SD anklagar SMHI för klimatpropaganda

2017-01-18 08:25:10
Det rasistiska högerpartiet Sverigedemokraterna visar återigen hur hela deras politik helt motsäger fakta och forskning. De vill nu minska anslaget till väderinstitutet SMHI med elva miljoner kronor eftersom de ”ägnar sig åt tendentiös opinionsbildning” och har för stort fokus på ”de värsta framtidsscenarierna”.

Vad klimatförnekarna i SD missar, eller vägrar att inse, är att många av de förödande effekterna av den globala uppvärmningen och klimatförändringarna redan är här på sina håll runtom i världen. År efter år har de globala värmerekorden slagits och alla seriösa forskare hävdar med bestämdhet att detta beror på mänsklig påverkan (vilket egentligen betyder kapitalismens påverkan). Enligt FN:s Meteorologiska världsorganisation var år 2016 det varmaste året som någonsin har uppmätts, där temperaturen steg med 1,2 grader jämfört med förindustriella nivåer. Men det struntar förstås faktaresistenta SD i.

– Forskningen används till opinionsbildande verksamhet. Man [SMHI] har ett syfte, inte att ta fram kunskap, utan att skapa opinion, menar SD:aren Martin Kinnunen i ett utspel i Svenska Dagbladet den 10 januari.

Partikollegan Thoralf Alfsson i Kalmar skrev i ett blogginlägg före jul att ”Länsstyrelsens tjänstemän har svalt SMHI:s propaganda om havsnivåhöjningar med hull och hår” angående att en detaljplan hotas på Öland. Han kallar dem vidare för ”klimatalarmisterna på länsstyrelsen”.

Att havsnivåerna stiger är fakta. I takt med den globala uppvärmningen smälter glaciärerna runtom i världen och så även isarna i Arktis. Dessutom värms världshaven upp, vilket innebär att vattnet expanderar, alltså stiger och tar mer plats. På grund av de utsläpp som framför allt storföretagen har genererat (90 storföretag har stått för två tredjedelar av världens totala utsläpp av industriell koldioxid och metan sedan den industriella revolutionen cirka år 1750, där merparten har släppts ut de senaste 30 åren) har omkring tre fjärdedelar av Arktis is försvunnit under de senaste 30 åren. 

Faktum är att Arktis snart kan vara helt isfritt, vilket skulle vara en katastrof av proportioner vi hittills inte har sett. Detta eftersom isen reflekterar en stor del av solens strålar tillbaka ut i atmosfären och därmed håller nere den globala temperaturen samt stabiliserar vädersystemen. Om det inte ingen någon is där kommer stora ytor att istället dra till sig värmen och påskynda såväl uppvärmningsprocessen som avsmältningen. 

Den globala upp­värmningen och klimatförändringarna leder också till allt fler och värre väderkatastrofer, som orkaner, stormar, värmeböljor och knäppkyla. Redan nu har tiotals miljoner tvingats på flykt på grund av klimatkatastrofer, främst översvämningar och torkor. De senaste dagarna har det också rapporterats om en extrem kyla i Europa som har dödat tiotals. 

Ingen enskild väderkatastrof kan kopplas till klimatförändringarna, men att de blir allt fler och värre är direkt kopplat till det.

SD:s senaste klimatutspel är ett eko av klimatförnekaren Trump. SD står likt Trump för näringslivets intressen och det nuvarande klassystemet kapitalism, som i sin tur innebär fortsatt exploatering och utsugning av allt och alla. Trumps seger i presidentsvalet i USA har sporrat på SD och andra högerreaktionära krafter runtom i världen. En annan likhet med Trump och andra tokar har SD i sin foliehattsretorik och vägran att ta åt sig av forskningsunderlag, fakta och den materiella verkligheten. 
SMHI:s generaldirektör är också kritisk till SD:s utspel:

– Allt vi går ut med är grundat i våra vetenskapliga beräkningar. Det är inget vi snyter fram, säger han till Altinget den 10 januari.

Som socialister pekar vi på att det är de superrikas, storföretagens och energibolagens exploaterande jakt på profiter som ligger till grund för den förödande klimatsituationen vi står inför och mångt och mycket lever i. Skövlingen av regnskog, den förödande gruvdriften som river upp stora sår i marken och förpestar omgivningen, förbränningen av fossila bränslen, att aktivt motverka klimatsmarta lösningar, miljarder kronor till klimatförnekande propaganda – allt detta och så mycket mer står kapitalismen för.

Klimathotet kan dock aldrig åtgärdas med individuella aktioner eller på en individuell basis, vilket gärna borgerligheten vill hävda. Det behövs en massiv kollektiv kraft – en massrörelse från gräsrötterna för ett helt annat samhällssystem. Kanske ingen fråga visar så tydligt behovet av en socialistisk samhällsförändring. Storföretag, energibolag och de viktigaste ekonomiska institutionerna såsom banker måste ställas under demokratisk kontroll och styre underifrån för att kunna planera samhället utifrån människors, miljöns och djurens behov. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!