Seger: Bredfjällsgatan och Gropens gård kommunaliseras

2015-12-04 13:51:47
Seger för protester med krav på kommunalisering. Det blev resultatet då Göteborgs kommunfullmäktige i förra veckan röstade ja till att Bostadsbolaget får köpa Bredfjällsgatan och Gropens gård. 

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har kampanjat och samlat till demonstrationer och möten bakom kravet på kommunalisering sedan 2012. Över 16 lokala hyresgästföreningar har uttalat sitt stöd för kravet och deltagit i kampen.

Från och med den 1 februari är det allmännyttan som äger och förvaltar Bredfjällsgatan och Gropens gård. Bostadsbolaget blir då ensam ägare i Hammarkullen.

Efter en två timmar lång debatt beslutade kommunfullmäktige den 3 december att de 890 lägenheterna ska köpas av Bostadsbolaget. Moderaterna, Liberalerna (tidgare Folkpartiet) och Kristdemokraterna uttalade sitt motstånd. Orsaken var av ideologiska skäl, då de inte vill att allmännyttan ska vara den dominerande hyresvärden och att det skulle skicka fel signaler om kommunen köper upp privata bestånd.

Innan kommunfullmäktige startade samlade Hyresgästföreningen till manifestation utanför mötet.

My Welther från Hyresgäst­föreningen öppnade manifestationen och presenterade kvällens tre talare: Ola Terlegård från Bredfjällsgatan och Gropens gårds lokala Hyresgästförening; undertecknad Kristofer Lundberg, ordförande Hyresgästföreningen Angered och Thomas Martinsson, bostadspolitisk talesperson på Hyresgästföreningen.

På manifestationen fanns förtroendevalda från flera delar av Göteborg. Hyresgästföreningen har fört fram krav på ett långsiktigt ägande med ansvarstagande genom allmännyttan. Att Hyresgästföreningen gav sig in i striden för kommunalisering har breddat frågan och spridit engagemanget runt om i staden.

Det rödgrönrosa styret var för köpet. Efter det senaste kommunstyrelsemötet stod det klart att den politiske vilden Martin Wannholt var för. Vägvalet meddelade senare att de också skulle rösta för. SD sågs som den vacklande parten och antogs ansluta sig till de som såg ut att få majoritet. SD röstade slutligen ja, vilket innebar 52 röster för ja och 22 för nej.

Runt om hela Hammarkullen spreds beslutet. På Mixgården firade man, spontant jubel utbröt i Somaliska föreningens lokal och från lokala arbetsplatser skickades tack till de som hade kämpat.

Frågan var innan kommunfullmäktige långt ifrån avgjord och visar hur viktigt det är med kamp och organisering.

Liberalerna gjorde ett sista försök med att lägga ett tilläggsyrkande som löd att om beståndet övergår till allmännyttan skulle kommunen sälja ut något annat bestånd i Angered som kompensation. Tillägget stöddes av M, Vägvalet och SD, men föll då KD lade ned sina röster. Det blev ingen utförsäljning i Angered.

Detta är en viktig seger. Det sätter ett prejudikat och visar att det efter 30 år av privatiseringar och utförsäljning är möjligt att kommunalisera privata bestånd. 

Beslutet kommer som ett resultat av ett hängivet långsiktigt arbete och visar tydligt att Rättvisepartiet Socialisterna inte för propagandistiska frågor – vi kämpar för att vinna och kämpar från olika håll för att möjliggöra seger.

Tre års arbete har gett utdelning. Vi har protesterat, knackat dörr, gjort inventeringar av bostäder, lyft frågan i olika instanser, intervjuat boende, fått media att uppmärksamma situationen, pressat den privata ägaren, uppvaktat Bostadsbolaget, organiserat de boende, samarbetat med föreningar, pressat politiker med mera.

Detta visar att kamp lönar sig och vad som är möjligt när vi organiserar oss. Detta kan sättas som exempel för fler områden att följa. Behovet att kasta ut banditerna på bostadsmarknaden är stort, då privata slumvärdar finns i vartenda miljonprogram och profiterar på att tvinga människor i misär. Hammarkullen visar av det går att bryta.

Nu går kampen vidare för att säkerställa nödvändiga renoveringar samt att dessa sker under hyresgästernas kontroll och inflytande.

Segern måste också användas för att stärka den lokala Hyresgästföreningen på Bredfjällsgatan och Gropens gård för att aktivt kunna agera mot eventuella förslag på ombildningar. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!