RS svarar minister Björklund (FP)

2009-10-01 15:08:23
Nu har utbildningsminister Jan Björklund (FP) gett sig in i debatten om betygsliknande omdömen, men tyvärr utan att överraska. Han visade återigen att han är för en mer kontrollerande och bedöman­de skola och barnomsorg.

Det enda positiva han sa var att det finns anledning att förtydliga regelverket om omdömen i förskoleklass. Att förtydliga är alltid bra. Vill man att betygsliknande omdömen ska vara tillåtet i förskoleklassen borde det stå i de lagar och förordningar som reg­lerar förskoleklassen. Vill man att det inte ska vara tillåtet borde det stå det.
I övrigt var det han sa negativt. Han sa att han tyckte de betygsliknan­de omdömen som Haninge kommun har infört för 6-åringar är bra. Som tur var är det inte Jan Björklund en­sam som beslutar om hur det ska bli, utan riksdagen om det ska regleras i lag eller regeringen om det regleras i förordning.
Förhoppningsvis finns det i dessa församlingar tillräckligt många som till skillnad från Jan Björklund är intresserade av att sätta sig in i vad forskningskollektivet säger om betyg, bedömning och kontroller och hur det påverkar små barn.
Det finns dessutom erfarenheter från andra länder som tydligt talar emot ökad kontroll och bedömning inom skola och barnomsorg.

Att som Björklund bara kort på­stå att förskoleklassen är en del av skolan visar också på hans kortsynthet eller till och med okunskap. Förskoleklassens verksamhet regleras vis- serligen i Skollagens allmänna bestämmelser om skolan samt i särskil­da bestämmelser (2 b kapitlet) och i Läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo94), men är ändå inte fullt ut en del av skolan utan ett mellanting mellan förskolan och skolan där två olika traditioner ska mötas. Förskole­klassen har flera egenskaper som skiljer sig från skolan och istället visar att den ligger nära förskolan. Förskole­klassen saknar till skillnad från skolan närvaroplikt och man får till skillnad från skolan inte ha uppnåendemål för verksamheten utan bara strävansmål.

När förskoleklasserna kom till var tanken bakom dem att de skulle bli en mötesplats där skolans och förskolans idéer kunde mötas och där förskolans sätt att arbeta kunde smit­ta av sig på de lägre årskurserna i grundskolan. Tyvärr har utvecklingen varit den motsatta och skolans idéer har mer och mer smugit sig ner till förskoleklassen och vidare ner i förskolan, vilket gestaltar sig i viljan att ha kunskapskontroller från 4 års ål­der, betygsliknande omdömen från 6 års ålder och individuella utvecklingsplaner från 1 års ålder.
Vad gäller betygsliknande omdömen i Haninges förskoleklasser, kommer de inte att vara tillåtna förrän riksdag eller regeringen ändrar lagen eller förordningarna som styr förskoleklassen. Länsrättens beslut att avslå överklagandet av laglighetsprövning­en innebär inte att Skolinspektionens beslut att förbjuda Haninges betygsliknande omdömen är felaktigt. Skolinspektionen har gjort en mycket bre- dare bedömning än Länsrätten och vägt in de speciella egenskaper som skiljer förskoleklassen från skolan och hur de egenskaperna påverkar möjlig­heten att ha betygsliknande omdömen.
Länsrätten har gjort en mycket snävare bedömning och bara letat ef­ter lagtext där det står att betygsliknande omdömen är förbjudna i för- skoleklassen och eftersom en sådan lagtext inte finns avslog de överklagandet om laglighetsprövning.
De bedömde inte alls hur frånvaron av när- varoplikt och förbudet mot uppnåendemål påverkade möjligheten att ha betygsliknande omdömen.

Tobias Lindberg
Ersättare i Haninge kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!