Luleå: S och M fyller egna partikassan

2018-11-07 11:35:51

foto: Riksbanken
Oppositionspartiernas arvoden bantas rejält medan S och M smörjer kråset.

Luleås nygamla S-styre med stöd av M skrider nu till verket med de sedan länge planerade höjningarna respektive sänkningarna av politikerlönerna – det vill säga, de egna lönerna höjs medan oppositionspartiernas arvoden sänks dramatiskt.

Samtidigt begränsas den politiska insynen för oppositionen och allt intensivare nedskärningar förbereds. Det handlar om ett allt sämre förankrat, högerinriktat styres försök att förskansa sig vid maktens grytor i en tid av växande klyftor och missnöje.
Officiellt styr S Luleå i minoritet, med en ”teknisk” uppgörelse om positioner med M. I verkligheten är det tydligt att S och M även gjort upp om ett mer öppet politiskt högersamarbete. Det nya styret driver nu igenom drastiska förändringar i politikerarvodena.

Tidigare har gruppledaren för varje parti i kommunfullmäktige fått en heltidslön betald av kommunen, i proportion till antalet mandat (platser). Det har inneburit löner på mellan 23 000 kronor per månad för Landsbygdspartiet med ett mandat och 58 200 kronor för M med nio mandat, höga löner som med råge har möjliggjort heltidsarbete med politiken. Arvodena har också varit kopplade till insynsplatser i kommunstyrelsens arbetsutskott, som ska bort efter årsskiftet enligt ett beslut som S och M drev igenom tidigare i år.
De här möjligheterna begränsas nu drastiskt i och med S förslag om kraftigt skurna arvoden för oppositionspartiernas gruppledare, som kommer upp till beslut på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 5 november. De ska nu få ersättning motsvarande tio procent av en riksdagsledamots grundarvode – 6 690 kronor per månad före skatt. De gruppledare som också tar ordinarie plats i kommunstyrelsen får samma summa för det uppdraget, alltså totalt drygt 13 000 kronor.
Liberalernas gruppledare Thomas Olofsson har redan deklarerat att han ser sig tvingad att hoppa av för att kunna skaffa sig ett heltidsjobb att försörja sig på. Flera andra säger sig överväga om de kan stanna i positionen.

Samtidigt ska arvodena till kommunalråden höjas rejält. Förutom att de två S-kommunalråden, Lenita Ericson och Niklas Nordström, får rejält höjda löner motsvarande 100 respektive 110 procent av ett riksdagsarvode, gör även M-gruppledaren Anders Josefsson ett klipp när han utses (av S och M) till den nya posten som ”oppositionsråd”.
Ordförandeposterna i de största nämnderna får också höjda arvoden, medan andra lämnas oförändrade (utom i fallet Miljö- och byggnadsnämnden där arvodet sänks). Mötesarvodena, alltså betalt till förtroendevalda för att sitta med på möten, höjs och utökas också.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har lagt ett motförslag: att sänka topplönerna kraftigt, med ersättning till kommunalråden och ordförande i de största nämnderna motsvarande en genomsnittlig kommunanställds heltidslön, och motsvarande halvtidslön för oppositionspartiernas gruppledare, bland annat.
– Vi i RS har alltid argumenterat för att alla politiker ska leva på arbetarlön, på samma villkor som väljarna. S-M-förslagen betyder ju tvärtom att politikerna vid makten höjer sig ännu längre över luleborna, samtidigt som de partier som ska kunna syna dem och agera motkraft får både strypta resurser och strypt insyn i besluten, säger Jonas Brännberg som har varit gruppledare för RS i Luleå sedan 2002.
Jonas och andra förtroendevalda för RS lever själva enligt principen att inte ta emot mer arvode för egen del än motsvarande LO:s minimilön.

Pengarna talar sitt tydliga språk. S-M-styret i Luleå är inställt på att högt över huvudet på luleborna driva igenom de allt intensivare nedskärningar som de också har flaggat för efter valet. Enligt S budgetförslag för åren 2019-2021 måste kommunen skära ned 125 miljoner kronor 2019, 211 miljoner kronor 2020 och 362 miljoner kronor 2021. Hur besparingarna ska göras hänger ihop med de utredningar kommunledningen tillsatt som lär fokusera på att minska kostnaderna på några av kommunens tyngsta verksamheter – förskolan och äldrevården (som Offensiv rapporterat tidigare).
– Vårt svar måste vara att ge ännu mer i bygget av en verklig, kämpande, opposition som tar strid för ökade resurser som stämmer med verklighetens behov, för en omfördelning av samhällets resurser från supervinster för de rikaste till exempelvis äldrevården och förskolan, säger Liv Shange Moyo, som vid årsskiftet blir ny gruppledare för RS i Luleå.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!