Seger: Vildmarken på Ornö räddas

2017-09-20 21:06:09

foto: Mattias Bernhardsson
Kampen ledde till att de omfattande exploateringsplanerna stoppades.

Avverkningarna i den största kvarvarande väglösa gammelskogen i Haninges skärgård stoppas efter en lång kamp. Nu kan Nybysjöområdet på Ornö skyddas i reservat.

”Glada nyheter! Jag har nu fått beskedet av Skogsstyrelsen att de planerade avverkningarna vid Nybysjö inte blir av. Tack alla som har engagerat sig och gjort sina röster hörda. Nu återstår att hitta ett långsiktigt skydd för området. Jag hoppas denna grupp kan växa och fortsätta bidra till bevarande av vår sista orörda natur.”
Så skrev Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, i Facebookgruppen ”Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen” den 7 september efter månader av ansträngningar att rädda området.

Det var några dagar före jul som Mattias Bernhardsson, när han gick igenom avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, reagerade på en anmälning från skogsbolaget Mellanskog – ombud åt bland annat grevinnan Catharina Stenbock Lewenhaupt. De hade ansökt om att dra en skogstraktorväg rakt igen-
om den största kvarvarande väglösa vildmarken i länets skärgård: Nybysjöområdet på norra Ornö. Bara 8 månader tidigare hade Rättvisepartiet Socialisterna föreslagit i kommunfullmäktige att utreda möjligheten att skydda området – ett förslag som röstades ned.
Mattias Bernhardsson ringde upp Mellanskog, vilka förklarade att vägen skulle dras i ett ”skogsvårdsintresse”. Men bluffen synades. I januari skickade Mattias in ett förslag till Länsstyrelsen om att utreda möjligheten att skydda området, tätt följt av en begäran till Skogsstyrelsen att avslå avverkningen.
Både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen lämnade negativa svar under våren. Skogsstyrelsen hade inte nog på fötterna för att ingripa och Länsstyrelsen ville av resursskäl prioritera att enbart skydda ett mindre område i skogen: Öster Ladängen.
Mattias reste frågan på Haninge Naturskyddsförenings årsmöte och informerade Haninges kommunekolog om vad som höll på att ske.

I slutet av maj kom Mattias farhågor om skogstraktorvägens syfte att bekräftas. Mellanskog skickade in en ny avverkningsanmälan, vilken gällde ”föryngringsavverkning” – det vill säga slutavverkning, även känt som kalavverkning.
Lars Magnusson från Haninge Naturskyddsförening, en av de mest sakkunniga på området, började även han kontakta andra eldsjälar och uppdaterade Skogsstyrelsen om viktiga fynd. Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet, ansvarig för Projekt havsörn, rapporterade att havsörnsreviret i området är ett av de viktigaste i länet. Däremot fanns det inga iakttagelser av havsörn från 2017 och det senaste iakttagelsen av boet var att det hade rasat från trädet och övergivits.
Mattias Bernhardsson genomförde då ett fältbesök i de avverkningsanmälda områdena och lyckades fotografera två stycken ett- eller tvååriga havsörnar, vilka tydligt markerade revir över Nybysjö och vittnade om lyckade häckningar. Mattias fann också att ett stort alkärr – vilket anses vara en nyckelbiotop – låg inom avverkningsområdet.
Efter Mattias rapport beslutade Skogsstyrelsen att göra ett fältbesök och genomföra en inventering – något som kom att visa på områdets stora naturvärden. Skogsstyrelsen beslutade att ett samråd skulle hållas och att inga avverkningar fick ske under tiden.
Det fanns ändå farhågor, då Mellanskog strax innan hade avverkat en skog i Värmland, trots att den skulle skyddas som naturreservat. Därför organiserades ”kontrollvandringar” längs avverkningsmarkeringarna i Nybysjöområdet av medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och boende på Ornö under sommaren för att säkerställa att ingen avverkning inleddes innan samrådet. Nu pågår diskussioner mellan markägare, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om hur området kan ges ett långsiktigt skydd.

Rättvisepartiet Socialisterna har kämpat för bevarande på flera fronter, till exempel för att stoppa en planerad bergtäkt i kulturlandskapet Ekeby vid Tungelsta, stoppa avverkningar invid gränsen till Tyresta nationalpark och naturreservat samt för att rädda Söderbyskogen.
Exploateringarna är så många och omfattande att det måste mötas med ett stort och enat motstånd. Det räcker i längden inte att mindre grupper tar strid bara i sina egna områden. Även om kommunen drar tillbaka en detaljplan efter en lyckad kampanj kommer det nya hot och kommunens orörda natur fortsätter att minska.
Därför satte Mattias med flera andra engagerade upp Facebooksidan ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” i februari. Sidan har blivit en plattform för de olika lokala kampanjer och grupper som är aktiva, men har som ambition att förena dessa för större mobiliseringar som kan leda till en politisk kursändring som består. ■

PRESSTOPP: Söderbyskogen räddas. Läs mer på rshaninge.blogspot.se och i nästa Offensiv. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!