Skrämmande fakta om mäns våld mot kvinnor

2007-05-09 12:52:46
En dyster bild tecknas om våldet mot kvinnorna i en rapport framtagen av Centrum för folkhälsa i Stockholms län. I hela landet polisanmäldes förra året 25 491 fall av kvinnomisshandel (Stockholms län 6 799 fall), 4 208 våldtäkter (1 178) och 2 384 fall av grov kvinnofridskränkning (708). Flera källor har sammanfattats i rapporten ”Mäns våld mot kvinnor – ett folkhälsoproblem” för att få en samlad bild om våldets utbredning och karaktär.

Av rapporten framgår att kvinnor i Stockholms län är oproportionerligt utsatta för våld jämfört med landet. År 2005 anmäldes 25 procent fler fall av kvinnomisshandel, 42 procent fler fall av grov kvinnofridskränkning och 60 procent fler våldtäkter per 100 000 invånare jämfört med landet.

Våldet drabbar olika

Cirka nio av tio personer misstänkta för våldsbrott är män. Både män och kvinnor utsätts för våldet, men det finns tydliga skillnader i hur de drabbas.
Mer än två tredjedelar (68 procent) av den anmälda misshandeln av kvinnor sker inomhus, ofta i det egna hemmet. Till exempel begås 80 procent av alla polisanmälda våldtäkter inomhus. Vid åtta av tio våldtäktsfall är offer och förövare bekanta. Män däremot är oftast utomhus när de drabbas av våldet.
Undersökningar visar att män är mer benägna än kvinnor att anmäla misshandel.
Nästan tre av fyra kvinnor som polisanmäler misshandel känner gärningsmannen, men det är bara en av fyra män som känner personen som misshandlat honom. Våld i nära relationer dödar fyra gånger fler kvinnor än män.
Samtidigt finns det ett stort mörkertal. Inte ens anonyma undersökningar garanterar en fullständig bild. Utifrån undersökningar om levnadsförhållanden genomförda av Statistiska centralbyrån, uppskattar man för åren 2000-2001 att kvinnor utsattes för 105 000 våldshändelser under ett år som inte polisanmäldes av rädsla för repressalier eller av familjeskäl.

Rädsla

Tjugonio procent av kvinnorna i Stockholms län avstår någon gång under året från att ge sig ut på kvällen på grund av rädsla för våld. Denna rädsla ökar med stigande ålder med undantaget för mycket unga kvinnor. I gruppen av 16- till 24-åringar uppger en av fyra att de avstått från att gå ut på grund av rädslan för ofredande.
Ensamstående kvinnor utsätts för våld eller hot totalt sju gånger oftare än sammanboende. Huvudorsaken till det ser författarna i sambandet mellan separationen och våldet. Dels är det separationen, när kvinnan väljer att lämna sin partner, som leder till våldet, dels är våldet skäl till separationen. Den allra största risken löper småbarnsmammor. År 2000 uppgav cirka 15 procent av dessa kvinnor att de utsatts för våld eller hot i bostaden under en ettårsperiod.

Dödligt våld

I genomsnitt dödas 17 kvinnor varje år i Sverige av en nuvarande eller tidigare partner. I Stockholms län har sedan början av 1990-talet närmare 50 kvinnor dödats i nära relationer. I över en tredjedel av fallen var tidigare hot eller våld från mannen känt av myndigheter – i vissa fall hade det till och med polisanmälts. Rapportens författare tror att det är en underskattning av den faktiska förekomsten.
Även om alkoholmissbruk och sociala problem ofta förekommer i samband med dödligt våld mot kvinnor, spelar alkohol en mycket mindre roll här än vid dödligt våld generellt. Gärningsmän vid denna typ av våld har också i större utsträckning ordnad sysselsättning jämfört med det dödliga våldet generellt. På kvinnohus eller -jourer berättar många kvinnor om att deras män slår lika ofta när de är nyktra som när de är berusade.
I en annan studie framgick att alkohol är en bidragande orsak till kvinnomisshandel i mellan 15 och 30 procent av fallen i Sverige.
Under de senaste 25 åren har polisanmälningar av kvinnomisshandel där gärningsmannen är en bekant nästan fördubblats och dito våldtäktsbrott nästan tredubblats. På grund av mörkertalet är det svårt att bedöma utvecklingen av det faktiska våldet. Vad gäller sexualbrott anser BRÅ att det är en kombination av en faktisk ökning av brottet och ökad anmälningsbenägenhet.
Slutsatsen som dras är att mäns våld mot kvinnor fortfarande, trots mycket offentlig debatt och uppmärksamhet i media, är tabubelagt och nedtystat. Just vårdpersonal kan spela en viktig roll i att upptäcka kvinnomisshandel. Men där stannar rapporten.

Våldets orsaker

Rättvisepartiet Socialisterna menar att det finns en genomgående, strukturell överordning av mannen i samhället. Våldet i hemmet handlar för mannen om att få och behålla kontrollen över kvinnan. Det är därför det oftast sker en upptrappning av våldet vid separationen.
Kvinnoförtrycket är en del av klassamhället. Det bidrar till att upprätthålla systemet där en liten minoritet lever på den stora majoritetens – både mäns och kvinnors – arbete. För att avskaffa våldet mot kvinnor krävs det kamp mot det generella kvinnoförtrycket – för jämställdhet och socialism.
Katja Raetz

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!