Sanders väljer Clinton istället för fortsatt politisk revolution

2016-07-13 14:15:12


Kshama Sawant – tvättäkta socialist. Nu behöver rörelsen runt Sanders organiseras för bygget av ett nytt arbetarparti.

Den 12 juli stod det klart att Bernie Sanders ger sitt stöd till Hillary Clinton. Av Kshama Sawants artikel att döma, som är skriven innan Sanders ”lovade göra allt för att Hillary Clinton ska bli nästa president” och som återges under denna artikel, har gårdagens besked länge legat i luften. Därav titeln ”Bortom Sanders – för ett nytt arbetarparti”.

Men för många av Sanders anhängare var det en kalldusch. 
– Ingenting i hela världen kan få mig att rösta på Hillary Clinton, sa till exempel Gary Frazier, koordinator för organisationen Black Men for Bernie, till CNN när beskedet kom.
”Att Sanders har omfamnat sin forna rival och nu beskriver henne som frände i kampen har fått nätet att översvämmas av besvikna kommentarer. Sorgen och besvikelsen märkes inte minst på den faceboksida där Sanders besked under rubriken ’Alltid framåt’ möttes av responsen ’Aldrig Hillary’”, rapporterade New York Times som också citerar vad en av Sanders supportrar skrev: ”Senator Sanders, du krossade mitt hjärta och svek vänstern”.

Trots besvikelsen ser det dock ut som att merparten av Sanders anhängare till sist ”som det minst onda” ändå kommer att rösta på Demokraternas kandidat Clinton i presidentvalet för att stoppa högern och Donald Trump.
Det var också med att vi ”måste förenas för att stoppa Trump” som det främsta argument som Sanders manade till samling bakom Clinton. Det andra argumentet var att han enligt egen utsago har lyckats få en rad av sina krav inskrivna i Demokraternas valplattform. Även om så är fallet till viss del är det långt ifrån några bindande löften som Sanders har fått. Flera av hans krav har heller inte fått plats i valplattformen, exempelvis nej TTIP-avtalet och krav på allmän sjukförsäkring, Demokraternas valplattform säger ja till TTIP och nej till allmän sjukförsäkring.

Mycket har skrivits om att det demokratiska partiets etablissemang har gått Sanders till mötes och skrivit in kravet på 15 dollar i timmen som minimilön och åtminstone en viss avskrivning av studieskulderna, men inte utan reservationer och vad gäller 15 dollar i timmen finns det ingen tidtabell, utan vad som står är det ska genomföras i sinom tid (”over time”).
Dessutom: Vad som står i en valplattform är en sak – vad partiet ämnar genomföra är en annan. Inte heller är det genom att ge sitt stöd till Clinton som Sanders kan fortsätta den ”politiska revolution” som han ville starta genom att ställa upp i Demokraternas primärval. Den politiska revolutionen måste söka andra vägar, bortom Demokraterna och Sanders.

Demokraterna är ett rakt igenom kapitalistiskt parti och ett extremt toppstyrt parti utan medlemmar. Sanders själv blev många gånger offer för partiets totala brist på demokrati och topparnas maktfullkomlighet. Wall Street har inget att frukta från Demokraterna och det är ingen tillfällighet att även direktörer, som är kända Republikaner, är beredda att ge sin röst till Clinton, enligt en artikel i Wall Street Journal den 23 juni.
Ingen kandidat är så mycket etablissemanget som Clinton och det förklarar den djupa misstro som finns mot henne, särskilt bland unga. Opinionsundersökningarna har också visat att Sanders skulle ha större chans att besegra Trump än Clinton.
Att Clinton är ett med etablissemanget spelar Trump i händerna som kan porträttera som den enda anti-etablissemangskandidaten.

Hotet från högern måste stoppas. Men det kan inte bara göras i ett val och med Demokraterna som verktyg.
I presidentvalet finns nu bara en kandidat som står vid sidan av det borgerliga etablissemanget och med ett program för att fortsätta den politiska revolutionen och det är De Grönas Jill Stein. Därför kommer Socialist Alternative, som Kshama Sawant förklarar i artikeln nedan, ge sitt stöd till hennes kandidatur och samtidigt fortsätta kampanja för 15 Now, som fick sitt verkliga politiska genombrott genom Socialist Alternatives och Kshama Sawants valseger i Seattle 2013, och ett nytt parti.


Bortom Bernie: För ett nytt arbetarparti

Sedan Kaliforniens primärval den 7 juni har den historiska och omvälvande rörelsen runt Bernie Sanders kampanj fortsatt att trotsa kraven från det politiska etablissemanget samt omvandlats till ett sökande efter en väg framåt. Efter en kraftfull årslång masskampanj på den fientliga terräng som det riggade primärvalen är står den politiska revolutionen vid ett vägval.

