Snabb grön omställning ett måste för att rädda klimatet

2013-09-28 19:48:56


Global årsmedeltemperatur 1880-2012, baserat på data från amerikanska NASA, källa: SMHI. Jordens medeltemperatur har stigit med 0,8 grader på 100 år och halterna av koldioxid är nu de högsta på över 800 000 år.

FN:s klimatpanel IPCC:s nya vetenskapliga rapport väntas enligt uppgifter som har läckt ut i förväg med ännu större säkerhet än i den förra från 2007 slå fast att uppvärmningen av jordens klimat har orsakats av mänsklig påverkan.
Jordens medeltemperatur har stigit med 0,8 grader på 100 år och halterna av koldioxid är nu de högsta på över 800 000 år.


Rapporten, som presenteras i Stockholm på fredagen den 27 september, innehåller de vetenskapliga underla­gen för denna slutsats. Nytt från ­förra klimatrapporten är att ­klimatforskare även har satt ut termometrar i haven för att se hur temperaturen i vattnet förändras.
Rapporten 2007 väckte liv i en global klimatrörelse och rapporten i sig självt fick Nobels fredspris tillsammans med Al Gore.
Samtidigt kommer klimatskeptikerna liksom tidigare att göra sitt bästa för att ifrågasätta dagens klimatforskning och IPCC. Precis som tobaksindustrin tidigare försökte plantera in tvivel är det nu oljeindu­strin och konservativa tankesmedjor och medier som Rupert Murdochs The Australian och Fox News i USA som desperat försöker misskreditera IPCC:s rapporter.
Deras senaste argument är att Arktis is inte är lika liten i år som den var i fjol då den nådde ett bottenrekord.

IPCC:s förra rapport innehöll även ett par rent felaktiga påståenden, varav det mest pinsamma var uppgif­ten att Himalayas samtliga glaciärer skulle smälta bort till 2035.
Även detta har använts för att ogiltig- och felaktigförklara hela den förra rapporten. Givetvis nämner kritikerna inte den snabba avsmältningen av glaciärerna i Alperna eller för den delen våra egna här hemma i ­Sverige.
För att undvika samma pinsamhet denna gång har alla som velat fått granska innehållet i denna rapport, som bygger på 800 forskares arbete och 9 000 studier.
Att rapporten innehåller en konsensussyn bland forskarna retar även dem som tror sig se bevis för antingen ingen uppvärmning alls eller en mer dramatisk utveckling.
Halldor Thorgeirsson, en av FN:s talespersoner, varnade världens ledare innan mötet började i måndags.
– De politiska ledare som inte vidtar omedelbara åtgärder för att minska utsläppen bör bli straffade vid val-urnorna, för världen är på väg mot en hjärtattack, orsakad av höjda tempe­raturer.

Temperaturökningen i världen är inte den raka hockeyklubba som vi sett i läroböckerna, utan klimatet påverkas delvis av faktorer som havsströmmar och från vilket håll det blåser på mycket höga höjder.
Rapporten 2007 slog fast att temperaturen under de senaste femtio åren har ökat i en takt med 0,13 grader vart tionde år.
Toppåret hittills var 1998 då väderfenomenet El Nino över Stilla havet drog upp temperaturen rejält, med stora skogsbränder till följd. Sedan dess har den uppmätta tempera­turen över land planat ut. Forskarna tror nu att värmen i stället för att hamna i atmosfären delvis har absor-berats av haven, där man kan se en viss höjning sedan 2009.
Rapporten 2007 förutspådde en temperaturökning i luften på 2-4,5 grader, varav det troligaste var 3 grader. Det är troligt att det inte blir ökade siffror i denna rapport då forskarna har tagit i beaktande de ­senaste 15 årens faktiska stagnation i temperaturökningen.
Andra forskare har kritiserat den förra rapporten för att ha varit alltför modest. Framförallt gällde det utsikterna för havsnivåerna. Siffran som angavs var att havsnivån på 100 år skulle öka med upp till 60 cm. Detta då man hade för lite data för att beräkna avsmältningen från Grönland och Sydpolen. Skulle all is på Grönland åka ut i havet skulle alla hav i världen stiga med sex meter.
Siffrorna som nu har läckt ut läggs till grund för en prognos på strax under en meters höjning av vattennivån, men varnar för att det kan bli ännu mycket värre.

Att Arktis isar håller på att ­smälta bort är givetvis en present från ovan för oljeindustrin, som ser den som det största hindret för att borra efter olja i regionen. Samtidigt som isen smälter får isbjörnarna det allt svårare att överleva.
Temperaturökningen i Arktis har varit den dubbla mot resten av värld-en och historiskt sett är området väldigt känsligt för temperaturförändringar. Trots att bottennoteringen i år inte var lika liten som förra året bedöms det som högst troligt att Nordpolen kommer att ligga isfri runt år 2050. Forskarna hoppas dock på att några björnar ska överleva på drivis även efter detta år.
Denna vetenskapliga rapport kommer nästa år att följas upp med nya rapporter om vilka konsekvenser klimatförändringarna väntas få och vilka åtgärder som kan vidtas.
Tyvärr kommer den nog att sakna uppmaningen till världens arbetare och fattiga att göra revolt mot klimatförstörelsen.
Att koldioxidhalten i luften har ökat med 41 procent sedan förindu­striell tid är det som anges som huvudorsak till klimatförändringarna vi nu ser. Att utsläppen tillåts fortsätta att öka beror dels på politiken som förs idag men framförallt på kapitalismen, vars drivkraft är att producera maximalt för vinst.
Även om det på sikt är billigare att ställa om produktionen nu, för att om möjligt undvika de värsta scenarierna, kommer detta inte att ske så länge kapitalismen tillåts styra.
Miljörörelsen behöver nu ta sig själv på största allvar och vässa sina argument med socialistiska idéer.

Joel Eriksson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!