Psykiska ohälsan ökar bland unga

2008-11-19 21:37:34
De senaste 20 åren har den psykiska ohälsan bland ungdomar ökat i Sverige. Hårdast drabbade är unga tjejer. Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet (FHI) är det enskilt viktigaste skälet den höga arbetslösheten bland ungdomar.

I Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökningar av levnadsförhållanden år 1989 angav 9 procent av kvinnor i åldern 16-24 år att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest. 16 år senare – år 2005 – uppgav var tredje att de har dessa besvär! Socialstyrelsens lägesrapport över folkhälsan från år 2007 visar att ungdomar, främst unga tjejer, är den enda grupp i samhället där den psykiska ohälsan ökade mellan åren 2001-2006.
I alla andra åldersgrupper märktes en minskning.

En jämförelse mellan elva europeiska länder visar att ökningen av psykiska symptom går parallellt med utvecklingen av arbetsmarknaden för ungdomar. Trots att Sverige ligger i topp i Europa vad gäller exempelvis elevvård, lärartäthet i skolan och arbete med ungdomsmottagningar, har utvecklingen varit den sämsta vad gäller den psykiska ohälsan. Man kan fråga sig varför.
Författarna till FHI-rapporten menar att det först och främst handlar om den ökade ungdomsarbetslösheten. Under krisåren i början av 1990-talet ökade arbetslösheten dramatiskt. Ungdomar drabbades extra hårt av krisen – mellan åren 1989-94 försvann 300 000 jobb för ungdom­ar. Dessa jobb har aldrig kommit tillbaka. De senaste årens högkonjunk- tur har inneburit att sysselsättningen inom andra grupper i samhället ökat, men inte för ungdomar.
Förra året var var femte ung människa (16-24 år) arbetslös i Sverige.
Istället för att arbeta studerar många fler idag. Praktiskt taget alla går i gymnasiet och 41 procent har påbörjat en högskoleutbildning.
Bland studenter är ekonomin den främsta orsaken till stress och oro. Dessutom gör det faktum att det blivit färre föreläsningar och seminari­er att det är lättare att bli isolerad och deprimerad.
En annan viktig orsak till ökad o­hälsa bland ungdomar är den ökade alkoholkonsumtionen under de senaste 20 åren.
Enligt en forskningsgenomgång som FHI har gjort, löper ungdomar som dricker alkohol fem gånger hö­gre risk att må psykiskt dåligt. Sedan slutet på 1980-talet har alkoholkonsumtionen bland ungdomar fördubblats.
Ett tredje viktigt skäl till psykisk ohälsa bland unga idag är den ökade individualiseringen i samhället.

FHI:s rapport tar
upp om hur skolelever känner sig stressade av att de förväntas ta stort eget ansvar över sina studier. Sverige domineras dess-utom, mer än något annat land, av värderingar som betonar individuellt välbefinnande och självförverkligan­de. Valmöjligheterna för ungdomar är större idag än någonsin tidigare – något som ytterligare spär på stressen om man inte lyckas.
– Dagens ekonomiska kris kommer att slå mycket hårt mot ungdomar, säger Patrik Brännberg, Rätt- visepartiet Socialisterna.
– Spekulanter och direktörer som har orsakat krisen vill vältra över kostnaderna på löntagare, ungdomar och pensionärer.
Hälften av alla unga mellan 20-24 år hade någon form av visstidsanställning år 2006. Bland unga mellan 16-19 år handlar det om tre av fyra.
– Nu när varslen haglar tätt är det i stor utsträckning de yngsta på arbetsplatserna som får gå först.
– Ett yrke innebär för de allra flesta att man blir en del av ett kollektiv, man lär sig ta ansvar och skapar sig en identitet, säger Patrik Brännberg.
– Livet blir mer förutsägbart och man kan planera för framtiden.
– Denna trygghet riskerar att slås sönder av krisen.

– Därför har Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå startat en kam­panj mot ungdomsarbetslösheten, för trygga anställningar och skäliga löner, säger Patrik.
– Vår kampanj kommer att rikta udden mot spekulanterna – det är deras kris, det är därför de som ska betala!

Jenny Lee Lantto
Davis Kaza

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!