Ska det kallas miljöbudget?

2007-09-26 18:06:30
Regeringens totala oförmåga att lösa klimatproblemet lyser mer klart ju allvarligare problemen blir. Dess miljöbudget är till stor del en omfördelning av pengar från en post till en annan för att kunna presentera det som nya satsningar. Exempelvis tar man en halv miljard från skogsskyddet. Än värre är att man tar pengar från planerade järnvägssatsningar för att istället bygga fler motorvägar.

Järnvägar är det miljömässigt överlägsna sättet att transportera varor och människor. De satsningar och investeringar som varit planerade skjuts på framtiden då pengar saknas. Regeringen ger 330 miljoner kronor för underhåll av det befintliga järnvägsnätet, det är en sjättedel av vad man satsar på motorvägar. Till det ska läggas förbifart Stockholms 25-miljarderssatsning, pengar som skulle behövas för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafikens spårkapacitet i Stockholm.

Vägar – inte järnvägar

Motorvägar ökar den totala trafiken då fler väljer bilen framför att åka kollektivt.
Högre hastigheter leder till högre bränsleförbrukning. Enligt Preem ökar utsläppen med 13 procent om man kör 110 istället för 90 km/h.
Regeringen har satt upp ett mål på att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2020, ett mål som inte alls är orealistiskt om man ser till den teknik som finns idag kombinerat med de hundratals miljarder kronor som företagen gått med vinst de senaste åren.
Regeringen ser dock annorlunda på det, den teknik som finns ska subventioneras med skattepengar och skattebetalarna i form av löntagare ska betala mer miljöskatter.
Socialdemokraterna kom med sin alternativa miljöbudget i måndags. Målet för socialdemokraterna är att Sverige inte ska vara beroende av olja fram till år 2020, och att skärpa borgarnas mål på utsläppsminskning.

Fler utsläppsrätter

Hur ska detta då gå till?, kan man fråga sig. Sossarnas taktik är att på nationell nivå införa samma metod som i Kyotoprotokollets handel med utsläppsrätter, som socialdemokraterna kallar handel med ”vita certifikat” på el och drivmedel. På global nivå har denna typ av handel kollapsat då antalet rättigheter överskridit de totala utsläppen.
Socialdemokraterna vill även använda delar av Vattenfalls vinster till investeringar i miljövänlig energi.
Vad som krävs är ett återförstatligande och en återkommunalisering av energisektorn skulle kunna göra en sådan omställning total, men då skulle det krävas att den privatiseringsvåg som ägde rum under 1990-talet rivs upp.
Problemet med både den socialdemokratiska och den borgerliga miljöpolitiken är att den bygger på marknadsekonomins principer. Socialdemokraterna hoppas på den medvetna konsumenten som ska göra kloka val och den borgerliga regeringen på att företagen ska göra kloka val. Problemet är att för både konsumenten och företagen kostar det mer att agera miljövänligt än att inte göra det. De ekonomiska intresset att göra maximalvinst är lag i marknadsekonomin, inte att tillgodose miljöns eller människors behov.
Rättvisepartiet Socialisterna står för en demokratiskt planerad ekonomi, där människors och miljöns behov sätts i centrum, inte vinster för ett fåtal människor.

Joel Eriksson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!