Socialistisk feminism 8 mars

2016-03-02 11:25:11

foto: Natalia Medina


Socialistisk feminism år 2016 handlar om allt från fortsatt kamp mot våld mot kvinnor till att stödja undersköterskornas lönekrav. Att stå upp mot högervridningen i den politiska toppen av samhället och framförallt att organisera kamp.

Reformer och framsteg vad gäller kvinnors rättigheter har aldrig genomförts uppifrån eller utan kamp. Det var stora rörelser, med början i kvinnors egen kamp, som tvingade fram rösträtten efter första världskriget och de stora reformerna på 1960- och 70-talen. Kombinationen av kvinnokamp och en stark arbetarrörelse besegrade makthavare och reaktionära fördomar.

Den 8 mars 2016 ställs vi inför flera samtidiga utmaningar. Ökad kamp och segrar får effekt på hela samhället, medan fortsatt högerpolitik hotar att underminera tidigare framsteg.

Sexismen. Reaktionära och konservativa politiska partier har vunnit ökat stöd i flera länder de senaste åren. Trump, Le Pen och Sverigedemokraterna står för både rasism och sexism. Med högerpopulism framställer de sig som ”opposition”, trots att de vill stärka både kapitalets och statens makt. 

Mot denna trend finns också en radikal antisexism och antirasism. Vänsterkandidaten Bernie Sanders leder överlägset bland unga i USA. Sverigedemokraterna har under 2 procent i stöd bland unga kvinnor.

Våld mot kvinnor. De kanske största demonstrationerna och rörelserna i världen på senare år har gällt mäns våld mot kvinnor (se mittuppslaget). Även i Sverige har flera rättsskandaler med friande domar vid våldtäktsfall lett till protester och demonstrationer. Det handlar både om medvetenhet och om resurser. Kvinnojourerna måste få de resurser som krävs. Alla delar av rättsväsendet måste utbildas och stå under demokratisk kontroll.

Löneklyftorna. Kvinnor som är medlemmar i LO tjänar i genomsnitt 22 900 kronor i månaden jämfört med männens 26 300 (2014). Skillnaden mot tjänstemän har ökat de senaste åren – de har 32 900 respektive 40 900 i månaden. De rika har förstås dragit ifrån ännu mer. Det är bakgrunden till årets avtalsrörelse. 

Regeringen och RUT. Socialdemokraterna lovade inför valet 2014 att avskaffa RUT-avdragen, det vill säga skattefinansierade pigtjänster. Nu utvidgas istället RUT till att gälla fler områden, som trädgårdsarbete och IT-tjänster. Det ingår i högervridningen av flyktingpolitiken som S-MP-regeringen har gjort upp med de fyra Allianspartierna om. 

Utvidgningen av RUT visar tydligt hur försämringar för en grupp – flyktingarna – genast drabbar andra. Istället för en offentlig och generell välfärd ska allt fler arbeten skötas av privata bolag och erbjudas till dem som har råd. Regeringen har också hotat med nya nedskärningar, exempelvis av sjukförsäkringen.

Socialistisk feminism. Kvinnokampen är internationell och handlar om vilka som ska ha makten i samhället. Idag är ledande politiker och regeringar i händerna på banker och multinationella bolag. Att bryta dess makt är en kamp mot det kapitalistiska systemet, med dess sexism och kvinnoförtryck.

  • För en kämpande kvinnorörelse mot lönediskriminering, sexism, våld mot kvinnor och för utbyggd välfärd.
  • För ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!