S, V och MP – inget alternativ för sjuka

2010-01-27 14:29:31
S, V och MP:s förslag till sjukförsäkring är inte mycket till ”rehabilitering” från det sjuka system som högerregeringen nu har infört. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 19 januari beskriver man sitt nya förslag. Högerregeringens försämringar av sjukförsäkringen är en oerhört stor fråga just nu, då tusentals har utförsäkrats och lämnats i sticket. Men som i så många andra frågor, är oppositionen inget alternativ till högern för arbetare, ungdomar och sjuka.

I förslaget till sjukförsäkring talas det om individens ansvar, snarare än arbetsgivarens.
”Sjukförsäkringen måste utgå från varje enskild individs unika situation och behov. Människor ska självklart kunna nekas sjukpenning, men bara om deras arbetsförmåga är sådan att detta är rimligt”, säger debattartikeln.
Att sjukskrivningen ska ifrågasättas av en oftast avlägsen försäkringsläkares bedömning om den sjukes ar- betsförmåga, innebär ofta en plågsam och stressande process – och vad kommer formuleringen ”rimligt” att innebära för t ex ett sjukskrivet vårdbiträde? Tar man då i beaktande det faktum att en anställd inom vården gör mer än tidigare, p g a enorma nedskärningar? Eller ser man till individens ”rimliga” arbetsförmåga?

Färre ska göra mer – så ser det ut i allt från offentliga sektorn till industrin, en orsak till att människor tvingas till sjukskrivning.
Den s k oppositionen föreslår en rehabiliteringspenning, utan att säga på hur mycket, och en rehabiliteringsfond, men ”hur fonden ska utformas och finansieras ska utredas och preciseras efter valet”. Detta i­stället för att kräva den upprustning av vården som är nödvändig.
”Rehabilitering ska kunna pågå i förslagsvis ett år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning” skriver S, V och MP. Rehabiliteringsinsatser borde vara något som ALLA sjukskrivna ska ha möjlighet till, samt en överblick på sin arbetssituation, med krav på arbetsgivaren att förbättra situationen.

Efter sex månader, om man inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom ”rimlig” tid, ska man prövas mot en ”för individen verkligt exi- sterande arbetsmarknad”. Det klingar i toner väldigt lika högerregeringens system. Förtidspension ska bara ges till den som är över 58 år när inga åtgärder återstår.
Oppositionens utkast kommer i en tid då folk är fly förbannade och förtvivlade över den försämrade sjukförsäkringen, och är inget annat än valfläsk. Men förslaget innehåller endast lite finare formuleringar här och där.

Alla vi som dras med till exempel kronisk värk och andra åkommor vet hur det ser ut inom vården idag. Som att det inte vore nog jobbigt att vara sjuk, så ifrågasätts man och prövas ständigt, både inom vården och hos olika myndigheter.
Långvarig sjukdom kräver också långsiktig behandling. En snabbis på vårdcentralen och otaliga piller botar ingenting i längden. Dessutom medför långvarig värk och sjukdom en enorm press och nedstämdhet. Den­na situation förvärras kraftigt av urholkningen av sjukförsäkringen.
Vi måste ta kamp för rätten till en bra sjukförsäkring, en bra vård och rimliga arbetsvillkor.

Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!