Preemraff visar: Klimatpolitik bara i ord

2018-11-14 10:53:45

foto: Lars Falkdalen Lindahl / Flickr CC
Preemraffs utsläpp fördubblas om planerna genomförs och blir då den största utsläppskällan i landet.

Preemraff i Lysekil planerar att bygga ut och därmed fördubbla raffinaderiets utsläpp av koldioxid. Genomförs planerna kommer anläggningen att gå om SSAB i Luleå som den största utsläppskällan i landet.

Detta sker året efter att S-MP-regeringen antog en klimatlag som tar sikte på att koldioxidutsläppen i Sverige ska vara nere på noll 2045.
– Nu är det slut på godtycket i klimatpolitiken. Att en stor majoritet av riksdagen står bakom ramverket ger långsiktighet och stabilitet, det är precis vad klimatpolitiken behöver, sa Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin när den så kallade klimatlagen antogs.
Den innebär att det finns tydliga mål för vilka regeringen ska arbeta när det gäller minskningen av koldioxidutsläppen, som påverkar klimatet. Redan 2030 ska utsläppen i stort sett ha halverats och 2045 ska de vara nere på noll.

Men att Preem nu är nära att få ett godkännande för sina planer på en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil talar ett helt annat språk. Utsläppen väntas öka till 3,4 miljoner ton. Om man ska klara klimatlagens krav skulle anläggningen 2030 stå för en bra bit över tio procent av de totala utsläppen i Sverige.
Detta är bara ett av flera exempel på hur de politiska löftena om att minska de utsläpp som påverkar klimatet krockar med politiken i övrigt, där anpassning till företagens krav på att öka sin försäljning och därmed sina vinster är det som styr. De stora satsningarna på att bygga ut vägar fortsätter. Flygets tillväxt fortsätter.

Gång på gång visar det sig att det inte kommer att gå att lösa klimatkrisen utan en politik som vågar utmana storföretagens ambitioner av att ständigt öka sin försäljning och därmed sina vinster. Exemplet Preemraff visar också att det finns anledning till stor misstänksamhet när privata storbolag talar om ”hållbarhet” och ”miljöansvar”. Preem är ett av de företag som ingår i det så kallade Hagainitiativet.
Som man skriver på sin hemsida vill gruppen visa ”att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen. Det är en del av vårt samhällsansvar att ta klimatansvar, därför driver Hagainitiativet på för en ambitiösare klimatpolitik”. Att Preem både kan stå bakom detta initiativ samtidigt som bolaget planerar att fördubbla sina utsläpp visar ihåligheten i dessa försök att putsa upp företags image i klimatfrågan.

För att åstadkomma verkliga resultat när det gäller att minska klimatutsläppen kommer det att krävas massiva protester mot de bolag som är ansvariga för utsläppen och de politiker som låter det ske. De senaste månadernas demonstrationer och blockader för att stoppa energibolaget RWE:s planer på att utvidga en av sina kolgruvor i Tyskland visar vägen.
På samma sätt borde miljörörelsen satsa på massiva protester för att stoppa Preems planer på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!