Polisinsats utlöste bränder

2010-06-16 18:13:41
Rinkeby har skakats av bränder och stenkastning. Att Rinkebyakademin, som startats för att hjälpa elever att plugga upp ämnen och få mentorer, brann ner till grunden har upprört de flesta i Rinkeby och hela Järvaområdet.

Samtidigt känner många idag sorg öv­er den negativa bild av Järva som åter-igen förstärks av medias och maktha- varnas tal om ”upploppen i Rinkeby”.
Vad som nu krävs är minst av allt  att Rinkeby och Järva invaderas av poliser – vilket bara kan förvärra den situation som utlöstes av ett nytt o­lyckligt polisingripande.
Som Rättvisepartiet Socialisterna de senaste dagarna har fått brett stöd för, krävs det i stället att ungdomar, föräldrar och äldre i hela Järvaområdet samlas till gemensam kamp. Risken för mer vandalisering kan bara begränsas genom att angripa orsaker­na: arbetslöshet, social nedrustning, allt värre fattigdom och allt fler med otillräcklig utbildning, samt rasism och diskriminering.

Frustrerade unga utan jobb och pengar måste ges hopp om ett bättre liv. Förhoppningsvis kan också tisdagens medborgarmöte i Rinkeby Folkets Hus ställa sig bakom idén om en bred kampanj för ett riktigt Järvalyft, som vi har råd med, på våra villkor – för jobb, utbildning, meningsfull fritid med kultur och idrott och en bostad som renoveras till hyror som inte driver hyresgästerna från hus och hem.
De senaste oroligheterna, som uppskattas ha omfattat ett 50-tal ungdomar, började kvällen efter ett bråk i samband med att några äldre ungdomar nekats inträde till en bal i samband med niondeklassarnas skolav- slutning. Enligt närvarande ungdomar var vandaliseringen en reaktion mot ett bryskt polisingripande, som ledde till att en polis sköt varningsskott – något som måste vara absolut förbjudet i polisens kontakter med o­beväpnade ungdomar.

Oroligheterna har lett till en stor insats av poliser, förutom av fält-assistenter, nattvandrare, medborgar- och ungdomsvärdar o s v. Tre ministrar: Jan Björklund, Nyamko Sabuni och Mats Odell, som aldrig sätter sin fot i området annat än i valtider, var också snabbt på plats för att visa upp sitt ”deltagande” inför det medföljan­de mediauppbådet.
De bär dock själva på en stor del av skulden!
Rättvisepartiet Socialisterna tar självklart avstånd från all förstörelse, men det är de styrande och deras system som bär huvudansvaret för den politiska vandaliseringen av offentlig service i stadsdelar som Rinkeby, Tensta och Husby som har ställt många utan hopp om jobb eller utbildning.

De ”upplopp” som riskerar att öka i förorterna är en tragisk konsekvens av ett klassamhälle som präglas av kraftigt ökade klyftor mellan fattiga och rika och som därmed också ökar risken för kriminalitet.
Kista-Rinkeby stadsdelsnämnd räknar med att det kan finnas ca 500 ungdomar på Järva i 18-24-årsåldern som saknar både jobb och utbildning. Enligt en enkät av Ungdomsstyrelsen saknar 38 procent av de unga i Husby i 20-25-årsåldern både jobb och utbildning, jämfört med 14 procent i innerstan.
De åtgärder man föreslår, att inom två år starta upp ett slags yrkes- och lärlingsutbildningar för 100 ungdomar, är emellertid helt otillräckliga.

Även när det gäller sommarjobben för skolungdomar bedrar snålheten visheten, då bara 500 jobb har erbjudits till de 800 som sökt.
Samtidigt som högerpolitikerna har talat om det så kallade Järvalyftet har de flyttat ut och lagt ned socialen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svensk Kassaservice och stadsdelsförvaltningen, ungdomsgårdar och servicehus i Rinkeby. Situationen i Husby, Akalla och Tensta är likartad.
När den utflyttade stadsdelsförvaltningens tomma hus i november ockuperades i protest mot detta blev svaret i stället för en verklig dialog en vräkning med polis och åtal.
Samtidigt har en renovering av Järvas bostäder påbörjats som kan leda till risk för en ren folkfördrivning! På Bergengatan i Husby vill Svenska Bostäder nu höja hyran med 1 096 kronor för en trea efter upprustning, i Fabege/Tornets 1 050 lägenheter i Tensta och Rinkeby höjs hyran med 2 800 kronor!

I Husby lyckades de boende sätta stopp för planerade rivningar och re­na lyxrenoveringar 2007 genom stora demonstrationer och en organisering i Nätverket Järvas Framtid.
Nu krävs efter de varnande upploppen i Rinkeby en liknande rörelse – gärna med Järvas ungdomar i förs­ta ledet.

Arne Johansson

 RS / Offensiv kämpar för ▼

 • Enad kamp för riktiga jobb eller utbildning åt alla – vuxenutbildning och yrkesutbildning för alla som behöver det.
 • Stockholms förorter kräver på grund av språkproblem och många nya med svag skolunderbyggnad en speciell satsning på vad som måste bli stadens bästa skolor med små klasser och skräddarsydda utbildningar.
 • Det kräver kompetenta lärare som ska belönas med högre lön.
 • Sommarjobb åt alla.
 • Hundratals fler riktiga jobb behövs i Järvas förskolor, skolor, ungdomsgårdar, äldre- och handikappomsorg, liksom många nya byggnadsarbetare för upprustning av våra bostäder, utbyggd kollektivtrafik och så vidare.
 • Fler ungdomsgårdar och en satsning i stil med Fryshuset för inomhusidrott och kultur.
 • Upprusta våra bostäder utan hyreshöjningar – stoppa skattediskrimineringen av hyresgäster.
 • Nej till fler poliser – satsa i stället på medborgarvärdar, nattvandrare och fältassistenter.
 • Polisen ska vara obeväpnad i mötet med obeväpnade ungdomar, lokalt rekryterad och stå under demokratisk kontroll.
 • Lägg ned åtalet mot Rinkebyhusets ockupanter.
 • Ett rättvist och jämlikt samhälle utan klassklyftor, rasism och di­skriminering kräver demokratisk socialism – låt de rika betala.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!