RS lägger unikt budgetförslag

2016-06-14 13:50:52
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag i Haninge kommun är unikt: I den socialistiska budgeten växer kommunens driftsbudget med 11,5 procent – välfärden får 295 miljoner kronor mer än i kommunledningens (S, MP, C) förslag, vilken innebär nedskärningar. 

107 miljoner kronor av RS budgetförslag går till att kompensera nämnderna för alla volym-, löne- och prisuppräkningar, vilket skulle stoppa alla nedskärningar. Ytterligare 188 miljoner går till öronmärkta budgetökningar – nya jobb, höjda lägstalöner och utbyggd välfärd.

Pengar för volym-, löne- och priskompensationen tas från kommunens uppsamlade överskott. Men Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag föreslår också att kommunen ska kräva dessa pengar av staten. De öronmärkta budgetökningarna ska bekostas genom en total omprioritering av kommunens resursfördelning – till exempel slopas det vinstmål på 119 miljoner kronor som idag finns på verksamheterna och 49 miljoner kronor sparas in på partistöd, politikernas löner och arvoden, konsulter, representation, konferenskostnader och presenter.

Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med Rättvisepartiet Socialisternas politik. Personalen – de verkliga experterna på arbetsplatserna – får istället större inflytande att utveckla verksamheterna. Strukturer för demokratiska samråd för anställda och brukare kan ersätta externa konsulters fakta- och underlagsinhämtning såväl som utvärderingar och granskningar.

Rättvisepartiet Socialisternas budget skapar också nya resurser som ligger till grund för finansieringen. Med Rättvisepartiet Socialisternas satsningar på extra rehabilitering och friskvård, fler jobb och högre personaltäthet med minskad arbetsbelastning och mindre klasser/barngrupper kan sjukskrivningarna minska från 7,6 till beräkningsvis 5,0 procent. 

Socialnämnden som ska hjälpa barnfamiljer som riskerar hamna på gatan får ett nytt uppdrag: genom att ordna fram fler genomgångslägenheter kan kommunen helt sluta betala för mycket dyrare, mer trångbodda och för barn väldigt opassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellhem och pensionat.

I Rättvisepartiet Socialisternas budget tas LOV bort, en återkommunaliseringsplan tas fram för all privatiserad verksamhet och den extra elevpeng på 3 000 kronor per elev och år som idag ges till nyetablerade friskolor tas bort.

En del av budgeten är en investeringsbudget, där Rättvisepartiet Socialisterna planerar för nya förskoleavdelningar i Västerhaninge, Jordbro, Handen, Brandbergen och Vendelsö för att minska barngrupperna – utöver den förskoleutbyggnad som redan är planerad för att täcka de ökade behoven. En ny lågstadieskola byggs i Brandbergen och en ny högstadieskola i Jordbro. Två nya äldreboenden byggs.

Den del av Jordbro planprogram som innebär rivning av Jordbro Kultur- och föreningshus upphävs också i Rättvisepartiet Socialisternas budget. Ett nytt samråd måste inledas under 2016 om vilken upprustning och vilka lokalanpassningar föreningarna och verksamheter behöver.

Kulturparken räddas då budgeten också stoppar idén om att dra en bilväg genom området.

De öronmärkta ökningarna i Rättvisepartiet Socialisternas driftbudget 2017 finns att läsa i sin helhet på https://socialisterna.org/haninge.budget2017.pdf.

Ett axplock av uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i RS budget:

  • Att starta en kampanj för återställda och indexreglerade statsbidrag till kommuner och landsting med full kompensation för volym-, lön- och prisuppräkningar samt finansiering för samtliga nya uppgifter staten ålägger kommuner och landsting.
  • Att göra en återkommunaliseringsplan för hur dagens LOV-verksamheter kan återgå i kommunal drift. LOV avskaffas.
  • Att utreda möjligheten att istället för centralkök tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med sina önskemål.
  • Att utreda bedömningar i bygglovsärenden med ansökan om dispens från strandskyddet samt hur bestämmelserna i strandskyddet tolkas. Syftet är att minska antalet strandskyddsdispenser.

Till skillnad från Rättvisepartiet Socialisterna tar Vänsterpartiet inga pengar från de tidigare årens uppsamlade överskott och inga nedskärningar görs på politikerlöner, representation eller konsulter i deras budgetförslag.

Rättvisepartiet Socialisternas budget innehåller 159 miljoner kronor mer till välfärd och service än Vänsterpartiets budget, trots att Rättvisepartiet Socialisterna inte höjer skatten. Vänsterpartiet skär bort hela 40,6 miljoner kronor i äldreomsorgen. De börjar inte med att utgå från behoven. De ser det som sin uppgift att fördela tillgängliga resurser ”lite rättvisare”. I detta finns ingen kampstrategi för att stoppa nedskärningar eller krav på mer pengar från staten.

I inledningen av Rättvisepartiet Socialisternas budget finns ett kapitelavsnitt som kommenterar de andra partiernas budgetförslag:

”Vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser att vår roll som socialister är att bygga rörelser och organisera motståndet som kan stoppa nedskärningarna och högerpolitiken – inte att ställa oss bakom nedskärningar för att ’det finns värre alternativ’. Vi anser inte att vänsterns roll borde vara att administrera nedskärningar bara för att de kunde ha varit större annars. Det är en helt och hållet inomparlamentarisk roll som accepterar New Public Management och normaliserar nedskärningar. 

Om socialister skriver under på nedskärningar – hur ska de då kunna föreslå kampinitiativ mot nedskärningarna? Eller ens delta i rörelser från anställda och brukare som själva kräver ett stopp på nedskärningarna?”

Budgetfullmäktige äger rum måndag den 13 juni i Haninge kommunhus och börjar kl 13.00. Mötet är öppet för allmänheten. Kom och heja på den socialistiska budgeten! ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!