Regeringen går i takt med Nato

2017-01-18 08:25:10

foto: Paul Shaw


Försvarsuppgörelsen år 2015 innebar en rekordstor ökning av försvarsanslagen. Försvarsmakten garanterades sammanlagt 10,2 miljarder kronor i höjda anslag under perioden 2016-2020. Bakom försvarsuppgörelsen stod regeringen och de tre Allianspartierna C, KD och M. Försvarsuppgörelsen var en partsinlaga för ett svenskt deltagande i Nato och USA-imperialismens militära uppladdning i Europa. 

Sedan försvarsuppgörelsen har Sverige tagit nya steg in i Nato genom värdlandavtalet och engagemanget i Natos propagandacentral StratCom, som bedriver samma form av avancerade propaganda- och cyberkrig som den ryska imperialismen.
Nu följer Natoanpassningens nästa steg – försvarsanslagen ska höjas ännu mer och helst fördubblas för att nå Natos mål om att medlemsländerna och allierade ska spendera minst 2 procent av sin BNP på militären, vilket i Sverige skulle betyda en fördubbling av försvarsanslagen.

På årets Folk och Försvar i Sälen menade statsminister Stefan Löfven att det var svårt att säga nej till nya höjningar av försvarsanslagen,  vilket också är att vänta eftersom samtliga Allianspartier kräver nya omedelbara höjningar och sinsemellan tävlar om vem som är beredd att ge mest till militären. 
Till detta ska läggas att de borgerliga pressdrakarna med DN i spetsen driver en närmast oemotsvarad kampanj för mer pengar till försvaret och för Natoanslutning. 
”Regeringen borde redan nu göra klart att den tänker skjuta till mångmiljardbelopp till försvaret. Pengarna bör tas fram så snart som möjligt”, skrev Expressen i en tidstypisk ledare den 7 januari under rubriken ”Vakna Löfven, Sverige behöver försvaras”.

Mer pengar till militären kommer kanske redan i vårens tilläggsbudget. För regeringen är det viktigare att hålla sig väl med högern och Nato än att satsa på välfärd och genomföra åtgärder som minskar klyftorna i samhället. 
Regeringens uppslutning bakom Natos och USA-imperialismens krigiska försök att ensam skriva den globala dagordningen skärper det spända världsläget. Samtidigt  får Putin får den ursäkt han behöver för att militärt rusta den ryska imperialismen, piska upp nationalistiska stämningar och slå mot oppositionen.
För att freden ska säkras måste arbetarna och de förtrycka förenas över nationsgränserna i en gemensam kamp mot imperialism, militarism och krig. 

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:
• Nej till höjda försvarsanslag och militarism. Kamp för omedelbar militär nedrustning.
• Rusta välfärden – inte militären. Omedelbara offentliga satsningar för jobb, välfärd och bostad till alla.
• Riv upp värdlandsavtalet med Nato. Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap.
• Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
• Global kamp mot imperialismens plundring, militarism och krig. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!