Rädda klimatet – kämpa för socialism

2015-12-10 13:23:53

foto: Lina Rigney Thörnblom
Rättvisepartiet Socialisterna och CWI, den international vi är en del av, deltar i klimatrörelser över hela världen.

Socialism, organisering och gräsrotskamp är en absolut nödvändighet för att rädda klimatet. Det är huvudbudskapet som Committee for a Workers’ International (CWI) för fram under COP21 i Paris. Nedan följer ett nedkortat uttalande som kommer att spridas i Paris.

År 2015 är det varmaste året globalt sedan 1850. FN varnar för att världstemperaturen är på väg mot en ökning på fyra grader innan år 2100, vilket skulle vara dubbelt så mycket som maxgränsen som förutspås ska undvika de värsta mänskliga och ekologiska katastroferna.

Trots deras optimism på ytan kommer regeringarna som möts i Paris inte att kunna erbjuda någon lösning på detta hot eftersom det är skapat av deras politik, som i hög grad dikteras av de stora oljebolagen, andra multinationella storföretag och av själva det kapitalistiska systemet. Vägen framåt är att förena de växande striderna för att rädda miljön med arbetarkamp för löner och arbetsvillkor omkring ett demokratiskt socialistiskt program.

Varje kamp för miljön kommer att mötas med det mest vildsinta motståndet från det kapitalistiska systemet. Blott 90 storföretag står för 63 procent av världens utsläpp av industriellt koldioxid och metan mellan åren 1851-2010 – varav hälften av dem under de senaste 25 åren. I dagens Frankrike står 18 procent av industrin för 87 procent av utsläppen av växthusgaser, där 46 procent kommer från blott 21 platser. 

Vad föreslås i Paris?

  1. Det är i grunden ”marknadslösningar” – handel med utsläppsrätter, som redan har misslyckats i Europa eftersom företag har fått oändliga utsläppskvoter – som kommer att utökas till Kina, Korea, Japan och andra länder.
  2. Inget är obligatoriskt. Alla löften är frivilliga och det finns inget system för böter eller bestraffning.
  3. Det finns inga begränsningar på rådande subventioner till olje-, kol- och bilindustrier.

Klimat- och miljökampen

Den massiva kampanjen mot oljeledningen Keystone XL från Kanada till den Mexikanska golfen slutade i seger i november i år efter en fyra år lång kamp från aktivister, bönder, ursprungsbefolkning och andra ur lokalbefolkningen. 

I Melbourne spelade medlemmar i Socialist Party (CWI Australien) en nyckelroll när det massivt stora och förorenande motorvägsprojektet East-West Link stoppades efter stora protester, inklusive demonstrationer, strejkvaktskedjor och deltagande från fackföreningar. I Sverige är CWI-medlemmar involverade i en liknande kamp mot Europas dyraste motorvägstunnel, Förbifart Stockholm. 

Många viktiga strider utförs också i till exempel Grekland mot guldgruvorna, oljeborrningen i Arktis, vattenbristen i São Paolo och mot fracking, som är helt förbjudet i Frankrike.

Socialisters utgångspunkt

  • Behoven för mänskligheten och planeten måste stå före den globala kapitalismens jakt på profiter.
  • För ett stort skifte bort från kapitalistisk tillväxt- och utvecklingsmodeller baserade på exploatering utförda av multinationella företag på människor och natur till folkligt beslutsfattande och kontroll över naturresurserna.
  • Inom ramen för kapitalismen finns det inga hållbara lösningar.
  • Det finns bara internationella lösningar. Hotet från klimatförändringarna är inte bara en miljöfråga, det måste också ses som en fråga om social rättvisa som härstammar från de rika ländernas och storföretagens rån av naturresurser. 

Organisera och kämpa för socialism!

Det kapitalistiska systemet för oss bakåt – vi måste skrota det! Vi kan fundamentalt förändra saker enbart genom att kämpa för en socialistisk omvandling av samhället, med revolutionära aktioner som i Frankrike 1968 som kom så nära en seger. Detta skulle innebära att ägare av företag exproprieras och att nyckelsektorer av ekonomin ställs under arbetares och folkets kontroll via förstatliganden. Detta skulle inkludera stora energibolag, matindustrin, läkemedelsindustrin, bil- och transportindustrin likväl som bankerna och många andra stora monopol som dominerar våra liv.

Vi har redan de teknologiska medlen för att planera produktionen i enlighet med våra behov, inte för vinster: Vi kan ha en rationell förvaltning av alla resurser på planeten. Detta innebär att kämpa för ett demokratiskt socialistiskt samhälle med demokratisk planering av resurser på en internationell skala. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!