Perioden efter primärvalet i Kalifornien började med en revolt efter att nyhetsbyrån AP hade utsett Clinton till Demokraternas vinnare. Timmarna och dagarna efter företagsmedias attacker mot Sanders och omröstningsresultatet kom en våg av ilska, framför allt på sociala medier, som åter visade på Sanders supportrars förkastande av etablissemangets krav på kapitulation.
Namninsamlingen som Movement4Bernie och jag själv lanserade för två månader sedan, som uppmanade Sanders att ställa upp som oberoende kandidat eller som kandidat för De Gröna, fick ett rejält uppsving. Antalet underskrifter tredubblades på bara några få dagar med inledningsvis 1 000 underskrifter i timmen och har nu nära 125 000 underskrifter.

En stor debatt råder bland miljontals supportrar till Sanders, vilket ger en enorm möjlighet för vänstern att lyfta behovet av ett politiskt alternativ till Demokraterna. Det är därför som Movement4Bernie och Socialist Alternative (CWI:s sympatisörer USA) organiserar en rad möten runtom i landet med rubriken ”Bortom Bernie: Vi behöver ett parti för de 99 procenten”. Dessa forum mobiliserar till största möjliga protester vid Demokraternas nationella konvent och skapar utrymme för en bredare debatt om vägen till en politisk revolution.
Mitt meddelande på dessa evenemang kommer att vara tydligt: Om Bernie vägrar att bryta med Demokraterna borde vår rörelse stödja Jill Stein (De Gröna) som det starkaste vänsteralternativet i presidentvalet och använda resten av året till att lägga grunden för ett nytt politiskt alternativ baserat på proteströrelser.
Tyvärr pekar Bernies tal en vecka efter Kalifornien mot ett annat håll. Även om han vägrade att formellt ge sig och åter slog fast att hans intention är att ta med sig den politiska revolutionen in till Demokraternas konvent den 25-28 juli, gav han också beskedet om att han kommer börja avsluta sin kampanj. Hans plan om att utmana Philadelphias nominering utelämnades och han tog ytterligare steg mot Hillary Clinton då han sa att han ser fram emot att jobba tillsammans med henne för att förändra Demokraterna.
Tal av Bernie sedan dess har ytterligare utvecklat den förändringen i tillvägagångssättet. Det har börjat en process som utan tvekan har fått en del supportrar till Sanders att överväga Wall Streets favoritkandidat Hillary Clinton.


Men uppresningen är långt ifrån dämpad. En opinionsundersökning gjord av Bloomberg Politics den 14 juni visade att knappt hälften av Sanders supportrar är beredda att rösta på Hillary. Även om den opinionsundersökningen utelämnade De Grönas kandidat Jill Stein visar den senaste opinionsundersökningen som inkluderar henne att stödet för henne har ökat med 7 procent på riksplanet.
Jill Steins plattform har många likheter med Sanders. Hon står för allmän sjukvård åt alla, en mini­milön på 15 dollar i timmen i hela landet, en snabb övergång till förnybar energi och ett stopp på massfängslandet. På vissa sätt går hon ännu längre än Sanders då hon till exempel står för att studieskulderna ska upphävas helt snarare än att reducera dem – vilket är helt korrekt.
Hennes kampanj och De Gröna har också politiska svagheter, och jag håller inte med dem om allt, men det finns ingen tvekan om att Stein förtjänar största möjliga stöd från Sanders supportrar. Om en stor del av vår rörelse kan stå emot det ökade trycket att sluta upp bakom Clinton och istället lägga sin energi i Steins kampanj kan det sätta igång en utveckling mot en mycket större motståndskamp och lägga grunden för bygget av ett nytt parti för de 99 procenten.

Vi behöver också bemöta och besvara den genuina rädslan som råder bland folk om att man ”måste rösta på Clinton för att stoppa Trump”. Vi vet att vi står emot årtionden av propaganda som har attackerat oberoende politik och slagit fast att progressiva måste ”rösta blått, oavsett vad” [Blått är Demokraternas partifärg, medan rött är Republikanernas färg / Offensiv]. Vi behöver på ett sympatiskt sätt förklara varför man bör stödja Stein, varför det behövs ett nytt massparti för de 99 procenten och varför en röst på Clinton underminerar vår politiska revolution.
Men vi bör inte överdriva eller skada våra egna argument genom att säga saker som att ”Clinton är värre än Trump” eller att det inte finns ”någon skillnad” eller ”spelar någon roll” om Trump vinner. Vi måste tackla ”det mindre onda” på ett genuint och politiskt sätt genom att bemöta de strategiska frågorna – att högern är det verkligt nödvändiga att besegra.

