Rädda Skene lasarett – stoppa vårdslakten

2010-11-03 13:45:35
Det är lätt att låta sig luras av regionpolitikerna och sjukhusledningens reklam i media för det nya SÄS i Skene, men vi är många som blir drabba-de av omorganisationen och nedläggningen av akuten och vi vägrar att stillasittande se på när nedmonteringen av vården sker på vår bekostnad.

Skene lasarett var tidigare ett väl fungerand akutsjukhus med väl inarbeta­de arbetslag och rutiner, men konse- kvenserna av nedskärningarna har va­rit enorma.
De stora försämmringarna ledde till att fem läkare har slutat, på grund av att de tyckte situationen var ohållbar: två allmänläkar, en diabetesläka­re och två kardiologer. Detta var inte förhandlingsbart, då ledningen i Bor­ås och regionpolitikerna helt enkelt inte lyssnade på vad de hade att säga om situationen.

En annan allvarlig konsekvens av nedskärningarna är att de allra sjukas­te patienterna får åka ambulans mellan Skene och Borås.
Anledningen är att patienter som behöver hjärtövervakning inte längre kan få det i Skene, så om en komplikation som anses vara svårbedömlig uppstår måste patienten åka in med ambulans till Borås för att övervakas. Först kommer patienten till akuten, sedan om det är nödvändigt upp till en avdelning och när läget har stabiliserats får patienten åka tillbaka till Skene igen. Detta innebär mycket väntan och oro för patienten, och många onödiga transporter när allt egentligen skulle kun­na tas om hand i Skene, om det inte vore för nedskärningarna.
Även prover och blod måste tran­sporteras vid flertal tillfällen, då labbet bara är öppet vardagar på dagtid.

Detta har resulterat i att ankomsttiderna för ambulans vid 112-situationer mer än fördubblats, vilket definitivt orsakar livsfara.
De stora förlorarna är medborgar­na i Marks kommun med omnejd, men självklart också de anställda i Borås som redan går på knäna på grund av den ökade arbetstyngden och stressen. Köerna på akuten är mycket långa och personalen mår dåligt över att de inte hinner med patienterna.
Skene lasarett är ingen konkurrerande akutenhet, utan skulle kunna fortsätta att fungera utmärkt som en avlastning till Borås.

Tyvärr har vi ännu inte kunnat påverka vare sig politiker eller sjukhusledningen om detta, trots stora de- monstrationer med 1 000 deltagare och påtryckningar genom insändare och namninsamlingar.
Därför har vi nu startat Lasarettsgruppen, där vi har samlat en hel del människor som är beredda att delta i kampanjen. Både anställa vid SÄS Borås och SÄS Skene deltar.
Rättvisepartet Socialisterna deltar som enda parti i gruppen och har gjort så sedan starten.
Vi kräver en folkomröstning i kommunen om ett fristående Skene lassarett i offentlig regi med akutintag för medicinskt behövande patienter som är hjärtsjuka och strokedrabba­de.
Vi kräver upprustning av vården!

Sara Ehrnlund Boss
En av initiativtagarna till Lasarettsgruppen och medlem i RS Mark

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!