Regeringen tar nya kliv in i Nato

2016-07-13 11:42:37

foto: Sebastian Olsson
S-MP-regeringen rör sig allt närmare krigsalliansen Nato.

Efter värdlandsavtalet och anslutningen till Natos propagandacentral Stratcom tas nya kliv in i Nato. Det var därför som statsminister Stefan Löfven och andra deltagande ministrar kände sig som hemma på Natotoppmötet i Warszawa den gångna helgen.

Toppmötet beslöt att medlemsländernas och partners (däribland Sverige) försvarsutgifter måste öka ännu mer samt att placera ytterligare 4 000 Nato-soldater runt Östersjön. Redan dagarna innan Nato-­mötet hade statsminister Löfven i Almedalen deklarerat att ”regeringen är beredd att ytterligare utveckla Sveriges samarbete med Nato för att stärka den svenska försvarsförmågan” (Dagens Nyheter den 6 juli). 
S-MP-regeringen har samma Natovänliga hållning som Finlands högerregering och båda länder har status av ”verkligt nära vänner till Nato”, enligt Jens Stoltenberg som är Nato:s generalsekreterare.

Det var i juni för drygt två år som Alliansregeringen på ett kuppartat sätt gav dåvarande överbefälhavare Sverker Göransson mandat att underteckna värdlandsavtalet, som innebär att Nato kan bedriva krig med Sverige som bas, på Natos toppmöte i Wales den 4-5 september 2014. Samma år, och lika kuppartat, fick Natos spaningsflyg (så kallade AWACS-flygplan) tillstånd att flyga över Sverige. S-MP-regeringen har därefter utvidgat tillståndet.  
I maj i år klubbade riksdagen igenom värdlandsavtalet. Men då hade värdlandsavtalet redan trätt i kraft. ”Sverige deltog i mars i en stor krigsövning med Nato som i ett fiktivt scenario försvarade sig mot ett militärt angrepp från Ryssland. Svenska regeringen överraskade genom att snabbt besluta om allmän mobilisering av hela försvaret med nästan 60 000 man. Sverige tillät också Natos flyg och fartyg att använda svenskt territorium. Under övningen, som utvecklades till ett fiktivt krig, fattade den svenska regeringen beslut som välkomnades av Nato – men som även överrumplade Förvarsmakten”, rapporterade Dagens Nyheter den 1 juni.

Både militärt och politiskt har Sverige under de två senaste åren blivit allt mer integrerat i Nato. ”Sedan Natos förra toppmöte, för snart två år sedan, har Sverige och Finland kopplats ännu närmare till Nato. Tillsammans gör de numera militära bedömningar av säkerhetsläget i Östersjöregionen två gånger per år. Nyligen har Sverige och Finland också bjudits in till möten för att politiskt hantera de bedömningarna”, noterade SVT innan Natomötet i Warszawa.
Till det ska läggas att S-MP-regeringen har etablerat allt intimare band till USA-imperialismen. som helt dominerar Nato.
Nato var från första stund en allians för att knyta Västeuropa till USA-imperialismen.
Efter Berlinmurens fall 1989 har Nato fått en utvidgad roll; dels som USA-imperialismens främsta redskap för att koppla ett grepp om Central- och Östeuropas länder och därmed ringa in den ryska imperialismen och dels vara ett paraply under vilket Västimperialismen anförd av USA ingriper militärt och bedriver krig  i andra länder. Exempel på det sistnämnda är bombriget mot Serbien 1999,  den Natoledda insatsstyrkan KFOR som sedan dess har funnits i Kosovo, Afghanistankriget som inleddes 2003 samt kriginsatsen mot Libyen 2011. Sverige har deltagit i alla dessa Nato-insatser.

”EU och Nato arbetar i tandem”, sa Natochefen Jens Stoltenberg till Financial Times i juni. Nato  har allt mer fått karaktären av EU:s militära gren, vilket inte minst Storbritannien, som traditionellt varit USA:s främsta bundsförvant i Västeuropa, välkomnat. Av bland annat det skälet har de brittiska regeringarna tillsammans med flera östeuropeiska regeringar motsatt sig planerna på en stor EU-armé som skulle kunna bli en rival till Nato.
Efter Brexit är det sannolikt att EU:s beroende av Nato ökar. Med ”Brexit” förlorar EU en medlem som räknas som Europas starkaste och världens fjärde största militärmakt. Den brittiska högerregeringen skryter ofta och gärna med att man satsar mer på sin militär än exempelvis Ryssland.
Brexit  innebär att ett ytterligare försvagat och splittrat  EU tenderar att bli ännu mer beroende av Natos militär när man agerar på världsarenan, vilket Nato (USA-imperialismen) ämnar försöka använda till sin fördel. S-MP-regeringen vill uppenbart ge sitt stöd till Natos växande övermakt i Europa och den ytterst farliga militarisering av Östersjöområdet som detta innebär.  

RS och Offensiv säger:
• Riv upp värdlandsavtalet med Nato. Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap.
• Kamp för omedelbar militär nedrustning.
• Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!