Men som Socialist Alternative har sagt långt innan årets presidentvalskampanj drog igång: Om vi vill besegra högern kan vi inte göra det genom att stödja nyliberala företagspolitiker i Demokraterna. Fram tills vi har byggt ett organiserat vänsteralternativ är det politiska vakuumet vidöppet för alla att dra nytta av, och etablissemanget kommer att försöka fylla det vakuumet igen.
Att kollapsa vår rörelse bakom en nyliberal politiker från Demokraterna som Hillary Clinton skulle sabotera den politiska revolutionen, överge det otroliga momentumet och energin vi har byggt upp under det senaste året och skulle i slutändan stärka högerpopulisterna. Det skulle kasta mer bränsle på elden på grund av den genuina ilskan bland medel- och arbetarklassen mot tvåpartisystemet och den uppenbara proföretagspolitiken som på ett förvrängt sätt har lagt grunden för Trump från första början.
Vi måste erbjuda ett tydligt proarbetaralternativ. Den viktigaste uppgiften kommer att bli att bygga en kraftfull massrörelse av arbetare och unga som kan ta kamp för våra intressen och mot det katastrofala systemet som stavas kapitalism. Occupy Wall Street, Fight for 15 och Black Lives Matter visar alla vad som är möjligt, vi behöver nu ta kampen till en högre nivå och på en mycket större skala.

Men vi kan inte ignorera presidentvalskampanjen under ett valår. Konkret betyder det att fortsättningen på den politiska revolutionen efter Sanders är att stödja Stein.
Om vi ska bryta strypgreppet från företagspolitiken och få ett slut på den ekonomiska och miljömässiga katastrof som de skapar måste vi vanligt folk bygga ett nytt massparti – ett parti för de 99 procenten. Detta är inte valfritt. Vi kommer aldrig vinna det vi kämpar för utan vår egna politiska organisation som kämpar med oss snarare än mot oss. Hade det inte varit för uppbackningen av min organisation skulle jag aldrig ha blivit vald och återvald som socialist i Seattle, eftersom Demokraterna har stått emot mig varje steg på vägen.

De nästföljande fem månaderna erbjuder ett historiskt tillfälle att bygga på vad vi har startat och ta ett stort steg mot att organisera de progressiva krafterna beredda att ta nästa steg. Vi har helt enkelt inte råd att låta detta gå till spillo. Vi kan inte bara kämpa mot Clinton och Trump, vi måste också vara tydliga med vad vi kämpar för.
Vi behöver ett parti som, likt Bernie, vägrar ta emot pengar från big business, som står upp mot storbolagen och lierar sig med olika kamprörelser. Ett parti med genuina demokratiska strukturer med ett bindande plattform och ett modigt, kämpande socialistiskt program som baserar sig på solidaritet och behoven av de 99 procenten. Som står upp för arbetare, unga, hbtq-personer, färgade, kvinnor, fattiga och alla förtryckta.
Ett sånt parti skulle behöva ett aktivt medlemskap som håller sina ledare ansvariga och med möjligheten att demokratiskt avsätta dem. Det borde inkludera deltagandet av andra mindre partier, som De Gröna och Socialist Alternative, som skulle kunna ansluta sig och föra fram sin politik inom partiet samtidigt som man hjälper till att bygga partiet.
Det är precis såna slags massarbetarpartier som har lett fram till verkliga framgångar för vanligt folk där de har funnits. Bernie har ofta refererat till hur program som socialiserad medicin, gratis högre utbildning och betald föräldraledighet har införts i så gott som alla andra större länder. Detta är sant, men detta kom inte ur tomma intet. De vanns till största del på grund av att arbetarklassen förkastade storföretagens dagordning och organiserade egna politiska partier. Inga genuina framgångar äger rum för arbetare under det ruttna kapitalistiska systemet utan en mäktig strid – och för det är vår organiserade politiska självständighet avgörande.

Demokraternas nationella konvent i slutet av juli kommer att vara avgörande för vår rörelse. Detta kommer att vara ett enormt tillfälle att organisera folk till att stå upp mot ledarskapet inom Demokraterna och bygga stöd för Jill Stein, om vi använder det på ett effektivt sätt. Att organisera till ett stort deltagande i Philadelphia, idealt med stora walk-outs från Demokraternas nationella konvent självt, kan vara en kraftfull aktion i att föra vår rörelse framåt.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!