Revolutionen fortsätter

2012-12-27 10:28:41


Revolutionen i Egypten fortsätter men har nu vänt sig mot Mursi – och förslaget han lagt fram om en islamistisk konstitution.

Muslimska Brödraskapet med president Muhammad Mursi i spetsen hävdar att en majoritet röstade för förslaget till den nya islamistiska konstitutionen i Egypten. Oppositionen å andra sidan ropar ”Valfusk!”. Oavsett vilket återstår dock ett faktum: endast en tredjedel av befolkningen deltog, vilket är ett bakslag för Mursi och Brödraskapet som hade väntat sig ett mycket större stöd.

Medan Mursi påstår att ja-sidan vann  med 56,5 procent (DN den 16 december) i den första valomgången, som hölls i de stora städerna den 16 december, hävdar oppositionen tvärtom. Många människorättsorganisationer och valarbetare har också uttryckt oro och misstankar om ­valfusk.
Den andra och sista valomgången kommer att hållas nästa vecka i mindre städer och byar, där stödet för Mursi är störst procentuellt sett.
Situationen i landet är minst sagt explosiv. Reaktionen på Mursis förslag har inte låtit vänta på sig. Stora protester och demonstrationer har genomförts med revolutionens Tah­rirtorget som knutpunkt. Trots att de i mångt och mycket varit fredliga har Mursi visat sitt rätta ansikte när han låtit säkerhetsstyrkor och våldsamma sympatisörer anfalla fredliga demonstrationer och samlingar.

För kvinnor och andra minoritetsgrupper i landet – ­hbtq-personer, kristna etc – har väldigt få eller inga rättigheter lyfts fram i den ­föreslagna konstitutionen. Trots att kvinnorna stod på barrikaderna när Mubarak störtades lämnas deras ­rättigheter vaga och diffusa – och väldigt öppna för fria tolkningar. Fall har redan inträffat där kvinnor blivit öppet misshandlade och fått håret våldsamt avskuret på grund av att de inte har burit slöja i det offentliga rummet.
Inte bara kvinnor kommer att drabbas om Mursis konstitution röstas igenom nästa vecka. Polisen ­skulle få befogenhet att ”bevara den offent­liga moralen”. Vad detta innebär är öppet för diskussion, men det kommer i alla fall att medföra restriktioner på den civila friheten och antagligen också inskränka rätten till öppen samling samt kränka yttrande­friheten – liknande de situationer vi idag ser i Iran och Saudiarabien. Vilket skulle vara ett enormt hårt slag för de religiösa minoriteterna – speciellt för de åtta miljoner kristna i landet.

Förutom att konstitutionen ska fungera för att stärka Mursis indivi­duella makt som regent, stjäl den också uppmärksamhet från de pågående attackerna på och försämringarna för arbetare och fattiga i landet. Åtstramningar och skattehöjningar är redan planerade och regeringen har hunnit förhandla med IMF om ett lån på nära 32 miljarder kronor.
Trots att det styrande Brödraskapet försöker framställa sig självt som enat och stabilt har slitningar inom det egna partiet redan börjat uppda­gas. När Mursi gick ut med att skattehöjningar planerades rättade han sig själv bara några timmar senare – detta skulle självklart ske först efter att en social dialog ägt rum. Detta tack vare att intern kritik lyftes fram av det ledande skiktet inom Brödraskapet. Finansministern Mumtaz al-Said gick också ut den 11 december med att IMF-lånet skjuts upp till januari 2013.
Det är tydligt att Mursis konstitu­tion inte syftar åt att förbättra situationen för någon arbetare, kvinna, låginkomsttagare eller ungdom i ­landet. Att han har kunnat få ett så pass stort stöd beror på det tomrum som finns på vänsterkanten. Det finns inget parti som representerar den stora massan av arbetare och unga och det har varit enkelt för Mursi att framställa sig själv och brödraskapet som revolutionens ledare. De massiva protesterna mot dels Brödraskapet och dels den islamistiska konstitutionen måste ses som en fortsättning av samma revolution som störtade Mubarak. Att fackföreningarna deltar i kampen för verklig demokrati och frihet är ett avgörande steg för att hindra en utveckling liknande den som följde revolutionen i Iran 1979.
”Arbetarna behöver sitt eget ­parti, med säte i de oberoende fackföre­ningarna. Ett socialistiskt program för en revolutionär förändring som kan appellera till arbetare, fattiga och unga”, skrev Rättvisepartiet Socialisternas internationella organisation på sin hemsida socialistworld.net den 13 december.

Behovet av ett socialistiskt program är skriande, likväl som behovet av en socialistisk röst som i det offentliga rummet kan försvara de revolutionära ungdomar som ­motsätter sig Mursi och den islamistiska regeringen – och för det utpekas som stödjare av före detta president Mubarak, trots att det är tydligt att så inte är fallet. Oavsett om det ekonomiska förtrycket kommer från liberala politiker eller höger­islamister, som båda för en kapitalis­tisk politik, måste det bekämpas över religiösa och etniska gränser, samt över könsgränserna, för verklig social frihet och ekonomisk jämställdhet.
Anna Löfgren

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!