Skolan: Vinst före elevernas behov

2007-09-12 14:17:56
Nedskärningar, inköpsstopp, varsel av skolpersonal och ständiga ombildningar i arbetslagen är några av effekterna av den oerhörda friskoleboom som inleddes för cirka femton år sedan.
Nu har det gått så långt att flera kommunala skolor läggs ner på grund av överetableringen.

I Stockholm har 79 nya friskolor med plats för 22 000 elever ansökt om att få starta till hösten, vilket kommer att skapa fler tomma platser i den kommunala skolan, som står kvar med samma kostnader för bland annat lokaler.
Det kostar kommunen ca 25 000 kronor för varje elev som väljer att gå i friskola, enligt en rapport från LO.
Det finns en överkapacitet på upp till 10 000 platser inom skolan, enligt den numera välkända konsultrapporten Lokaleffektivisering av grundskolan.
I den konsultrapporten föreslås att uppåt 15 skolor i Stockholm bör avvecklas helt och en rad andra slås ihop eller omorganiseras. Det förslaget ledde till att Västbodaskolan lades ned på bara två veckor, trots enorma protester från elever, föräldrar och lärare.
Ett annat förslag är exempelvis att högstadiet på Blommensbergsskolan, tillsammans med högstadiet på Aspuddens skola, flyttar in i Brännkyrka gymnasium.

”Ingen hänsyn”

– Men då har man inte tagit någon som helst pedagogisk hänsyn. Vi utnyttjar våra lokaler till max och vi levererar bra resultat. Att inte ta tillvara på det utan istället skapa ett jättehögstadium med 800 elever i samma lokaler som ett gymnasium är att slå sönder väl fungerande enheter, säger Bengt Olsson i Dagens Nyheter den 5 september.
På gymnasienivå beräknas det att den här utvecklingen kommer att tvinga tre stora gymnasier att lägga ned, fyra med S:t Görans gymnasium som läggs ned hösten 2008.
Förutom alla ansökningar om nystarter av friskolor uppmuntras kommunala skolor till avknoppning.
I några fall ser föräldrar eller lärare en ombildning som det enda alternativet till nedläggning. I andra fall känner rektorer sig pressade till att privatisera för att kunna behålla sina program eller sin pedagogik.

Klipp för rektorer

Men i vissa fall handlar det om rena klippet för rektorerna.
Ett exempel är Tibble Gymnasium. Upppbackade av moderaterna, som har ensam majoritet i Täby kommun, men som hade alla elever, föräldrar och lärare emot sig, beslutade rektorn och en lärare att privatisera. Rektorn går i pension inom några år och gör sig en rejäl hacka.
Att friskolor ska kunna skapa vinst åt sina ägare på kommunala medel är något som tolv före detta lärare på Walthers gymnasium rasar över i Svenska Dagbladet (den 27 augusti). De skriver att Walthers gymnasium AB har haft ett positivt resultat på runt 20 procent av omsättningen de senaste fyra åren.
Även om Skolverkets inspektioner har visat att skolorna har ”påfallande brister med elevernas målfyllelse” väljer företaget ändå att ”inte göra investeringar i administrativ personal, personal med specialpedagogisk kompetens, ett större främjande av elevhälsan och att öka lärartätheten till en funktionell och rimlig nivå”.
Istället används resultatet till att ge de två aktieägarna en synnerligen god ekonomisk avkastning. De senaste två åren ligger dessa utdelningar på sammanlagt 13,5 miljoner kronor. ”Det är också intressant att ställa sig frågan hur verksamhetens mål och visioner kan legitimera införskaffandet av en bostadsrätt i centrala Stockholm för 3,5 miljoner kronor”, skriver lärarna.

Hets och straff – inte stöd

Flera kommuner och stadsdelar i riskerar nu att bli helt utan kommunala alternativ, i motsats till den ”valfrihet” som folkpartiet talar så varmt om. De verkliga förlorarna är framför allt barn med behov av särskilt stöd.
Istället för satsningar på mer resurser till skolan, ställs barnen i fokus som problem och man inför betygshets, straff och elitskolor. Samtidigt krymper man möjligheterna till en andra chans genom att skära ned det statliga bidraget till kommunerna med en tredjedel.

Lina Westerlund

Komvux i strykklas

ANTALET PLATSER på vuxenutbildningen på gymnasienivå har minskat med 14 procent.
DET STATLIGA BIDRAGET till kommunerna skars ner med en tredjedel, från 1,8 till 1,2 miljarder kronor.
NEDSKÄRNINGEN förbereddes redan av den förra regeringen, men har skyndats på av den nya.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!