläggning inom psykiatrin. Han säger att när kunskap saknas fyller man på med fördomar. Men enligt Nils-Tore har det varit mycket positivt och en trygghet att veta att alternativet finns, och han vill gärna upplysa fler för att avstigmatisera psykiatrin och psykisk ohälsa.

Möjligheten för patienter inom psykiatrin att själva välja att lägga in sig när de känner att de behöver det skapar en större trygghet för dem, och kan faktiskt leda till en förbättrad psykisk hälsa. Det kommer i längden leda till att färre blir så dåliga att de tvingas läggas in. Bara vetskapen att man får vara delaktig i beslutsfattande kan öka välmåendet.
Men det är också mycket viktigt att tillräckliga resurser ges till detta. Den här möjligheten är inte tänkt att ersätta någonting, utan som ett komplement som behövs. Därför behöver psykiatrin också ges mer resurser för att kunna upprätthålla och utöka verksamheten. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!