Socialistiska bokklassiker

2012-08-15 11:19:38
I början av 1848 publicerade Karl Marx och Friedrich Engels den första analysen av arbetarnas klasskamp för ett nytt socialistiskt samhälle.

Det Kommunistiska Manifestet är än idag ett mästerlikt manifest och beskrivning av det kapitalistiska samhället.
”Vår epok, bourgeoisins epok, utmärker sig dock därigenom, att den har förenklat klassmotsättningarna. Hela samhället delar sig alltmer i två stora fientliga läger, i två stora, varandra direkt motsatta klasser, bourgeoisi och proletariat.” [bourgeoisin = borgarklassen].
Röster om Rosa Luxemburg innehåller flera olika artiklar om hennes kamp mot den tyska socialdemokratins högervridning och urartning.
Lenins Staten och revolutionen handlar om hur ett socialistiskt arbetarstyre kan se ut. Med hjälp av historiska exempel svarar Lenin både dem som tror att arbetarna bara kan ta över den nuvarande staten och dem som tror att allt löser sig automatiskt.
Staten och revolutionen beskriver ett demokratiskt arbetarstyre, något som senare krossades av Stalins diktatur.
Pierre Broues tusensidiga biografi över Leo Trotskij kom ut på svenska ifjol. Trotskij var den som efter Lenins död kämpade mot stalinismen. Trotskijs analyser av nazismens framväxt, kapitalismens kris på 1930-talet och Sovjetunionens urartning förklaras i boken.
1905 av just Trotskij berättar vad som hände i den första stora arbetarrevolutionen. Parallellerna till fjolårets revolutioner i Egypten och Tunisien är många.
Rättviseböcker

Pierre Broué: Trotskij (250 kr)
Marx & Engels: Kommunistiska Manifestet (10 kr)
Lenin: Staten och revolutionen (79 kr)
Trotskij: 1905 (99 kr)
Röster om Rosa Luxemburg (antologi) (40 kr)
Beställ från Rättviseböcker, Box 73, 123 22 Farsta
rattvisebocker@socialisterna.org

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!