Sätt stopp för vapenexporten

2017-06-28 18:53:46
Även i fortsättningen kommer svenska vapen att exporteras till krigförande länder och till länder där demokratin är satt ur spel. Det står klart efter att regeringen och Alliansen har kommit överens om de nya reglerna för svensk export av krigsmaterial.

Enligt förslaget till nya skrivningar ska mottagarlandets demokratiska status utgöra ett centralt villkor för tillståndsprövningen och det ska ”beaktas” om exporten motverkar en hållbar utveckling i mottagarlandet.
Men samtidigt ska de nya skrivningarna tjäna vapenindustrins intresse och bidra till en fortsatt ökning av svensk export av krigsmaterial.
Det är en lika omöjlig balansgång som tidigare, där regler och skrivningar säger en sak och politik och praktiken en annan.

Under 2000-talet har en snabb ökning av den svenska vapenexporten ägt rum.
”Ökad efterfrågan på krigsmaterial i och med krigen i Afghanistan och Irak och en medveten industripolitik med ökat fokus på export är bidragande orsaker”, skriver Linda Åkerström i Den svenska vapenexporten som Offensiv recenserade i februari i år.
Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till 11 miljarder kronor år 2016. Det var en ökning med 45 procent jämfört med år 2015 och en direkt följd av regeringspolitiken.
Med Natoanpassning och militär upprustning på hemmaplan och säljarkampanjer för svenska vapen utomlands har S-MP-regeringen till och med övertrumfat Alliansen när det gäller att gynna den svenska krigsmaterialindustrin.
Både regeringen och vapenindustrin, med den Wallenbergägda försvars­koncernen Saab i spetsen, förenas i gemensam förhoppning om att den pågående globala militära kapplöpningen ska bli bestående.
Saab och andra vapenhandlare har inget att frukta från de högerpolitiker som påstår sig vilja strama åt vapenexporten, men som förenas i en strävan att gynna densamma. Istället för nya gummiparagrafer krävs ett omedelbart stopp för svensk vapenexport.

Rättvisepartiet Socialisterna säger:
• Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
• Nej till höjda försvarsanslag. Kamp för omedelbar militär nedrustning.
• Rusta välfärden – inte militären. Offentliga satsningar för jobb, välfärd och bostad till alla.
• Riv upp värdlandsavtalet med Nato. Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap.
• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!