Skåne reser sig till försvar av vården

2013-03-13 11:28:22


Artikelförfattaren Sten Axelson Fisk talar på en av Rädda Vårdens tidigare manifestationer.

Nedskärningar och bristande inflytande för vårdarbetarna är de två huvudorsakerna till dagens mångfasetterade kris i den skånska vården.
Den moderatledda region­styrelsen har som uttalat mål att Skåne ska ha en låg ­landstingsskatt, helst den lägsta i landet.


I dagsläget har Skåne landets tredje lägsta landstingsskatt, 10,39 procent – en bra bit under de andra storstadsregionernas landstingskatt. Pati­enter och vårdpersonal får betala priset genom försämrad patientsäkerhet och arbetsmiljö.
I augusti infördes ett anställnings­stopp vid Skånes ­Universitetssjukhus (SUS), som har redovisat ett underskott på 245 miljoner kronor. Eftersom arbetsmiljön redan tidigare var ansträngd väljer många som har möjlighet att söka sig till andra sjukhus, dessa får då inte ersättas med nyanställningar utan arbetsbördan på den kvarvarande personalen ökar ytterli­gare.

Inte ens gravida som tar föräldraledigt får ersättas av annan personal, vilket leder till ett skuldbeläggande av kvinnor. Anställningsstoppet gäller de kliniker som ”inte har en budget i balans”. Det ger en bild av att vårdpersonal lever loppan på sjukhuset och i praktiken bestraffas de som har den mest ansträngda situationen.
Arbetsmiljöverket riktade hård kritik mot Region Skåne för arbetssituationen vid akuten i Lund. ­”Hade det varit ett privat företag hade vi stängt igen det direkt, det är en stor skam att regionen behandlar sina anställda på det här sättet”, sa Mats Ryderheim, chef för Arbetsmiljöverket i Malmö.
Två vårdavdelningar vid ­sjukhuset har stängt och på många enheter har antalet vårdplatser minskat. Genom att marginalerna i vården försvinner händer det att planerade ­operationer ställs in för att det saknas vårdplatser.

Sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund har genomförts utan förankring bland medarbetare. Detsamma gäller de senaste omflyttningsplanerna, där all operationsverksamhet i Landskrona skulle försvinna och ersättas av ett ögonsjukhus.
Tack vare personalens och allmän­hetens protester har Region Skåne i veckan tvingats backa och meddela att beslutet skjuts upp.
Politikerna har delegerat stora vårdpolitiska beslut till ett fåtal tjänstemän som driver igenom förändringarna utan dialog med personalen. Detta har skapat stor irritation bland dem som arbetar på sjukhuset, eftersom deras kompetens vad gäller vårdens organisering inte tas till ­vara.
Jonas Rastad, den nye regiondirek­tören och Moderaternas förlängda arm, skuldbelägger vårdpersonalen genom att hävda att sjuksköterskor är ineffektiva och att läkare arbetar individualistiskt.
Han talar ofta om vikten av lojalitet mot arbetsgivaren; desto tystare är han om lojalitet mot patienter, som han benämner kunder.

Slakten av vården har väckt ­stora protester. Ett startskott var demonstrationen i Malmö, som ordnades av Nätverket Rädda Vården i oktober förra året.
I februari sade 33 sjuksköterskor vid Barnintensiven i Lund upp sig i protest mot att arbetsgivaren ville genomdriva försämrade ­arbetsvillkor; nu försöker regionen desperat locka dem tillbaka.
I förra veckan avslöjade en intensivvårdssköterska i Lund att diskussioner förs bland vårdanställda om att bilda ett vårdparti, vilket är en indikation på det låga förtroende som de etablerade partierna har i vårdfrågan.
Det låga förtroendet är ­motiverat med tanke på att vårdplatsbrist och nedskärningar sågs inom vården även då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade majoritet i regionstyrelsen.

Nätverket Rädda Vården
har nu spridit sig. Den 16 mars kommer manifestationer att genomföras i Malmö, Lund, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm.
Parollerna man samlas under är ”Stoppa nedskärningarna”, ”Nej till privat vård” och ”Stoppa ­flyttkaoset”.
Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar i Skåne har ­nyckelpositioner inom nätverket och stödjer dessa krav. En stor styrka med nätverket är dess starka förankring bland vårdpersonal och vårdstudenter.
Parallellt med mobiliseringen till dessa demonstrationer har läkarstudenternas kår, Medicinska Förening­en, börjat reagera mot nedskärningarna som även påverkar vårdutbildningarnas kvalitet.
En lista med krav på ­förbättringar inom vården och läkarutbildningen kommer att riktas till politikerna och ifall dessa krav inte uppfylls kommer läkarstudenterna att strejka.
Problemen för utbildningen beror på att handledare är stressade när arbetsbördan blir orimlig i och med anställningsstoppet.
Regionledningens auktoritära styre, där varken medarbetare eller studenter har inflytande över viktiga omorganisationer, som delegeras till ett fåtal tjänstemän, är ett annat centralt problem.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS)
och Offensiv stödjer läkarstudenternas krav på förbättrad vård- och utbildningskvalitet.
Det är viktigt att strejken som metod att utöva makt underifrån aktualiseras.
Nedskärningarna inom offentlig sektor är ett uttryck för ­kapitalismens ständiga strävan att omfördela från löntagare till de rikaste i samhället. Möjligheten till en offensiv vårdpolitik för upprustning begränsas idag av att en ständigt växande andel av landets rikedom går till storföretag och näringsliv.
Frågan om vårdens finansiering väcker även frågan om makten över samhällets resurser.
Sjukvården kommer att fortsätta att bli dyrare eftersom nya läkemedel kostar mer och demografin ­förändras med en större andel äldre i ­samhället.
Det kapitalistiska svaret på denna utveckling är försämringar inom vården och ökad egenfinansiering; människor får den vård de har råd att betala för.
Med en socialistisk politik kan den ökande produktiviteten i samhäl­let användas för att bygga ut vården. Vården är inte en fråga isolerad från resten av samhället; idén om gratis vård för alla är från början socialistisk.
Protesterna mot vårdslakten har redan skrämt politiker; såväl S som V och MP lovar nu mer pengar till vården.

RS/Offensiv stödjer all kamp mot nedskärningar inom vården.
Förr eller senare måste rörelsen besvara frågorna om varifrån pengarna ska komma och utan ett socia­listiskt program kommer eventuella landvinningar att gå om intet, vilket de senaste decenniernas nedmontering av välfärden i Sverige är ett bra exempel på.
Ett nytt socialistiskt parti med massförankring är nödvändigt för att på lång sikt skapa en rättvis och bra vård i ett socialistiskt samhälle.
Sten Axelson Fisk

Rädda Vården – Skåne demonstrerar lördag 16 mars:

  • MALMÖ kl 11.30 Triangelstationen (Södra uppgången)
  • LUND kl 11.00 Clemenstorget
  • LANDSKRONA kl 11.00 Gamla Kyrkans Grund
Även i Trelleborg och Ängelholm planeras demonstrationer 16 mars.
För information: Nätverket Rädda Vården – Skåne på facebook 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!