Priderekord efter våld

2016-07-27 14:16:47

foto: Natalia Medina
– Regeringen bär ett stort ansvar för hbtq-hatet i Israel, säger Youval.

I år ägde den hittills största pride-demonstrationen i Jerusalem rum. 25 000 personer samlades den 21 juli. Det var en demonstration som visade på den radikalisering som pågått framför allt bland unga i Israel-Palestina sedan fjolårets hbtq-kamp. Offensiv har träffat Youval Sorek från Socialistiska kamprörelsen (Tnua’t Maavak Sozialisti / Harakat Nidal Eshtaraki), RS systerorganisation i Israel-Palestina.

Hur är den politiska och sociala situationen i Israel-Palestina för hbtq-personer?

– Det finns mycket ilska och oro. Pride-demonstrationen i Jerusalem år 2015 attackerades av judiska fascister. Sju personer dog inklusive en 16-årig vänsteraktivist. Jerusalem är politiskt den mest högervridna staden i landet vilket bland annat speglas i homo- och transfobin.

– Regeringen ger ständigt löften om att bland annat ge pengar till frivilligorganisationer som arbetar med och i hbtq-samhället. Samtidigt säger regeringen nej till andra viktiga reformer som hbtq-personer skulle föredra. Det är tydligt att denna högervridna regering inte kommer att kunna införa verkliga rättigheter. Nu börjar framför allt unga hbtq-personer att leta efter verkliga politiska alternativ för att förverkliga rättigheterna. 

– Situationen för hbtq-personer är även en klassfråga. Det är enbart i huvudstaden Tel Aviv där hbtq-samhällen och personer tillåts vara öppna. Problemet är att det är dyrt att bo där vilket leder till att fattigare hbtq-personer lämnas utanför. För vissa, framför allt transpersoner, leder detta till en osäkerhet och rädsla för att vistas i det offentliga rummet. 

Vilken är det största utmaningen idag för hbtq-kampen?

– Det beror nog på vem du frågar. För min del handlar det om att få hbtq-aktivister organiserade och ännu mer politiserade. Det finns olika frivilligorganisationer men en politisk organisation saknas.

– Ytterligare en utmaning är att ena kampen i Palestina med den i Israel. Det finns ingen organisation som gör detta. Palestinska hbtq-personer har försökt organisera något med aktivister i Israel men har inte fått stöd. Den nationella konflikten påverkar även hbtq-kampen, men skulle israeler och palestinier gå samman skulle det innebära ett enormt hot mot regimen.

Vilka krav och paroller lyfter ni i Socialistisk kamp (Socialist struggle) när det kommer till hbtq-kampen?

– Det varierar beroende på vad som händer men våra paroller syftar alltid till att politisera kampen och peka på hur hela regeringen är ansvarig för hbtq-hatet och att vi behöver kanalisera ilskan och organisera oss. Utan kamp kommer regeringen inte att göra något bra, varken för hbtq-personer eller andra förtryckta.

– Vi deltog och ingrep i rörelsen och protesterna som har varit efter pride-paraden i Jerusalem 2015. Flera andra organisationer och aktivister samlades. Radikaliseringen var tydlig liksom den höga medvetenheten bland unga deltagare. Unga hbtq-personer kopplade samman homofobin med rasismen och pekade med rätta på hur dessa är förtryck som har sitt ursprung i regeringens politik. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!