RS Haninge enda oppositionen mot nedskärningsbudgetarna

2015-06-18 10:00:36

foto: Natalia Medina
Rättvisepartiet Socialisterna är den enda verkliga oppositionen och tar kamp mot alla nedskärningar och försämringar.

Efter valet bildade Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet ett nytt, men svagt, högerstyre i Haninge, som ofta varit beroende av Vänsterpartiets tre röster för att vinna majoritet. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har konsekvent röstat mot alla nedskärningar. Ibland har V röstat med RS, men det har oftast inte hjälpt då den andra högergruppen i kommunfullmäktige – Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna – konsekvent röstar för största möjliga försämringar.

Det finns alltså en S-ledd högerkoalition som styr, oftast med stöd av V, och en högerallians som är i opposition. Men båda blocken står för nedskärningar. På grund av Miljöpartiets inre maktstrider om höga positioner har två av deras ledamöter – Anna Ragnar och Marianne Reinemar – hoppat av partiet och gett sina röster till den moderatledda högeralliansen. Dessa två politiska vildar är tillsammans med SD-rasisterna nu de facto vågmästare, vilket gör att M kan få igenom sin politik.

Så blev också fallet vid kommunfullmäktiges möte den 8 juni då Moderaterna fick igenom större delen av sin budget. Resultatet blir nedskärningar på 70 miljoner kronor, som en följd av ökade privatiseringar och en skattesänkning på 12 öre, från 19:80 till 19:68 kronor per hundralapp. 

Nämndernas nedskärningar kommer att bli enligt följande: Stadsbyggnadsnämnden 4,5-5,5 miljoner kronor, socialnämnden 24,5 miljoner kronor, för- och grundskolenämnden 17 miljoner kronor, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12,8 miljoner kronor samt äldrenämnden 10 miljoner kronor plus samma förmodade underskott som i år.

Det var slående hur ense politikerna var i sakfrågorna och flera folkpartistiska ledamöter ansåg att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade ”gjort ett bra jobb” med Nya Fredrik yrkesgymnasium. Men den ekonomiansvarige i förvaltningen höll inte med, utan kommenterade detta utan några förskönande politikerord: Effektiviseringar kan ske bland kommunens skolor med en marknadsmässig anpassning av verksamheten.

Att ”effektivisera” inom skolan innebär stora klasser och låg personaltäthet.

Sverigedemokraternas budgetför­slag innehöll nedskärningar på hela 100 miljoner kronor, vilket avslöjar deras lögner om att de ”värnar om de äldre och tryggheten hos invånarna”. Deras förslag för socialnämnden skulle exempelvis innebära nedskärningar på 34,5 miljoner kronor och inom äldrenämnden på 10,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens (S, C och MP) förslag till rambudget för de olika nämnderna visar att det nya styret har för avsikt att fortsätta med samma nedskärningspolitik som den tidigare majoriteten, vilket även lärarfacken anmärkte på i sitt remissyttrande. Förslaget fick även stark kritik från Kommunal. 

Trots att kommunstyrelsen reviderade sitt förslag efter remissyttrandena skulle förslaget ändå innebära nedskärningar på totalt 40 miljoner kronor. 

Rättvisepartiet Socialisterna har i flera budgetförslag visat vad som skulle kunna åstadkommas med en socialistisk politik.

Förra årets budgetförslag skulle ha inneburit att alla nedskärningar hade stoppats och ovanpå detta att 170 miljoner kronor extra hade öronmärkts för satsningar på nya jobb, rätt till heltid, höjda lägstalöner, fler anställda och utbyggd välfärd. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!