Socialistiskt Alternativs kongress 2023: Vi står redo för 2024

Många av kamraterna som deltog under kongressen slöt upp på en gruppbild (Foto: Natalia Medina).

av Stephen Rigney // Artikel i Offensiv

”Det här har varit en ovanligt arbetande kongress.” Så beskrev Mattias Bernhardsson förra helgens partikongress i sitt avslutningstal, med hänvisning till de diskussioner och förberedelser om den stora omställningen som tidningen Offensiv och Socialistiskt Alternativ nu står inför och som var en röd tråd under dagordnings alla punkter.

Offensiv har tidigare rapporterat om den blåbruna regeringens attacker på presstödet som nu avskaffas från och med årsskiftet. I dess ställe kommer ett nytt mediestöd, som till stor del gynnar de lokaltidningar vilka för det mesta ägs av de stora mediebolagen.
Samtidigt räknar regeringens utredning med att antalet så kallade nischtidningar (i vilka vänster-, fack-, antirasistiska och miljötidningar ingår) kommer att minska från dagens 130 till bara 23 stycken.
Huruvida Offensiv kommer att ha rätt till något mediestöd framöver (och då på en mycket lägre nivå) eller till övergångsstödet vet ingen än, men vår utgångspunkt är att vi blir av med hela stödet. I praktiken innebär det att vi går miste om drygt 196 000 kronor per månad – ungefär 50 procent av våra intäkter.
Men svaret från kongressdeltagarna på regeringens attacker på vänstern och oberoende media var tydligt och bestämt: presstödet må försvinna, men vi kommer aldrig att låta oss tystas!

Kongressdiskussionerna blev därför den konkreta fortsättningen på vår plan att säkra Offensivs framtid. Planen innebär bland annat ett ökat fokus på det digitala Offensiv som fortsätter att komma ut varje vecka som vanligt, kompletterat av regelbundna uppdateringar på vår hemsida. Papperstidningen kommer däremot att ställas om till en utökad version på 24 sidor som istället utkommer var tredje vecka.
Det är förstås både en stor förändring och en stor utmaning, men som många påpekade i sina inlägg är det viktigt att även se de stora fördelarna och möjligheterna som omställningen innebär. Visst betyder det minskade tryck- och distributionskostnader (och även miljömässiga besparingar såklart), men framför allt skapar det utrymme för mer utvecklade artiklar och analyser där vi verkligen kan gå in på djupet.
Det är särskilt viktigt i ett komplext och förvirrande politiskt läge som nu.

Det är en ny period för Offensiv och Socialistiskt Alternativ – vi kommer att klara omställningen galant!

Samtidigt innebär det även en omställning av vår allra viktigaste resurs – våra medlemmar och sympatisörer. Ett stort fokus under hela helgen – och särskilt under punkten om partibygget – var därför behovet av att utveckla och stärka det kollektiva ledarskapet och ansvaret inom Socialistiskt Alternativ. Och inte minst om hur vi bättre kan använda den enorma erfarenheten och kompetensen som finns bland våra medlemmar och sympatisörer.
Till det syftet har vi bildat ett flertal arbetsgrupper som alla har ett särskilt ansvar för specifika arbetsområden. Arbetsgrupperna träffades för första gången under helgen för att ta fram konkreta planer om vad som behöver göras, stora som små, och på både kort och lång sikt.
Arbetsgruppen för prenumerationer diskuterade exempelvis hur satsningen på ett digitalt Offensiv förutsätter att vi har rätt kontaktuppgifter till alla våra prenumeranter och att vi redan nu behöver höra av oss för att samla in mailadresser.
Men de samtalen är också ett bra tillfälle att diskutera vår nylanserade ”läsarnas presstöd” som vi hoppas kommer att leda ett ökat antal månadsstödjare och bidrag och därmed vår ekonomi (som arbetsgruppen för ekonomiarbetet ansvarar för).
Samtidigt kan vi också få information om viktiga händelser eller önskemål om artiklar som de tidningsansvariga kan utveckla.
På det sättet går de olika arbetsområdena och grupperna naturligtvis in i varandra, vilket även kommer att bidra till att stärka det kollektiva ansvaret för hela arbetet.

Det är en ny period för Offensiv och Socialistiskt Alternativ, men om den entusiasm och det engagemang som visades under diskussioner är något att gå efter kommer vi att klara omställningen galant!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!